Umění

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Labyrint Revue Autoportrét

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Nové dvojčíslo revue Labyrint je tentokrát na téma Autoportrét a s ním úzce související téma Samota. Autoportrét jako způsob sebe-prezentace a zároveň přiblížení druhým ze samoty vychází, stejně tak nás do ní opět vrací, v modifikované podobě individuálních autoportrétů, které jsou novým druhem

Umělecké kovářství

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
323,- Kč
359,- Kč (-10%)
Záměrem publikace je podat ucelený přehled o stavu uměleckého kovářství u nás. Vlastním jádrem i přínosem publikace je kapitola o současné uměleckokovářské tvorbě. Ta je nově zpracována na základě obnoveného souboru ukázkových prací. Této kapitole logicky předchází výklad o historickém vývoji

Funkcionalismus, design, škola, trh

Autor: Jan Michl
Klikněte pro více informací...
341,- Kč
378,- Kč (-10%)
Skladem

Křičte ústa!

Autor: Karel Srp
Klikněte pro více informací...
1 460,- Kč
1 621,- Kč (-10%)
Skladem

Labyrint Revue 31-32

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
168,- Kč
187,- Kč (-10%)
Skladem
Nejnovější dvojčíslo Labyrint revue je věnováno tématu zapomínání a jeho roli v současné společnosti a kultuře. Zapomínání je zde prostřednictvím původní i překladové beletrie, esejů, teoretických textů, rozhovorů a současného výtvarného umění reflektováno ve své paradoxní a kontroverzní

Labyrint Revue Archeolologie 23-24

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Nové číslo kulturní revue vycházející jednou ročně (od 1997). Současná světová literatura a výtvarné umění v tematicky vázaných číslech. Z Téma ARCHEOLOGIE Nostalgie, opakování, rekonstrukce, transformace - čtyři možné prameny archeologického přístupu, který se v tomto čísle Labyrint revue pokoušíme

Labyrint Revue č. 27-28

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Labyrint revue je kulturní magazín vycházející pravidelně od roku 1991. Každé číslo se soustřeďuje na konkrétní téma a obsahuje ukázky ze současné světové, české a slovenské literatury, rozhovory s autory, povídky, teoretické a kritické texty a eseje. Na barevných přílohách najdete portfolia

Labyrint revue č.29-30

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
168,- Kč
187,- Kč (-10%)
Skladem

Labyrint Revue Diy/Udělej to sám

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem

Nástin dějin evropského umění II.

Autor: Jiří Tušl
Klikněte pro více informací...
378,- Kč
416,- Kč (-9%)
Skladem
V návaznosti na první díl pokračuje tato publikace v mapování vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby na evropském kontinentu v období od poloviny 14. století do roku 1750. Každá kapitola začíná obecně historickým úvodem, včetně geopolitického přehledu zachycujícího podobu a

Provázkové obrázky

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem

Studie I.

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem
První z dvou Mukařovského svazků obsahuje práce z estetiky, obecné teorie umění a studie věnované divadlu a filmu. Druhý díl studií je věnován teorii literatury a poetice včetně rozsáhlých historických textů a strukturních rozborů básnických děl. Oba svazky znovu dají k dispozici novým generacím

Škola kreslení a modelování pro architekty

Autor: Mo Zell
Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Skladem
Tato kniha tvoří základní kurz architektonického kreslení, který se soustředí na kreativní aspekty architektury. Představuje vizuální jazyk architektury, vybízí k prostorovému myšlení a inspiruje k úvahám o postaveném prostředí. Výukové jednotky vysvětlují krok po kroku celý proces kreslení. Kniha

Umění a politika

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
301,- Kč
334,- Kč (-10%)
Skladem

Teorie umění

Klikněte pro více informací...
229,- Kč
253,- Kč (-9%)
Co je umění, jaký má význam a proč bychom ho měli oceňovat? Kniha, kterou právě otevíráte, se snaží nalézt na tyto i další otázky uspokojivé odpovědi. V rámci témat, která volně spadají do oblasti nazývané teorie umění, zkoumá mnohé odlišné přístupy k umění: teorii rituální i formalistickou,

Labyrint Revue č. 25-26

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Nové číslo kulturní revue vycházející jednou ročně (od 1997). Současná světová literatura a výtvarné umění v tematicky vázaných číslech. "Nová Evropa" v titulu letošní Labyrint revue nemá být výrazem ideologicky vyhraněného pohledu, ale naopak pokusem o co nejširší otevření tématu, jímž je současná

Metodika hudební výchovy

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
154,- Kč
170,- Kč (-9%)
Jaká by měla být hudební výchova na základních školách? Dá se to shrnout do následujících čtyř požadavků: Naučit žáky krásně zpívat, aby jim zpěv přinášel silné estetické zážitky. K tomu slouží systematický hlasový výcvik na základě hlasového tónu. Maximálně rozvinout hudební schopnosti

Průvodce výtvarným uměním IV

Klikněte pro více informací...
229,- Kč
251,- Kč (-9%)

Studie II.

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
První z dvou Mukařovského svazků obsahuje práce z estetiky, obecné teorie umění a studie věnované divadlu a filmu. Druhý díl studií je věnován teorii literatury a poetice včetně rozsáhlých historických textů a strukturních rozborů básnických děl. Oba svazky znovu dají k dispozici novým generacím

Umění ve vědě a věda v umění

Klikněte pro více informací...
465,- Kč
516,- Kč (-10%)
Umění je kreativní aktivitou, k níž je jedinec puzen, činem, kterým je člověk obohacován. Monografie vám alespoň částečně zprostředkovává něco, co obvykle bývá při vnímání uměleckého díla skryto. Tematické spektrum knihy je však velice široké: na jednom konci začíná výtvarným dílem a psychologií,
 

 

Albatros Media a.s.