Účetnictví

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty

Klikněte pro více informací...
379,- Kč
421,- Kč (-10%)
Skladem
V této publikaci jsou uvedeny důležité a často využívané informace, které jsou významné nejen pro sestavení účetní závěrky, ale i pro každodenní rozhodování se o způsobu zaúčtování jednotlivých účetních operací. Nejedná se o další knihu popisukící obecně účetnictví, ale o užitečnou pomůcku, která se

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu

Klikněte pro více informací...
195,- Kč
215,- Kč (-9%)
Skladem
Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně z příjmů se kniha zaměřuje zejména na uplatňování leasingových splátek jako výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to nejen při řádném průběhu a ukončení smlouvy o finančním

Jak číst účetní výkazy

Klikněte pro více informací...
291,- Kč
320,- Kč (-9%)
Skladem

Zásoby

Klikněte pro více informací...
232,- Kč
257,- Kč (-10%)
Skladem

Mzdové účetnictví 2012

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
387,- Kč
429,- Kč (-10%)
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2012 v souladu se všemi novelami a odpovídá na základní otázky, se kterými se mzdová účetní každodenně potýká. Autoři se zabývají pracovním právem, veřejným zdravotním pojištěním, pojistným na sociální zabezpečení, daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti i

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
220,- Kč
242,- Kč (-9%)
Skladem

Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie

Klikněte pro více informací...
311,- Kč
342,- Kč (-9%)
Kniha zpracovává velmi aktuální téma, které je zajímavé pro všechny, kdo se zabývají evropskou integrací, včetně akademické sféry. Publikace je však velmi užitečná i pro odborníky z daňové praxe. Podává komplexní a velmi přehledný obraz o daňovém prostředí, které vytváří Evropská unie. Publikace

Manažerské účetnictví

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
232,- Kč
257,- Kč (-10%)
Autoři komplexně popisují manažerské účetnictví jako systém sestávající ze tří základních subsystémů – nákladového účetnictví, rozpočetnictví a kalkulací. Každému subsystému věnují samostatnou kapitolu, ve které jsou představeny charakteristické strukturní prvky a dále následuje výklad metodiky.

Mzdové účetnictví 2013

Klikněte pro více informací...
387,- Kč
429,- Kč (-10%)
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2013 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn,

Podvojné účetnictví 2013

Klikněte pro více informací...
232,- Kč
257,- Kč (-10%)

Akruální účetnictví ve veřejném sektoru

Klikněte pro více informací...
319,- Kč
350,- Kč (-9%)
Skladem

Finanční řízení

Klikněte pro více informací...
400,- Kč
440,- Kč (-9%)
Skladem
Kniha Finanční řízení je primárně určena pro studenty specializace Účetní expert v rámci Institutu certifikace účetních, ale zajímavé informace v ní určitě najdou také studenti vysokých škol ekonomického zaměření a odborná veřejnost. Kniha odpovídá pokročilému stupni znalostí podle účetních

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Klikněte pro více informací...
241,- Kč
265,- Kč (-9%)
Skladem

Interpretace Národní účetní rada

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
311,- Kč
342,- Kč (-9%)
Skladem
Interpretace Národní účetní rady poskytují účetním, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, právníkům a dalším odborníkům návody jak postupovat při řešení problémů, které nejsou upraveny českými účetními předpisy, nebo jejich úprava není postačující, či převažující aplikace je v praxi nejednotná,

Jak číst účetní výkazy

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem

Mzdové účetnictví 2014

Klikněte pro více informací...
387,- Kč
429,- Kč (-10%)
Skladem

Německé účetní právo v české praxi

Klikněte pro více informací...
250,- Kč
277,- Kč (-10%)
Skladem
Parlament Spolkové republiky Německo přijal v roce 2009 Zákon o modernizaci účetního práva (Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts), na základě kterého se změnila příslušná ustanovení německého Obchodního zákoníku (HGB) upravující účetní postupy a metody aplikované při přípravě nekonsolidovaných

Postupy účtování podle IFRS IFRS Policies and Procedures

Klikněte pro více informací...
465,- Kč
517,- Kč (-10%)
Skladem
Jak již z názvu vyplývá, zabývají se IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) primárně výstupem. Lidem zvyklým na účetní systém, který začíná vzorovou účtovou osnovou, pokračuje postupy účtování a končí finančními výkazy (jejichž vzhled a obsah přesně vymezuje), se systém finančního

Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců..

Autor: Jan Molín
Klikněte pro více informací...
275,- Kč
303,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace se podrobně zabývá problematikou protiprávního jednání, které souvisí s výkonem auditorské, daňové a účetní profese. Rozebírána je zejména ze dvou pohledů, a to z pohledu auditora, daňového poradce či účetního, který se může setkat s protiprávním jednáním svých klientů, a také z pohledu

Účetní operace kapitálových společností

Klikněte pro více informací...
310,- Kč
343,- Kč (-10%)
Skladem

Účetní souvztažnosti České účetní standardy pro podnikatele Syntetické účty

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
239,- Kč (-10%)
Skladem
České účetní standardy pro podnikatele: odložená daň rezervy operace s cennými papíry a podíly operace s podnikem změny vlastního kapitálu Syntetické účty: dlouhodobý majetek zásoby zúčtovací vztahy náklady výnosy dlouhodobé závazky kapitálové účty

Účetní výkazy v praxi

Klikněte pro více informací...
60,- Kč
66,- Kč (-9%)
Skladem
Kniha je určena odborné veřejnosti, která se potřebuje správně orientovat v oblasti účetního výkaznictví a pochopit široký vějíř účetních pojmů, postupů, informací a přehledů. Její předností je systematický postup po jednotlivých položkách účetních výkazů, fundovaná explikace obsahové stránky a

Účetnictví 1

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem

Účetnictví a finanční řízení

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem

Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013

Autor: Josef Jílek
Klikněte pro více informací...
534,- Kč
592,- Kč (-10%)
Skladem
Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této

Účetnictví podnikatelských subjektů

Klikněte pro více informací...
195,- Kč
215,- Kč (-9%)
Skladem
Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo nás vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kterými se podnikatelské subjekty setkávají. Do redakce denně dochází řada zajímavých dotazů, z nichž některé se opakují, z čehož je zřejmé, že zajímají

Účetnictví podnikatelů 2012

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
767,- Kč
844,- Kč (-9%)
Skladem

Účetnictví podnikatelů 2014

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
631,- Kč
694,- Kč (-9%)
Skladem

Účetnictví pro podnikatele

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
60,- Kč
66,- Kč (-9%)
Skladem
Senát potvrdil 14. 6. 2012 novelu zákona o účetnictví. Úplné znění zákona o účetnictví po této novele spolu s Českými účetními standardy pro podnikatele, z nichž řada byla novelizována od počátku roku 2012, tvoří základ publikace Účetnictví pro podnikatele. K publikaci je nabízen za malý
 

 

Albatros Media a.s.