Učebnice pro vysoké školy

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Atlas biologie člověka

Klikněte pro více informací...
281,- Kč
312,- Kč (-10%)
Publikace byla oceněna titulem Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii učebnic. Je celobarevná, bohatě ilustrovaná a obsahuje informace o stavbě a funkcích lidského těla v rozsahu mírně převyšujícím středoškolské učivo. Je tedy vhodná nejen pro studenty a pedagogy na středních

Feynmanovy přednášky z fyziky 1 díl

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem

Vývojová psychologie

Klikněte pro více informací...
396,- Kč
439,- Kč (-10%)
Skladem

Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie

Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)
Tato publikace podává ucelený úvod do problematiky přípravy a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Je koncipována tak, aby mohla sloužit jako praktická pomůcka pro potenciální žadatele o podporu ze strukturálních fondů EU, stejně jako učební text pro studenty vyšších stupňů středních

Adam a Eva v Českém ráji

Klikněte pro více informací...
427,- Kč
473,- Kč (-10%)
Skladem
Učebnice určena studentům vysokých škol v zahraničí a dospělým, kteří začínají se studiem češtiny. Obsahuje úvodní lekci zaměřenou na fonetiku a patnáct výkladových lekcí. Každá z nich předkládá texty, které nás uvádějí prostřednictvím dvojice mladých lidí do běžných životních situací a seznamují s

Cestovní ruch

Klikněte pro více informací...
185,- Kč
203,- Kč (-9%)
Skladem

Feynmanovy přednášky z fyziky 2 díl

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce

Klikněte pro více informací...
164,- Kč
182,- Kč (-10%)
Skladem
Bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Příručka je určena všem, kteří stojí před

Retail management

Autor: Petr Cimler
Klikněte pro více informací...
379,- Kč
420,- Kč (-10%)

Úvod do studia politiky

Klikněte pro více informací...
568,- Kč
631,- Kč (-10%)

Dějiny středověké Evropy

Klikněte pro více informací...
284,- Kč
315,- Kč (-10%)
Skladem
„Dějiny středověké Evropy“ mají především posloužit studentům bakalářského stupně historie a příbuzných oborů jako úvodní text do problematiky tak složité a bohaté specializace, jakou dnes evropská medievistika je. Publikace jistě zaujme i zájemce z širší veřejnosti.

Nový občanský zákoník

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem

Biochemie

Klikněte pro více informací...
387,- Kč
430,- Kč (-10%)
Učebnice pro všechny formy výuky biochemie na školách pro inženýry chemie – tedy základů obecné biochemie i různě zaměřené aplikované biochemie pro specializační, mezioborová a postgraduální studia.

Cestovní ruch

Klikněte pro více informací...
162,- Kč
178,- Kč (-9%)

Kriminologie

Klikněte pro více informací...
584,- Kč
643,- Kč (-9%)
Publikace pojednává o pojmu, předmětu a úkolech kriminologie, o stavu, struktuře a dynamice kriminality. Popisuje majetkovou, násilnou, mravnostní a organizovanou kriminalitu, kriminalitu a návykové látky, kriminalitu mládeže a proti mládeži. Text je doplněn grafy, schématy a tabulkami.

Základy kvantitativního šetření

Autor: M.K. Keith
Klikněte pro více informací...
203,- Kč
225,- Kč (-10%)
Šetření tvoří hlavní strategii sociálně-vědního výzkumu a autor probírá na základní úrovni problematiku výzkumného šetření (tedy kvantitativního nebo tzv. korelačního šetření). Rozvíjí toto téma do podrobností, ukazuje logiku šetření a nabízí praktické rady studentům-výzkumníkům. Hlavní látku knihy

Aktuální témata kulturních studií

Klikněte pro více informací...
284,- Kč
315,- Kč (-10%)
Skladem

Andragogický výzkum

Autor: Jan Průcha
Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Skladem

Biofysikální chemie

Klikněte pro více informací...
384,- Kč
426,- Kč (-10%)
Skladem

Dějiny českého a československého práva do roku 1945

Autor: Karel Malý
Klikněte pro více informací...
585,- Kč
650,- Kč (-10%)
Skladem
Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel a jejíž tradice přetrvaly i období nesvobody a totalitních režimů.

Dějiny evropského kontinentálního práva

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
775,- Kč
861,- Kč (-10%)
Skladem
Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky vznikaly ve

Duševní hygiena a sebeřízení

Klikněte pro více informací...
152,- Kč
167,- Kč (-9%)
Skladem

Dynamika projektu

Klikněte pro více informací...
121,- Kč
134,- Kč (-10%)
Skladem

Feynmanovy přednášky z fyziky 3 díl

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem

Geografie turismu

Klikněte pro více informací...
241,- Kč
267,- Kč (-10%)
Skladem

Nadnárodní integrace v Evropě

Autor: Jan Kuklík
Klikněte pro více informací...
258,- Kč
287,- Kč (-10%)
Skladem
Autorská dvojice vysokoškolských profesorů Kuklíka a Petráše je zárukou kvalitního zpracování moderní látky s bohatými historickými kořeny - integračních společenských procesů vůbec a evropské integrace zvláště. Kniha je - jako všechna díla vydávaná v ediční řadě Avenira - vybavena vysoce funkčními

Praktikum z obecného správního práva

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
138,- Kč
153,- Kč (-10%)
Skladem
 

 

Albatros Media a.s.