Strojírenství

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Strojnické tabulky

Klikněte pro více informací...
820,- Kč
858,- Kč (-4%)
Skladem
POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ je určena jak studentům technických škol, tak konstruktérům a technologům. Publikace, jako jediná svého druhu, obsahuje aktuální české technické normy. Uvedené strojnické tabulky jsou vydány ve spolupráci s ČNI, zachycují současný stav přechodu ČSN

Strojnictví Části strojů

Klikněte pro více informací...
134,- Kč
147,- Kč (-9%)
Skladem

Strojírenská technologie 1

Klikněte pro více informací...
197,- Kč
218,- Kč (-10%)
METALOGRAFIE A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Učebnice probírá základy metalografie a tepelného zpracování kovových materiálů. Vysvětluje vnitřní stavbu kovů a slitin, základy podvojných slitin a uvádí jejich rovnovážné diagramy. Popisuje teoretické základy tepelného zpracování kovů, jeho základní způsoby,

Strojírenská technologie II pro strojírenské učební obory

Autor: Otakar Bothe
Klikněte pro více informací...
134,- Kč
147,- Kč (-9%)
Skladem
V učebnici jsou popsány a vysvětleny základy slévárenství, tváření a zkoušení materiálu. Je to zejména výroba modelů a forem, tavení slévárenských slitin a výroba odlitků různými způsoby lití, teoretické základy tváření kovů za tepla, způsoby a zařízení pro tváření a výrobu polotovarů za tepla atd.

Strojírenská technologie I pro strojírenské učební obory

Autor: Otakar Bothe
Klikněte pro více informací...
128,- Kč
141,- Kč (-9%)
Skladem
V učebnici jsou vysvětleny základní poznatky o fyzikálních, chemických, mechanických a technologických vlastnostech nejdůležitějších strojírenských materiálů, dále o způsobu zpracování technických materiálů a jejich použití. Popsány jsou i základy metalurgie a tepelného zpracování materiálů.

Strojírenská technologie III pro strojírenské učební obory

Klikněte pro více informací...
153,- Kč
168,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice přináší přehled základních poznatků o spojování kovových a nekovových technických materiálů svařováním, pájením a lepením a vysvětluje podstatu vzniku různých druhů koroze. Dále poskytuje informace o povrchových úpravách kovových i nekovových polotovarů i hotových výrobků a podává přehled o

Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory

Autor: Otakar Bothe
Klikněte pro více informací...
99,- Kč
108,- Kč (-8%)
Skladem
V učebnici jsou vysvětleny základy lícování a všech hlavních způsobů třískového obrábění, tj. soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování a obrážení, protahování a protlačování, broušení. Kniha popisuje dokončovací práce i automatizaci obrábění. Je určena pro výuku tématického celku

Stavba a provoz strojů

Klikněte pro více informací...
241,- Kč
267,- Kč (-10%)
Skladem
Učebnice se zabývá strojními součástmi jako základními prvky, které slouží pro stavbu složitějších konstrukcí. Především to jsou spojovací součásti a druhy rozebiratelných i nerozebiratelných spojů, pružné spoje a součásti pro přenos otáčivého pohybu. Na tyto prvky navazují části umožňující proudění

Technické kreslení podle mezinárodních norem III.

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
168,- Kč
187,- Kč (-10%)
Skladem
Pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnice

Strojírenská technologie 2, 1. díl

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
239,- Kč (-10%)

Moderní strojírenství pro školu a praxi

Klikněte pro více informací...
764,- Kč
841,- Kč (-9%)
Skladem
Překlad 55. aktualizovaného německého vydání obsahuje základní odborné znalosti pro široké spektrum strojírenských učebních a studijních oborů počínaje zámečníky, nástrojáři a obráběči kovů, přes různé druhy mechaniků až po strojně-montážní práce a údržbu. Kniha se velmi dobře hodí pro denní i

Strojnictví pro SOU nestrojírenská

Klikněte pro více informací...
123,- Kč
136,- Kč (-10%)
Skladem

Strojírenská technologie 2, 2. díl

Klikněte pro více informací...
164,- Kč
181,- Kč (-9%)
Učebnice probírá druhy koroze, jejich hodnocení zejména vzhledem k hospodářským ztrátám vlivem koroze a způsoby protikorozní ochrany. Vysvětluje teoretické základy obrábění - např. geometrii břitu nástroje, tvoření třísky, výpočet řezných a upínacích sil, hospodárný úběr, trvanlivost, volbu řezných

Obloukové svařování

Autor: V. Minařík
Klikněte pro více informací...
178,- Kč
197,- Kč (-10%)
Základní učebnice svářeče. Obsahuje pojmy z technologie, metody, svařovací zdroje, typy elektrod, jejich vhodnost pro různé druhy materiálů, poznatky z techniky svařování (různé druhy svarů), svařitelnosti, uvádí nejčastější chyby při obloukovém svařování, metody nedestruktivní kontroly svarů,

Strojírenská technologie 1

Klikněte pro více informací...
180,- Kč
199,- Kč (-10%)
NAUKA O MATERIÁLU Učebnice podává přehled o hlavních oborech technologie, největší pozornost je věnována konstrukčním materiálům. Základním vlastnostem těchto materiálů, jejich zkoušení, rozdělení, třídění a popisu, i zásadám jejich volby včetně ekonomických hledisek. Za jednotlivými kapitolami

Strojnické tabulky 1

Klikněte pro více informací...
603,- Kč
669,- Kč (-10%)

Strojnické tabulky 2 pro školu a praxi

Klikněte pro více informací...
619,- Kč
687,- Kč (-10%)
Cílem této učební příručky je zpracovat souborně a přehledně - formou tabulek, diagramů a vzorců - základní poznatky, které získají studenti středních průmyslových škol při studiu technických předmětů. Pomůcka může sloužit studentům nejen po celou dobu jejich studia, ale i po vstupu do praxe. Svou

Strojnické tabulky II. Pohony

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
239,- Kč (-10%)
Skladem
Vydáním této druhé části Strojnických tabulek se dostávají do rukou všem, kteří pracují s výkresovou dokumentací ozubených a řetězových kol, řemenových a řetězových pohonů, i těm, kteří pracují v konstrukci nebo se dostávají do styku s výpočty ozubení a převodů na odborných školách od učilišť přes

Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství II. část

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
241,- Kč
268,- Kč (-10%)
Skladem
Tabulky poskytují potřebné technické informace o neželezných kovech používaných ve strojírenské výrobě. Především poskytujf informace o předpisech obsažených nejen v platných normách ČSN, ale i v jejich ekvivalentních normách ISO, EN a DIN.

Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství III. část

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
427,- Kč
473,- Kč (-10%)
Skladem
Ve strojírenství a příbuzných oborech se vedle kovů stále více užívají materiály nekovové, méně přírodní, mnohem více syntetické, hlavně plasty.

Technická harmonizace a posuzování shody

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace se věnuje oblasti řízení jakosti a technické harmonizace a klade si za cíl po věcné stránce přispět ke zvýšení informovanosti, orientace a schopnosti praxe identifikovat i zvládat problémy spojené s technickou harmonizací, posuzováním shody a odpovědnosti za výrobky. Poskytuje základní

Fyzikální veličiny a jednotky SI -2.díl

Klikněte pro více informací...
134,- Kč
147,- Kč (-9%)
Tato knížka, stejně jako její 1. díl, pojednává o fyzikálních veličinách a jejich jednotkách SI, o jejich názvech a značkách. Zatímco obsahem prvního dílu jsou normy ČSN ISO 31-1 až ČSN ISO 31-3, tento díl cituje a vysvětluje normy ČSN ISO 31-4 a ČSN ISO 31-5. I zde přihlížíme k normě ČSN ISO 31-0,

Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)

Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku

Klikněte pro více informací...
595,- Kč
661,- Kč (-10%)
Kniha uvádí základy mechanických, elektrických spínacích, pneumatických, hydraulických a elektronických řídicích systémů. Popisuje funkci snímačů, regulačních členů i nastavitelných regulátorů dynamických systémů. Dále se zabývá číslicovým řízením obráběcích strojů, řízením montážních prací a s tím

Stavba a provoz strojů

Klikněte pro více informací...
241,- Kč
267,- Kč (-10%)
Zabývá se součástmi k přenosu otáčivého pohybu a částmi strojů, které převádějí pohyb žádaným způsobem z hnacího ústrojí k hnanému ústrojí. Výklad navazuje na publikaci Strojní součásti 1. Jsou zde zařazeny čepy, hřídele, ložiska, spojky, brzdy, skupiny, které zprostředkují pohyb, výklad je

Strojírenská technologie 3/ 2. díl

Klikněte pro více informací...
181,- Kč
201,- Kč (-10%)

Strojírenská technologie 4

Klikněte pro více informací...
427,- Kč
473,- Kč (-10%)

Strojnické tabulky

Klikněte pro více informací...
560,- Kč
616,- Kč (-9%)
POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ je určena jak studentům technických škol, tak konstruktérům a technologům. Publikace, jako jediná svého druhu, obsahuje aktuální české technické normy. Uvedené strojnické tabulky jsou vydány ve spolupráci s ČNI, zachycují současný stav přechodu ČSN
 

 

Albatros Media a.s.