Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Česká literatura od počátků k dnešku

Autor: Jan Lehár
Klikněte pro více informací...
473,- Kč
525,- Kč (-10%)
Skladem
Nový přehledný výklad české literatury v podání současných autorit literární vědy.

Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti

Klikněte pro více informací...
186,- Kč
206,- Kč (-10%)
Skladem

Závislé vztahy

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Autor Röhr Heinz-Peter se v knize Závislé vztahy zabývá závislou poruchou osobnosti , která se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem rozšířenější,

Něžná náruč rodičů + DVD

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem
Tato publikace s filmem je určena všem, kteří chtějí porozumět nejmenším dětem a nabídnout jim kvalitní péči. Vzhledem k tomu, že největší vliv na rozvoj dítěte v nejranějším věku mají rodiče, je kniha věnována zejména jim. Čerpat z ní ale mohou také dětské a ženské sestry, které se věnují

Znásilnění

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem
Příběhy plné sexuálního násilí nás obklopují na každém rohu: každý osmý hollywoodský snímek obsahuje scénu znásilnění a hrůzostrašné sexuální útoky se také stále častěji ocitají v centru pozornosti žurnalistů. Převážná většina znásilnění přitom zůstává nenahlášena a z těch, která se k policejnímu

Černá labuť

Klikněte pro více informací...
399,- Kč
450,- Kč (-11%)
Bestseller
Bestseller amerického akademika a investičního poradce libanonského původu analyzuje fenomén "černých labutí", tj. nepředvídaných jevů a událostí s významným dopadem na život jedince nebo celé společnosti, jakým byl např. teroristický útok z 11. září 2001, fenomenální úspěch společnosti

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou

Klikněte pro více informací...
164,- Kč
182,- Kč (-10%)
Skladem
ADHD je anglická zkratka názvu attention deficit hyperactivity disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Označuje onemocnění způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou aktivitu a impulzivitu dítěte. Tato příručka shrnuje všechny základní moderní poznatky o poruše

Typologie osobnosti

Klikněte pro více informací...
379,- Kč
420,- Kč (-10%)
Skladem

Respektovat a být respektován

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a vztazích. Je shrnutím těch nejlepších zkušeností z oblasti dobře fungující komunikace mezi lidmi, učebnicí dobré komunikace. Nabízí jednak postupy a dovednosti okamžitě

Andragogický slovník

Klikněte pro více informací...
370,- Kč
410,- Kč (-10%)
Skladem
Přinášíme první slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na českém knižním trhu zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Zabývá se teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského

Chci studovat Psychologii!

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Skladem
Úspěšná a velmi ceněná publikace Chci studovat Psychologii! popisuje v šedesáti kapitolách předmět oboru. Zabývá se úvodem do studia a obsahuje praktické rady, cvičné testy a testové otázky k přípravě na přijímací zkoušky. Přibližně 1 000 krátkých tematických testů, na nichž si můžete prověřit

Předcházíme poruchám učení

Klikněte pro více informací...
162,- Kč
179,- Kč (-9%)
Skladem
Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ.

Předškoláci ve školce

Klikněte pro více informací...
143,- Kč
158,- Kč (-9%)
Skladem
Soubor pracovních listů, s nimiž se děti mohou vydat na cestu poznání – objevovat vzájemné vztahy mezi objekty okolního světa, rozeznávat nejjednodušší geometrické útvary, osvojovat si číselné představy a posilovat vědomí logických vazeb. Rozvíjejí si sluchové vnímání, zrakovou orientaci (zraková

Maturujeme z práva

Autor: Pavel Káňa
Klikněte pro více informací...
275,- Kč
306,- Kč (-10%)
Skladem
pro 1. až 4. ročník denního studia středních škol pro 1. až 5. ročník dálkového studia středních škol Učebnice obsahuje základní učivo rámcově vzdělávacích programů pro studium žáků středních škol k vykonání státní maturitní zkoušky z předmětu PRÁVO. Vybrané kapitoly českého práva,

Právní jednání podle nového občanského zákoníku

Klikněte pro více informací...
293,- Kč
325,- Kč (-10%)
Skladem
Patřím k těm, kdo v roce 2000 začínali spolu s prof. JUDr. Karlem Eliášem připravovat nový kodex soukromého práva. Hlavním důvodem napsání tohoto komentáře byla moje snaha vysvětlit podrobněji konkrétní ustanovení nově upravující právní skutečnosti a doplnit tak vcelku obsáhlou důvodovou zprávu k

Slovník floskulí 2

Klikněte pro více informací...
134,- Kč
148,- Kč (-9%)
Skladem

Slovník spisovné češtiny Studentské vydání

Klikněte pro více informací...
168,- Kč
187,- Kč (-10%)
Skladem
Ve slovníku spisovné češtiny, který podává komplexní lexikografický popis 50 000 slov současné češtiny, najde jeho uživatel také poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření slov v češtině, soupis

Pečovatelská služba a individuální plánování

Klikněte pro více informací...
146,- Kč
162,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha je určena především zaměstnancům v pečovatelských službách (pečovatelkám, sociálním pracovníkům, metodikům kvality, manažerům), ale i v dalších příbuzných službách (např. osobní asistenci). Kniha je praktickým průvodcem, podle kterého je možné individuálně plánovat postup a práci s uživateli

Masáže dětí a kojenců

Klikněte pro více informací...
144,- Kč
160,- Kč (-10%)
Postup při masáži, masáže jednotlivých částí těla, masáže v těhotenství a masáže novorozence, masáže u nemocných dětí. Názorné a přehledné uvedení do techniky masáží dětí a kojenců určené ať už pro výukové kurzy, pro profesionální pracovníky i pro samotné rodiče. Po teoretickém uvedení do

Zápisník učitele 2012/2013

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
59,- Kč
65,- Kč (-9%)
Zápisník učitele je praktický pomocník pro všechny pedagogy. Všechny důležité a potřebné informace budete mít vždy s sebou a nemusíte již nosit několik sešitů, například na klasifikaci, na porady apodobně

Pravidla českého pravopisu

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
95,- Kč
104,- Kč (-9%)
Akce Skladem
Nejmodernější dílo spojující pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Srozumitelný návod pro každého, jak správně a dobře mluvit a psát česky. S touto knihou se budete bezpečně orientovat v současné české mluvnici, užívat správná slova a psát bez chyb.

Psychologie 1.díl

Klikněte pro více informací...
232,- Kč
257,- Kč (-10%)
Skladem
Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů.Studenti tak získají

Sociální práce v praxi

Klikněte pro více informací...
456,- Kč
506,- Kč (-10%)
Skladem
Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům (jejich popisu se věnovala kniha Metody a řízení sociální práce, Portál 2003). Kromě toho

Velká kniha kaligrafie

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem
Základní ilustrovaná příručka k poznání jedinečného umění krásného písma. Zahrnuje všeobecnou historii kaligrafie i historii vývoje jednotlivých systémů písma. Obsahuje i oddíl vysvětlivek, který vám poskytne ucelený přehled o terminologii. Byla napsána týmem světově proslulých odborníků a je vhodná

Školní kázeň

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Téma chování a kázně žáků ve školách je v současné době velice aktuální. Zkušenosti ze školní praxe i výzkumy, které byly v této oblasti realizovány, ukazují, že řada učitelů, a to nejen začínajících, má problémy s udržováním kázně. Nekázeň žáků ve škole představuje jeden z hlavních stresorů

Úvod do psychologie

Klikněte pro více informací...
275,- Kč
305,- Kč (-10%)
Učebnice klade důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů a činností, díky kterým se člověk ve světě, ve společnosti i v sobě samém orientuje, zvládá nároky na něho kladené a usiluje dát svému životu směr a smysl. Klíčové kapitoly jsou věnovány tématům osobnosti, její vnitřní

Kamerové systémy v praxi

Klikněte pro více informací...
332,- Kč
368,- Kč (-10%)
Kamerové systémy, obzvláště kamerové systémy se záznamem, jsou z hlediska práva na ochranu soukromí vždy invazivní a záleží jen na tom, jak, kde a kým mají či mohou být použity. Publikace má za cíl poskytnout základní ucelenější pohled na kamerové systémy, jejich využívání v různých prostředích a

Civilní právo procesní část první Řízení nalézací

Klikněte pro více informací...
765,- Kč
849,- Kč (-10%)
Skladem
Významným impulzem pro aktuální změny civilního procesního práva, které toto vydání učebnice plně zachycuje, bylo přijetí nového občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. Právnická veřejnost právem očekávala, že občanský zákoník bude následován přijetím nového odpovídajícího procesního předpisu, tedy
 

 

Albatros Media a.s.