Psychologie

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti

Klikněte pro více informací...
186,- Kč
206,- Kč (-10%)
Skladem

Závislé vztahy

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Autor Röhr Heinz-Peter se v knize Závislé vztahy zabývá závislou poruchou osobnosti , která se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem rozšířenější,

Znásilnění

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem
Příběhy plné sexuálního násilí nás obklopují na každém rohu: každý osmý hollywoodský snímek obsahuje scénu znásilnění a hrůzostrašné sexuální útoky se také stále častěji ocitají v centru pozornosti žurnalistů. Převážná většina znásilnění přitom zůstává nenahlášena a z těch, která se k policejnímu

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou

Klikněte pro více informací...
164,- Kč
182,- Kč (-10%)
Skladem
ADHD je anglická zkratka názvu attention deficit hyperactivity disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Označuje onemocnění způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou aktivitu a impulzivitu dítěte. Tato příručka shrnuje všechny základní moderní poznatky o poruše

Typologie osobnosti

Klikněte pro více informací...
379,- Kč
420,- Kč (-10%)
Skladem

Respektovat a být respektován

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a vztazích. Je shrnutím těch nejlepších zkušeností z oblasti dobře fungující komunikace mezi lidmi, učebnicí dobré komunikace. Nabízí jednak postupy a dovednosti okamžitě

Chci studovat Psychologii!

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Skladem
Úspěšná a velmi ceněná publikace Chci studovat Psychologii! popisuje v šedesáti kapitolách předmět oboru. Zabývá se úvodem do studia a obsahuje praktické rady, cvičné testy a testové otázky k přípravě na přijímací zkoušky. Přibližně 1 000 krátkých tematických testů, na nichž si můžete prověřit

Psychologie 1.díl

Klikněte pro více informací...
232,- Kč
257,- Kč (-10%)
Skladem
Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů.Studenti tak získají

Úvod do psychologie

Klikněte pro více informací...
275,- Kč
305,- Kč (-10%)
Učebnice klade důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů a činností, díky kterým se člověk ve světě, ve společnosti i v sobě samém orientuje, zvládá nároky na něho kladené a usiluje dát svému životu směr a smysl. Klíčové kapitoly jsou věnovány tématům osobnosti, její vnitřní

Milovat z celého srdce

Klikněte pro více informací...
241,- Kč
267,- Kč (-10%)
Skladem
Světoznámá kniha havajského spirituálního učitele Chucka Spezzana nazvaná Milovat z celého srdce nese skutečně příznačný podtitul Jak vyléčit zármutek. Je plná praktické moudrosti a pojednává především o tom, jak můžeme zacelit rány v našem srdci. Autor v ní čerpá z více než třicetileté

Vývoj resilience v dětství a dospělosti

Klikněte pro více informací...
77,- Kč
85,- Kč (-9%)
Skladem
Popsat vyčerpávajícím způsobem tak rozsáhlou a komplikovanou tematiku, jakou vývoj resilience bezesporu je, je velice obtížné. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D., se o to s úspěchem pokusila a ve svém textu poukazuje na nejdůležitější otázky, které jsou v současné době v této oblasti řešeny. Poskytuje čtenáři

Dějiny psychologie

Klikněte pro více informací...
306,- Kč
340,- Kč (-10%)
Skladem
Čtenáři získají dokonalý přehled o vývoji psychologie již od svého prvopočátku, kdy se rozvíjela v rámci filozofie, kniha dále mapuje samostatný vznik a vnitřní diferenciaci oboru psychologie a hlavní směry 20. století, k nimž autorka řadí behaviorismus, gestaltismus, psychodynamickou,

Pozvání do psychologie osobnosti

Klikněte pro více informací...
384,- Kč
426,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha uvádí do všech významných témat psychologie osobnosti a pomáhá formovat způsoby myšlení o osobnosti. Pojednává o tom, z čeho se osobnost skládá, jaké jsou složky osobnosti a druhy vlastností. Objasňování osobnosti se opírá o nejnovější poznatky z výzkumů osobnosti a ze světové odborné

Přehled teorií osobnosti

Klikněte pro více informací...
207,- Kč
229,- Kč (-10%)
Skladem
Reprezentativní výběr třinácti nejvlivnějších teorií osobnosti v psychologii s důrazem na životní dráhy jejich autorů (S. Freud, C. G. Jung, A. Adler, K. Horneyová, H. S. Sullivan, E. Fromm, E. H. Erikson, J. Dollard, N. E. Miller, R. B. Cattell, K. Lewin, G. W. Allport, C. R. Rogers, A. H. Maslow,

Archetyp otce

Klikněte pro více informací...
214,- Kč
237,- Kč (-10%)
Skladem
Autor tvořivě uplatňuje principy metody a teorie analytické psychologie nejen jako zkušený badatel, ale i jako nadaný esejista, který je s to přesně v pravou chvíli dosadit za abstraktní výklad ještě ilustrující živou metaforu. Současně ukazuje, že analytická psychologie zabírá nejen tradiční

Jak s dobrou náladou překonat nepříjemné situace

Klikněte pro více informací...
168,- Kč
187,- Kč (-10%)
Skladem
Překonejte spolu s námi vtipnou a humornou formou nepříjemné situace, do kterých se během života dostane snad každý z nás. Renomovaný český autor, PhDr. Tomáš Novák se zabývá nejrůznějšími typy nálady. Uvádí příběhy, které jsou většině z nás důvěrně známé, a nabízí netradiční psychická cvičení.

Rodinné konstelace objevná síla

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Skladem

Carl Ransom Rogers a jeho teorie

Klikněte pro více informací...
77,- Kč
85,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace předkládá souhrnný obraz teorií nejvlivnějšího amerického psychologa humanistického směru ve 20. století Carla Ransoma Rogerse. Jednotlivé statě jsou doplněny o vlastní autorovy teoretické a praktické poznatky s mnoha příklady, a to jak na poli individuální terapie, tak i skupinové práce v

Drama nadaného dítěte

Klikněte pro více informací...
121,- Kč
133,- Kč (-9%)
Skladem

Léčebná péče o duši

Autor: Thomas Moore
Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Skladem
Průvodce procesem uzdravení celé osobnosti Málokterá zkušenost dokáže pohnout našimi emocemi a uvrhnout nás do krize tak jako zkušenost nemoci, která se týká ve stejné míře těla i duše. Kniha je autorovou vizí o zlepšení lékařské péče o duši. Moore se jednoznačně zasazuje spíše o péči o celou osobu

Průvodce pozitivní psychologií

Klikněte pro více informací...
327,- Kč
363,- Kč (-10%)
Skladem

Symbióza a autonomie

Klikněte pro více informací...
323,- Kč
359,- Kč (-10%)
Skladem
Autor se zamýšlí nad tím, proč je často tak obtížné přivést k odpoutání od rodičů právě ty děti, které z jejich strany zažily jednoznačná poškození. Proč jsou právě ty děti, které byly ze strany svých rodičů nejvíce zanedbávané či zneužívané, nejméně schopné se od nich vnitřně distancovat? Odpovědí

Terapeutická komunita

Autor: Kamil Kalina
Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch. Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity a terapeutické komunity pro drogově závislé) a srozumitelně charakterizuje

Základy systemické terapie

Autor: Kurt Ludewig
Klikněte pro více informací...
168,- Kč
187,- Kč (-10%)
Skladem
Samostatný psychoterapeutický směr systemická terapie vznikl na začátku osmdesátých let 20. století jako další fáze vývoje rodinné terapie. Metody a techniky systemické terapie se však už dlouho používají i v jiných terapeutických školách a v nejrůznějších aplikačních oblastech.Kurt Ludewig patří k

Obejměte své vnitřní dítě

Klikněte pro více informací...
239,- Kč
265,- Kč (-10%)
Tato kniha je o setkání s našimi nejhlubšími pocity - s naší citlivostí, zranitelností a opravdovostí. Je o radosti a smutku, o lásce a hněvu, o hlubším prožitku, který se skrývá za naší každodenní skutečností - zkrátka o dítěti v nás. Dobrý vztah k našemu "vnitřnímu dítěti" nám umožní

Poruchy autistického spektra

Klikněte pro více informací...
542,- Kč
602,- Kč (-10%)
Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění - poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha. Kniha výrazně rozšiřuje informace některých

Dramaterapie

Klikněte pro více informací...
315,- Kč
349,- Kč (-10%)
Skladem

Ekonomická psychologie

Autor: Karel Riegel
Klikněte pro více informací...
138,- Kč
152,- Kč (-9%)
Skladem
Ojedinělá publikace na našem trhu je pokusem o přemostění ekonomie a psychologie, disciplín, které se dlouho vyvíjely odděleně. Obzvláště v českém kontextu může být zahájením nové etapy. Autor se v průsečíku těchto vědních oborů pohybuje dlouhodobě. V knize mapuje vznik a vývoj ekonomické

Kainova výchova

Klikněte pro více informací...
241,- Kč
267,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha se zabývá výchovou dospívajících chlapců. Autoři hned v úvodu upozorňují na rostoucí násilí v amerických školách a na skutečnost, že násilníky a vrahy jsou téměř výhradně chlapci. Kořeny problému vidí v chybné výchově, která vede k „emoční negramotnosti“ dospívajících chlapců a k jejich
 

 

Albatros Media a.s.