Předpisy pro podnikání

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Nové předpisy pro hygienu veřejného stravování

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
143,- Kč
158,- Kč (-9%)
Skladem
Úspěšný titul, který vychází již ve čtvrtém vydání, zahrnuje soubor předpisů potřebných pro management a zaměstnance provozoven: zákon o ochraně veřejného zdraví, platné znění novelizované vyhlášky č. 137/200 Sb., tři přímo účinná nařízení Evropského parlamentu, Rady a Komise a pracovní dokumenty

Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství

Klikněte pro více informací...
295,- Kč
324,- Kč (-9%)
Skladem
Účelem publikace Vnitřní směrnice, předpisy a řády ve školství je dát řediteli příspěvkové organizace do ruky jednoduchou, srozumitelnou a účelnou pomůcku pro řízení, prohloubit jeho právní vědomí a snížit rizika, která provázejí výkon jeho funkce. K problematice tvorby směrnic příspěvkových

Typový skartační rejstřík

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
336,- Kč
372,- Kč (-10%)
Toto upravené vydání Typového skartačního rejstříku, které je znovu publikováno jako pomůcka pro posuzování dokumentů vzniklých z činnosti především soukromo-právních původců, reaguje na skutečnost, že zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále rovněž jen

Valná hromada s. r. o.

Klikněte pro více informací...
603,- Kč
663,- Kč (-9%)
Skladem

Nové předpisy pro hygienu veřejného stravování

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
143,- Kč
158,- Kč (-9%)

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

Klikněte pro více informací...
195,- Kč
215,- Kč (-9%)
Skladem
Cílem této publikace je poskytnout praktické odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní dotazy v uspořádané formě, od vzniku po skončení pracovního poměru, od těhotenství a mateřské dovolené po zaměstnávání starobních důchodců, od diskriminace po náhradu škody. Dotýká se nejen pracovního práva v úzkém

Agenturní zaměstnávání v praxi

Klikněte pro více informací...
235,- Kč
259,- Kč (-9%)
Skladem
Téma agenturního zaměstnávání je vysoce aktuální, a to jak z hlediska teoretických problémů, tak zejména problémů praktického rázu. Praxe ukazuje, že agentury práce i uživatelé se při přidělování agenturních zaměstnanců potýkají s celou řadou nesnází, ostatně stejně jako agentury práce přidělující

Kodex bytového práva 2011

Klikněte pro více informací...
473,- Kč
526,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace Kodex bytového práva 2011 obsahuje tři základní tématické okruhy, které zahrnují základní právní předpisy upravující problematiku bytů a bydlení z pohledu bytových družstev (jejich práv a povinností při správě bytového fondu), je však velice vhodná a použitelná i pro jednotlivé členy

Manuál českého exportéra II.díl

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
334,- Kč (-10%)
Skladem

Manuál podnikatele

Klikněte pro více informací...
534,- Kč
592,- Kč (-10%)
Skladem

Mediální zákony Komentář

Klikněte pro více informací...
450,- Kč
495,- Kč (-9%)
Skladem
Komentář se týká nejdůležitějších mediálních zákonů (zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tiskového zákona, zákona o neperiodických publikacích, zákona o regulaci reklamy) a je napsán jedním z předních právních znalců této problematiky. Komentář představuje organické sepětí

Mzdy 2011

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
822,- Kč
904,- Kč (-9%)
Skladem
MERITUM Mzdy 2011 přináší kompletní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe podle legislativy platné pro rok 2011, doplněný řadou názorných příkladů, vzorů nejdůležitějších smluv a dokumentů, formulářů a tiskopisů, upozornění na výjimky a nejčastější chyby. Nejucelenější

Mzdy 2012

Klikněte pro více informací...
651,- Kč
717,- Kč (-9%)
Skladem

Mzdy a mzdové systémy

Autor: Ivan Tomší
Klikněte pro více informací...
375,- Kč
412,- Kč (-9%)
Skladem
Aktuální publikace se podrobně zabývá pravidly pro tvorbu, stanovení, splatnost a výplatu mzdy v legislativních podmínkách roku 2008. Naleznete zde rozbor příslušných ustanovení zákoníku práce, prováděcího předpisu k zákoníku práce a v dalších právních předpisech. Součástí publikace jsou rovněž

Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností

Klikněte pro více informací...
406,- Kč
446,- Kč (-9%)
Skladem
Předkládaná monografie se zabývá odpovědností statutárních orgánů obchodních společností z pohledu právní teorie a praxe. Hodnotí současný stav právní úpravy vzhledem k budoucí právní úpravě v novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Předností monografie je komparativní přístup

Právní předpisy samosprávy

Klikněte pro více informací...
310,- Kč
344,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha je koncipována jednak jako příspěvek do teoretické diskuse o postavení a úloze právních předpisů samosprávy v českém právním řádu a jednak jako pomůcka pro členy zastupitelstev a zaměstnance obcí, krajů i správních úřadů. Publikace je rozdělena na tři díly. V obecné části je pozornost zaměřena

Právní subjektivita

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
280,- Kč
308,- Kč (-9%)
Skladem
Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je všechno, jen ne

Smlouvy, pakty, dohody

Klikněte pro více informací...
168,- Kč
187,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace představuje rychlé, výstižné a přehledné informace o nejdůležitějších aktech v oblasti mezinárodních a diplomatických vztahů v časovém záběru od počátků lidské civilizace až do té nejaktuálnější současnosti. Oproti předchozímu vydání autor doplnil řadu nových hesel a některá stávající

Smluvní podmínky FIDIC

Autor: Lukáš Klee
Klikněte pro více informací...
499,- Kč
549,- Kč (-9%)
Skladem
Monografie Smluvní podmínky FIDIC je na českém a slovenském trhu prvním uceleným pohledem na problematiku vzorových smluv o dílo výstavbových projektů vydávaných Mezinárodní federací konzultačních inženýrů. Autorem je Lukáš Klee. Knihu využijí jak zadavatelé, subjekty dozoru, zhotovitelé,

Sociální zabezpečení I

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem

Stavební zákon. Komentář

Klikněte pro více informací...
1 707,- Kč
1 878,- Kč (-9%)
Skladem
Druhé, aktualizované vydání úspěšného komentáře přináší výklad zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), podle právního stavu k 1. 1. 2013, zahrnuje tedy i výklad „velké novely" č. 350/2012 Sb., jež některá ustanovení stavebního zákona od základu změnila.

Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky

Klikněte pro více informací...
299,- Kč
329,- Kč (-9%)
Skladem
Kniha Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor František Ochrana se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska,

Zákon o elektronických komunikacích Komentář

Klikněte pro více informací...
646,- Kč
717,- Kč (-10%)
Skladem
Tato publikace navazuje na komentář k zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), který vydalo nakladatelství Linde Praha akciová společnost v roce 2008. Od té doby byl zákon třicetkrát novelizován a především

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Klikněte pro více informací...
575,- Kč
632,- Kč (-9%)
Skladem
Komentář z pera renomovaných autorů doc. Mackové (PF UK a místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání) a JUDr. Štědroně (advokát, soudní znalec, člen Komise Legislativní rady vlády ČR specializující se na právo informačních technologií) je publikací, která přibližuje široké veřejnosti

Zákon o ochraně hospodářské soutěže Komentář

Klikněte pro více informací...
1 550,- Kč
1 705,- Kč (-9%)
Skladem
Autoři s dlouholetou praktickou zkušeností s aplikací českého a slovenského zákona o ochraně hospodářské soutěže, soudce David Raus a advokátka Andrea Oršulová, se rozhodli zpracovat takovou formu komentáře, která si nebude klást za cíl kategoricky vyřešit všechny problémy, jež se mnohdy při

Zákon o vinohradnictví a vinařství

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
347,- Kč
382,- Kč (-9%)
Skladem

Zákoník práce 2011

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
143,- Kč
158,- Kč (-9%)
Skladem
Dále jsou u jednotlivých ustanovení uvedeny odkazy na případné souvislosti s jinými ustanoveními zákoníku. V publikaci také naleznete vybrané vzory smluv (dohod) a výpovědí. Předkládaná publikace Vám nepochybně přispěje k orientaci ve složité problematice pracovního práva a zvýší přehlednost

Zákoník práce 2012

Klikněte pro více informací...
384,- Kč
426,- Kč (-10%)
Skladem
 

 

Albatros Media a.s.