Právo, politologie, sociologie

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Maturujeme z práva

Autor: Pavel Káňa
Klikněte pro více informací...
275,- Kč
306,- Kč (-10%)
Skladem
pro 1. až 4. ročník denního studia středních škol pro 1. až 5. ročník dálkového studia středních škol Učebnice obsahuje základní učivo rámcově vzdělávacích programů pro studium žáků středních škol k vykonání státní maturitní zkoušky z předmětu PRÁVO. Vybrané kapitoly českého práva,

Právní jednání podle nového občanského zákoníku

Klikněte pro více informací...
293,- Kč
325,- Kč (-10%)
Skladem
Patřím k těm, kdo v roce 2000 začínali spolu s prof. JUDr. Karlem Eliášem připravovat nový kodex soukromého práva. Hlavním důvodem napsání tohoto komentáře byla moje snaha vysvětlit podrobněji konkrétní ustanovení nově upravující právní skutečnosti a doplnit tak vcelku obsáhlou důvodovou zprávu k

Sociální práce v praxi

Klikněte pro více informací...
456,- Kč
506,- Kč (-10%)
Skladem
Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům (jejich popisu se věnovala kniha Metody a řízení sociální práce, Portál 2003). Kromě toho

Kamerové systémy v praxi

Klikněte pro více informací...
332,- Kč
368,- Kč (-10%)
Kamerové systémy, obzvláště kamerové systémy se záznamem, jsou z hlediska práva na ochranu soukromí vždy invazivní a záleží jen na tom, jak, kde a kým mají či mohou být použity. Publikace má za cíl poskytnout základní ucelenější pohled na kamerové systémy, jejich využívání v různých prostředích a

Civilní právo procesní část první Řízení nalézací

Klikněte pro více informací...
765,- Kč
849,- Kč (-10%)
Skladem
Významným impulzem pro aktuální změny civilního procesního práva, které toto vydání učebnice plně zachycuje, bylo přijetí nového občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. Právnická veřejnost právem očekávala, že občanský zákoník bude následován přijetím nového odpovídajícího procesního předpisu, tedy

Právo a dobro v ústavní demokracii

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Skladem
Tato kniha Právo a dobro v ústavní demokracii vznikla v návaznosti na polemiku o právu a dobru v ústavní demokracii, která proběhla mezi Jiřím Přibáněm a Pavlem Holländerem na stránkách sobotní přílohy Lidových novin Orientace na sklonku léta 2010. Jejím smyslem není ani tak oslovit akademickou

Totalitní světovláda

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem
Dostávate do rukou necenzurované, doplněné a aktualizované vydání knihy známeho autora-Martina Herzána, ktorá může být zdrojem vašeho procitnutí v dnešní době, která je apatická vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové. Lidem je neustále tajeno, ale přitom se jim to každý den vkrádá do

Právo pro zdravotnické pracovníky

Klikněte pro více informací...
250,- Kč
277,- Kč (-10%)

Sociální právo České republiky

Autor: Igor Tomeš
Klikněte pro více informací...
405,- Kč
450,- Kč (-10%)

Základy práva pro neprávníky

Klikněte pro více informací...
335,- Kč
371,- Kč (-10%)

Náhradní rodinná péče

Klikněte pro více informací...
163,- Kč
180,- Kč (-9%)
Bestseller
Publikace Náhradní rodinná péče je určena odborníkům z řad sociálních pracovníků a dalších příbuzných oborů, ale i laikům, kterých se náhradní rodinná péče,ať již přímo osobně nebo zprostředkovaně, dotýká. Zabývá se problematikou náhradní rodinné péče v České republice - věnuje se jak oblastem

Bezdomovectví

Klikněte pro více informací...
297,- Kč
330,- Kč (-10%)
Skladem

Benešovy dekrety

Klikněte pro více informací...
86,- Kč
96,- Kč (-10%)
Skladem

Akciová společnost a Evropská společnost

Klikněte pro více informací...
1 220,- Kč
1 342,- Kč (-9%)
Monografie o právní úpravě obecného akciového práva, a to jak národního, tak právní úpravy evropské (akciové) společnosti (Societas Europea), a to ve vzájemném srovnání s národní právní úpravou a postižením specifických otázek této nové evropské právní formy akciové společnosti. V omezeném rozsahu

Kriminologie

Klikněte pro více informací...
232,- Kč
258,- Kč (-10%)
Skladem
Vysokoškolská učebnice seznamuje čtenáře s elementární kriminologickou terminologií a teoretickými a metodologickými východisky kriminologie jako vědního a studijního oboru. Na tomto základě autoři zpracovali nejnovější domácí i zahraniční poznatky o kriminalitě, jejích druzích, formách, o

Neshoda

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Knihu Neshoda napsal jeden z nejvýznamějších filosofů současnosti Jacques Ranciére. Neshoda (La mésentente) prezentuje na poměrně malém prostoru obecnou a ambiciózní teorii vztahu politiky a filosofie. Jacques Rancére se zde vrací ke kořenům politické filosofie (Platon, Aristoteles, Hobbes), aby

Průvodce odpadovým hospodářstvím

Klikněte pro více informací...
327,- Kč
363,- Kč (-10%)
Skladem

Únorová tragédie

Autor: Hubert Ripka
Klikněte pro více informací...
209,- Kč
231,- Kč (-10%)
Skladem

Celebritami proti své vůli...

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Cílem publikace Celebritami proti své vůli je informovat matky postižených dětí, pracovníky zařízení, která o tyto děti pečují, občanská sdružení, studenty zdravotně sociálních a sociálních programů a oborů, ale především širokou veřejnost o existenci těchto utajených, avšak skutečných celebrit.

Dějiny sociologie

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
249,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha přináší přehled dějin sociologie od jejích počátků do současnosti. Je výkladem jak o vývoji sociologického myšlení (od Saint-Simona a Tocquevilla po symbolický interakcionismus), tak o zakládání a vývoji sociologických institucí (vysokoškolských kateder, časopisů, výzkumných institucí atd.) v

Demokratizace a lidská práva

Klikněte pro více informací...
280,- Kč
311,- Kč (-10%)
Skladem

Jak rozumět médiím

Klikněte pro více informací...
387,- Kč
429,- Kč (-10%)
Skladem
Marshall McLuhan (1911–1980) je jedním z nejvýznamnějších teoretiků masových médií a sociologů kultury a jeho kniha Jak rozumět médiím patří k základním pilířům společenských věd. Nejznámější kniha, eseje nazvané Understanding Media, byla sice napsána již v roce 1964 (česky Jak rozumět médiím

Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi

Klikněte pro více informací...
699,- Kč
769,- Kč (-9%)
Skladem
Autor zkoumá levicové smýšlení v historii a v zahraniční politice USA a poskytuje cenný popis skutečného a nepravého liberalismu, zamýšlí se nad některými dobrými a špatnými formami vlády, jak se projevují v oblasti politiky, a zabývá se charakteristickými rysy levice. Poskytuje ojedinělý rozbor

Machiavelistické etudy

Klikněte pro více informací...
121,- Kč
133,- Kč (-9%)
Skladem

Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice

Klikněte pro více informací...
372,- Kč
413,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice si klade za cíl poskytnout čtenáři, jak česky tak anglicky hovořícímu, základní přehled právního rámce pro jednotlivá odvětví médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Vedle uvedení
 

 

Albatros Media a.s.