Pedagogika, didaktika

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Něžná náruč rodičů + DVD

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem
Tato publikace s filmem je určena všem, kteří chtějí porozumět nejmenším dětem a nabídnout jim kvalitní péči. Vzhledem k tomu, že největší vliv na rozvoj dítěte v nejranějším věku mají rodiče, je kniha věnována zejména jim. Čerpat z ní ale mohou také dětské a ženské sestry, které se věnují

Andragogický slovník

Klikněte pro více informací...
370,- Kč
410,- Kč (-10%)
Skladem
Přinášíme první slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na českém knižním trhu zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Zabývá se teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského

Předcházíme poruchám učení

Klikněte pro více informací...
162,- Kč
179,- Kč (-9%)
Skladem
Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ.

Předškoláci ve školce

Klikněte pro více informací...
143,- Kč
158,- Kč (-9%)
Skladem
Soubor pracovních listů, s nimiž se děti mohou vydat na cestu poznání – objevovat vzájemné vztahy mezi objekty okolního světa, rozeznávat nejjednodušší geometrické útvary, osvojovat si číselné představy a posilovat vědomí logických vazeb. Rozvíjejí si sluchové vnímání, zrakovou orientaci (zraková

Masáže dětí a kojenců

Klikněte pro více informací...
144,- Kč
160,- Kč (-10%)
Postup při masáži, masáže jednotlivých částí těla, masáže v těhotenství a masáže novorozence, masáže u nemocných dětí. Názorné a přehledné uvedení do techniky masáží dětí a kojenců určené ať už pro výukové kurzy, pro profesionální pracovníky i pro samotné rodiče. Po teoretickém uvedení do

Zápisník učitele 2012/2013

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
59,- Kč
65,- Kč (-9%)
Zápisník učitele je praktický pomocník pro všechny pedagogy. Všechny důležité a potřebné informace budete mít vždy s sebou a nemusíte již nosit několik sešitů, například na klasifikaci, na porady apodobně

Školní kázeň

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Téma chování a kázně žáků ve školách je v současné době velice aktuální. Zkušenosti ze školní praxe i výzkumy, které byly v této oblasti realizovány, ukazují, že řada učitelů, a to nejen začínajících, má problémy s udržováním kázně. Nekázeň žáků ve škole představuje jeden z hlavních stresorů

Svépomocný program při koktavosti

Klikněte pro více informací...
194,- Kč
215,- Kč (-10%)
Skladem
Cílem publikace je pomoc koktavým, aby koktavost zvládli nebo ji přinejmenším měli pod kontrolou. Autor je sám balbutikem (tj. koktavým) a nahlíží tedy problematiku zevnitř. Dělí se o naději i zkušenosti své a dalších lidí trpících koktavostí s tím, že radikální zlepšení je reálnou možností. K tomu

Ukázněná třída

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Skladem
Příručka radí, jak diagnostikovat nekázeň, jak jí předcházet, jak pracovat s neukázněnými žáky. Teoretické poznatky jsou doprovázeny řadou příkladů a modelových situací z učitelské praxe.Autor prezentuje kázeň jako nástroj ochrany žáků a učitelů ve školách, zaměřuje se na oblast základního školství.

Logopedická cvičení 1

Klikněte pro více informací...
181,- Kč
201,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha Logopedická cvičení pomůže dítěti rozvíjet artikulaci hlásek českého jazyka a slovní vyjadřování. Publikace je určena dětem ve věku 4-7 let a je koncipována tak, aby zároveň sloužila jako kniha her. Obsahuje karty s cviky, které vedou k nápravě příslušné hlásky a pomáhají rozvíjet pohyblivost

Začít spolu

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
186,- Kč
206,- Kč (-10%)
Skladem

Pedagogický slovník

Klikněte pro více informací...
521,- Kč
579,- Kč (-10%)
Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přináší nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb spolu se základními pojmy věd o vzdělání

Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha vychází ze zkušenosti, že dítě se sluchovým postižením se nejvíce naučí hrou v domácím prostředí. Úvodní texty poskytují rodičům srozumitelnou základní orientaci o sluchovém postižení, aby lépe porozuměli smyslu uvedených her a cvičení. První dvě kapitoly jsou zaměřeny obecněji,

Orbis sensualium pictus

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Skladem

Rozvoj vnímání a poznávání 2

Klikněte pro více informací...
117,- Kč
129,- Kč (-9%)
Skladem
Soubor pracovních listů zaměřených na rozvoj logického myšlení a základy matematiky je pokračováním prvního svazku pracovních listů. Pracovní listy jsou určeny především dětem se specifickými poruchami učení, ale pomohou rozvíjet vnímání a poznávání všem dětem. Schopnost soustředit se,

Speciální pedagogika

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Publikace uvádí čtenáře do vědního oboru speciální pedagogika, a to zejména do důležitých okruhů problémů, které jsou jejím předmětem. Jsou zde proto diskutována nejprve základní teoretická východiska, akcentující stávající trendy speciální pedagogiky, a dále jsou pak rozebírány vybrané základní

Jak napsat a používat individuální vzdělávací program

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Skladem
Souhrn požadavků na funkční strukturu individuálního vzdělávacího programu z hlediska obecné i speciální pedagogiky, závazné legislativy a teorie školského managementu. Kniha zahrnuje i zkušenosti speciálních pedagogů a poradenských pracovníků českých i zahraničních. Autor využívá i svých zkušeností

Teorie výchovy

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem

Učíme děti myslet a učit se

Klikněte pro více informací...
198,- Kč
219,- Kč (-10%)
Skladem
Praktický průvodce strategiemi vyučování a technikami, které vedou děti k rozvoji schopnosti učit se a myslet. Představuje současné znalosti psychologie a pedagogiky o kognitivních procesech a seznamuje čtenáře s technikami, které poskytují rámec pro aktivní učení. Kniha upozorňije i na opomíjené

Základy sociální pedagogiky

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
248,- Kč (-10%)
Skladem

Budu správně mluvit

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Skladem
Přinášíme vám informace o logopedických poruchách a návod, kdy a kde hledat pomoc. Naučte se s námi postupy, kterými se jednotlivé poruchy odstraňují a které pomáhají většině dětí.

Jak si poradit s pravopisem

Klikněte pro více informací...
220,- Kč
244,- Kč (-10%)
Skladem
Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Obvykle se vyskytuje spolu s dalšími specifickými obtížemi, nejčastěji dyslexií (poruchou čtení), nebo s poruchou psaní (dysgrafií). S pravopisem se potýká nejen nemálo žáků základních i středních škol, ale i vysokoškoláci. A pravopisné chyby najdeme

Odměny a tresty ve školní praxi

Klikněte pro více informací...
250,- Kč
276,- Kč (-9%)
Skladem

Projekty dramatické výchova pro středoškoláky

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
248,- Kč (-10%)
Skladem

Učitel a rodič

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem

Zápisník učitele 2014/2015

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
62,- Kč
68,- Kč (-9%)
Skladem

Kázeňské problémy ve škole

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
V řadě zemí, zejména anglosaských, vedla neúnosná míra kázeňských problémů ve školách spolu se složitostí fenoménu kázně ke konstituování pedagogické subdisciplíny zvané „Classroom Management“. Publikace nahlíží na kázeň jako na komplexní fenomén, poukazuje na souvislosti kázně a

Metody pedagogického výzkumu

Klikněte pro více informací...
275,- Kč
305,- Kč (-10%)

Strukturované učení

Klikněte pro více informací...
327,- Kč
363,- Kč (-10%)
Kniha shrnuje dosavadní zkušenosti s metodikou strukturovaného učení v Česku. Popisuje principy intervenční strategie, která je založena na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra a jiných neurovývojových poruch. Autorky se věnují aplikaci závěrů
 

 

Albatros Media a.s.