Ostatní

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Dějepis pro střední odborné školy

Autor: Petr Čornej
Klikněte pro více informací...
190,- Kč
209,- Kč (-9%)
Jedna souborná učebnice je určena středním odborným školám, které mají v učebním plánu zařazen dějepis. Soustřeďuje se na základní mezníky v dějinách lidstva, na historické souvislosti, na dějiny kultury běžného života lidí - jakousi historickou každodennost. České i světové dějiny jsou probírány

Kosmetika I

Klikněte pro více informací...
206,- Kč
226,- Kč (-9%)
Skladem
První díl třídílné řady učebnic popisuje provádění kvalifikované kosmetické péče. Vysvětluje pravidla péče o ruce, péče o pleť a upozorňuje na hygienické minimum při práci kosmetičky.

Elektrotechnika III

Klikněte pro více informací...
282,- Kč
310,- Kč (-9%)
Skladem
Zaměřeno na elektrotechniku a příbuzné obory. Úlohy k procvičování látky 1. a 2. dílu řady.

Kosmetika II pro studijní obor kosmetička

Skladem
Učebnice Kosmetika II se zabývá vnitřními a vnějšími vlivy působícími na stav kůže, kosmetickými vadami a metodami estetické dermatologie při jejich korekci, chorobami kůže a možnostmi chirurgické léčby v kožním lékařství. Podrobně probírá provádění kosmetické masáže a zásady líčení obličeje

Škola střihů

Klikněte pro více informací...
196,- Kč
216,- Kč (-9%)
Skladem
Třetí díl řady škola střihů. Učebnice zpracovává základní konstrukce střihů pánských kalhot. Dále vyšly díly - sukně, dámské kalhoty, dámské košile, halenky a šaty. V připravovaných dílech budou následovat vesty, kabátky, saka, pláště a bundy.

Fyzika pro střední školy 1.díl

Klikněte pro více informací...
158,- Kč
174,- Kč (-9%)
První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí

Škola střihů

Klikněte pro více informací...
196,- Kč
216,- Kč (-9%)
Druhý díl řady škola střihů. Učebnice zpracovává základní konstrukce střihů dámských kalhot, včetně úprav střihů v zakázkové výrobě a úprav střihů na neproporční postavy. Dále vyšly díly - sukně, pánské kalhoty, dámské košile, halenky a šaty. V připravovaných dílech budou následovat vesty, kabátky,

Fyzika pro střední školy 2.díl

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
189,- Kč (-9%)
Skladem
Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí

S počítačem nejen k maturitě 1.díl

Klikněte pro více informací...
164,- Kč
182,- Kč (-10%)
Pořadí již sedmé vydání nejoblíbenější učebnice informatiky a výpočetní techniky pro střední školy. Titul vychází z předchozích verzí a kapitol, které jsou zásadně aktualizovány. První díl knihy je zaměřen na stěžejní celky informatiky - na seznámení s počítačem (principy, hardware, operační

Čítanka pro 1. ročník SOŠ

Autor: Josef Soukal
Klikněte pro více informací...
152,- Kč
167,- Kč (-9%)
Skladem
Tato publikace je první částí čtyřdílné koncepční řady čítanek pro SOŠ. Tvoří komplet s učebnicí literatury. Pojetí učebnic je dáno jednak platnými učebními osnovami pro SOŠ, jednak Katalogem cílových požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Celá řada tak směřuje

Fyzika pro střední školy 1.díl

Klikněte pro více informací...
170,- Kč
187,- Kč (-9%)
První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí

Chemie pro střední školy

Klikněte pro více informací...
160,- Kč
176,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je určena pro všechny typy středních škol. V závěru jsou uvedeny funkční přehledy, tabulky a náměty na laboratorní práce. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Zdravověda I

Klikněte pro více informací...
163,- Kč
179,- Kč (-9%)
Skladem
Hygiena a somatologie tvoří nosnou páteř této učebnice. Seznamuje žákyně s nejdůležitějšími zásadami hygieny a bezpečnosti práce, zabývá se základy anatomie a fyziologie lidského těla.

Odborné kreslení

Klikněte pro více informací...
244,- Kč
268,- Kč (-9%)
Skladem
Uvádí popis i ukázky zdobení cukrářských výrobků. Ukazuje nácvik různých druhů čar a typů písma až po náročné způsoby zdobení. Kroužková vazba umožňuje dokonalé rozložení učebnice.

Elektrotechnika I

Klikněte pro více informací...
234,- Kč
258,- Kč (-9%)
Skladem
Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi.

Stolničení

Klikněte pro více informací...
378,- Kč
416,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace je určena pro hotelové školy a pro SOU obor kuchař-číšník, dále i pro ty, kteří v pohostinství už pracují a chtějí si rozšířit své odborné znalosti. Jak podávat pokrmy a nápoje Jak vybírat nápoje k pokrmům Jak upravovat jídelní stoly Jak připravit svatební hostinu, banket, raut,

Písemná a elektronická komunikace 1

Klikněte pro více informací...
181,- Kč
199,- Kč (-9%)
Publikace obsahuje nácvik psaní desetiprstovou metodou na klávesnici počítačů. Dále zahrnuje normalizovanou úpravu písemností, úlohy pro přepis textů s korekturními znaménky, nácvik přesnosti a rychlosti psaní, zpracování textů a pravidla pro úpravu tabulek. Je možné ji kombinovat s výukovým

Škola střihů

Klikněte pro více informací...
234,- Kč
258,- Kč (-9%)
Učebnice je určena studujícím středních odborných škol, odborných učilišť a dalším zájemcům o oděvní tvorbu. Seznamuje se systémem konstrukčních a modelářských postupů používaných v odborné oděvní praxi. Vychází jako čtvrtý díl řady učebnic konstrukcí střihů. Dále vyšly díly - sukně, dámské kalhoty,

Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU

Autor: Ivan Štoll
Klikněte pro více informací...
145,- Kč
160,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice pro střední školy s nejnižším počtem hodin fyziky obsahuje jakési fyzikální minimum. Je rozvržena do 30 týdenních lekcí shrnutých do 5 kapitol (Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Elektřina a magnetismus, Vlnění a optika, Atomy, jádra a částice). Výklad je velmi zhuštěný a co nejvíce

Ošetřovatelství I

Klikněte pro více informací...
273,- Kč
300,- Kč (-9%)
Skladem
Ošetřovatelské povolání, organizace práce sester, ošetřovací jednotka, příjem, přeložení a propuštění nemocného, péče o pomůcky, prevence nozokomiálních nákaz, stravování nemocných, ošetřovatelský proces, obvazování a obvazový materiál, lůžko a jeho úprava, péče o hygienu nemocných atd.

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy

Autor: Petr Čornej
Klikněte pro více informací...
181,- Kč
199,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace je prvním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny

Příroda a lidé Země

Klikněte pro více informací...
162,- Kč
178,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu. Kromě dílčích úprav a aktualizace byly texty rozšířeny, aby plně pokrývaly učební osnovy. Zejména tematický celek Lidé na Zemi byl rozšířen o základy politické geografie a nově byly zařazeny tematické

Dějepis pro střední odborné školy

Klikněte pro více informací...
252,- Kč
277,- Kč (-9%)
Jednodílná učebnice vychází z nových učebních osnov pro střední odborné školy. Těžištěm učebnice jsou dějiny evropské civilizace v kontextu světové historie. Zkušení autoři se snaží neustále hledat vztahy mezi významnými dějinnými okamžiky i propojení s naší současností. Předností učebnice je

Suroviny UO cukrář

Klikněte pro více informací...
306,- Kč
337,- Kč (-9%)
Skladem

Cukrářská výroba I

Autor: Karel Bláha
Klikněte pro více informací...
196,- Kč
216,- Kč (-9%)
Propočty surovinových norem, úprava cukru vařením, polevy, náplně, pevná tuková těsta, třená linecká těsta, pálená hmota, listové těsto, koloidy.

Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl

Klikněte pro více informací...
125,- Kč
139,- Kč (-10%)
První díl třídílné učebnice vychází již ve třetím vydání. Obsahuje poznatky o stavbě atomu, radioaktivitě, chemických vazbách, kinetice chemických reakcí a chemické termodynamice, acidobazických reakcích a hydrolýze solí. Velká pozornost je věnována názvosloví anorganických sloučenin, úpravám

Materiály učební obor Kadeřník

Klikněte pro více informací...
187,- Kč
205,- Kč (-9%)
Skladem
Popisuje stavbu, základní funkce a vlastnosti vlasů a kůže. Seznamuje s materiály používanými v kadeřnické praxi a s jejich fyzikálním i chemickým působením na vlasy a pokožku. Dostatečné množství názorného materiálu pomůže studentům osvojit si látku, která předpokládá určité znalosti chemie a

S počítačem nejen k maturitě 1. díl

Klikněte pro více informací...
164,- Kč
182,- Kč (-10%)
Skladem

Stroje a zařízení

Klikněte pro více informací...
253,- Kč
279,- Kč (-9%)
Skladem
Stroje a zařízení pro skladování, stroje a zařízení na přípravu a zpracování těst a hmot, na zpracování korpusů a dohotovení výrobků, zařízení pro tepelnou úpravu, výrobníky zmrzlin atd.

Dějepis pro střední odborné školy

Autor: Petr Čornej
Klikněte pro více informací...
171,- Kč
188,- Kč (-9%)
Tato učebnice je určena pro výuku dějepisu na všech typech střední odborných škol.
 

 

Albatros Media a.s.