Ostatní

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Grunwald/Tannenberg 1410

Klikněte pro více informací...
77,- Kč
85,- Kč (-9%)
Skladem
Kniha velice živě a plasticky popisuje události, jež vedly k jednomu z největších válečných střetnutí ve středověké Evropě, k bitvě mezi vesnicemi Grunwald a Tannenberg, kterou zde svedla vojska Řádu německých rytířů a polsko-litevského soustátí, v jehož řadách bojoval i mladý Jan Žižka. Podrobně

Právo sociálního zabezpečení

Klikněte pro více informací...
358,- Kč
397,- Kč (-10%)
Skladem

Příručka správné hygienické praxe

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
316,- Kč
347,- Kč (-9%)
České a slovenské odborné nakladatelství ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR připravilo v edici Moderní obchod II. vydání velmi úspěšného titulu s názvem Příručka správné hygienické praxe při prodeji potravin v maloobchodě. Příručka je uceleným přehledem a výkladem požadavků

Zákoník práce 2012 s výkladem

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
103,- Kč
114,- Kč (-10%)

Pracovní režim a pracovní doba řidiče

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Nové 3. aktualizované vydání publikace Pracovní režim a pracovní doba řidiče odpovídá požadavkům MDČR na školení řidičů-profesionálů, využívají ji však i řidiči v každodenní praxi. Publikace představuje souhrnný přehled požadavků na pracovní režim a pracovní dobu řidičů ve všech oblastech

Autoškola 2013

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
138,- Kč
152,- Kč (-9%)
Skladem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce

Klikněte pro více informací...
275,- Kč
303,- Kč (-9%)
Skladem
Uvedená publikace má za cíl srozumitelně, přehledně a v mezích možností svého rozsahu komplexně seznámit čtenáře se současnou bezpečností a ochranou zdraví při práci, včetně stručného pohledu na oblasti, s kterými se více či méně prolíná - požární ochrana, firemní ekologie (odpadové hospodářství,

Čeština extra

Klikněte pro více informací...
387,- Kč
429,- Kč (-10%)
Skladem
Čeština extra představuje první příručku svého druhu na trhu. Je určena širokému spektru studentů-cizinců, kteří si chtějí upevnit a procvičit základy české gramatiky - shrnuje a doplňuje učivo z různých učebnic pro začátečníky.   Tento přehledný, systematický a praktický návod, jak češtinu

DRG v praxi

Autor: Jiří Šedo
Klikněte pro více informací...
189,- Kč
210,- Kč (-10%)
Skladem

Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Klikněte pro více informací...
150,- Kč
165,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace se zaměřuje na bezpečnou práci v lese (pěstební práce, ošetřování stromů, práce ve výškách na stojících stromech, těžba a soustřeďování dříví, manipulace a skladování dříví) a na pracovištích obdobného charakteru (údržba parků, sadů, břehových porostů, okolí pozemních komunikací a obvodu

Učebnice pravidel silničního provozu + DVD nejen pro řidiče

Klikněte pro více informací...
152,- Kč
286,- Kč (-47%)
Akce Skladem
Učebnice obsahuje přehled právních předpisů pro řidiče, provozovatele dopravy a autoškol a žáky autoškol. Její obsah tvoří silniční zákon a další předpisy, o nichž má být řidič informován, návody na řešení dopravních situací na křižovatkách a také nezbytný soubor otázek zkušebních testů. Kniha je

Základy práva Evropské unie pro ekonomy

Klikněte pro více informací...
379,- Kč
421,- Kč (-10%)
Skladem
Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva vychází již v šestém vydání, v němž byla aktualizována a přepracována především v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. Po úvodním popisu historických souvislostí procesu evropské integrace se autor postupně zabývá pravomocemi

Právní ochrana před hlukem

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
249,- Kč (-10%)
V České republice trpí nadlimitním hlukem podle odhadů téměř půl milionů obyvatel. Jako dlouhodobě nesnesitelný hluk, který prokazatelně poškozuje zdraví lidí, považují lékaři hluk nad 65 decibelů. Světová zdravotnická organizace uvádí jako hladinu obtěžování hodnotu ještě o deset decibelů nižší.

Kontrolní řád

Klikněte pro více informací...
284,- Kč
316,- Kč (-10%)

Nový občanský zákoník

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)

Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
239,- Kč (-10%)
Studenti vysokých škol čelí během svého studia povinnosti napsat množství odborných textů, kratšími seminárními pracemi počínaje a závěrečnými kvalifikačními pracemi konče. Přestože školy stále více zavádějí výuku předmětů typu "Akademické psaní", většina na trhu dostupných učebních

Svěřenské fondy

Klikněte pro více informací...
349,- Kč
384,- Kč (-9%)

Vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
142,- Kč (-9%)
Vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance je povinností každého zaměstnavatele. Ten je mimo jiné ze zákona povinen vyhledávat a vyhodnocovat rizika, která by mohla jeho zaměstnance ohrozit. Nakladatelství ASPI, a. s., proto vydává publikaci, která tuto poměrně složitou a náročnou

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
579,- Kč
637,- Kč (-9%)
Skladem

Výjimečný trest

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
383,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha se komplexně zabývá problematikou výjimečného trestu odnětí svobody v českém právu, a to z hledisek filosofických, morálních, a zejména právních. V první části knihy jsou v několika kapitolách provedeny nezbytné úvodní výklady týkající se samotné koncepce trestu jako takového a jeho současné i

Byty a katastr nemovitostí

Klikněte pro více informací...
654,- Kč
727,- Kč (-10%)
Příručka reflektuje současnou právní úpravu procesů podle zákona o vlastnictví bytů, občanského zákoníku, stavebního zákona, katastrálního zákona a zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí. Reaguje rovněž na bohatou soudní judikaturu. Akcent klade na zápis

Dějiny pravěku a starověku

Autor: J. Souček
Klikněte pro více informací...
219,- Kč
241,- Kč (-9%)

Kvalitativní výzkum

Autor: Jan Hendl
Klikněte pro více informací...
470,- Kč
521,- Kč (-10%)

Občanský zákoník 2012

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)

Školský zákon Komentář

Klikněte pro více informací...
935,- Kč
1 028,- Kč (-9%)
Komentář poskytuje všem zájemcům o problematiku informace a pomoc s výkladem a praktickou aplikací této právní úpravy a pokouší se tak co nejvíce snížit riziko možných chyb. Autorka komentáře Mgr. Pavla Katzová vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1999 pracuje v

Auto v pracovněprávních vztazích

Klikněte pro více informací...
150,- Kč
165,- Kč (-9%)
Skladem
Používání automobilů, popřípadě motocyklů pro pracovněprávní účely má řadu aspektů, vyplývajících ze zákoníku práce, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale též předpisů daňových. Jde o problematiku, v níž se velmi často projevují nejasnosti a neznalosti, popřípadě i rozdílné

Autoškola

Autor: Pavel Faus
Klikněte pro více informací...
103,- Kč
114,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha pro každého, kdo chce úspěšně získat řidičského oprávnění skupiny B. Pomocí kompletního seznamu testových otázek aktualizovaných k 19. 1. 2013 získá čtenář potřebné znalosti k absolvování závěrečných zkoušek. Pro snadnou orientaci jsou jednotlivé tematické bloky otázek odpovídající předmětům
 

 

Albatros Media a.s.