Ostatní předměty

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Školní atlas světa

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
286,- Kč
315,- Kč (-9%)
Skladem
Univerzální pomůcka pro výuku nejen zeměpisu na všech stupních škol. Obsahuje obecně zeměpisné, politické a hospodářské mapy světa i jednotlivých kontinentů, nově i podrobné mapy částí kontinentů. V úvodní části jsou zpracovány nejnovější astronomické poznatky o vesmíru i Sluneční soustavě.

Český pravopis

Klikněte pro více informací...
65,- Kč
72,- Kč (-10%)
Skladem
Nové vydání oblíbené stručné české mluvnice, která by měla napomoci orientaci v systému českého pravopisu. Obsahuje mluvnické a pravopisné přehledy, pravopisná cvičení, diktáty, jazykové rozbory. Poučuje i vysvětluje.

Základy ekologie

Klikněte pro více informací...
137,- Kč
150,- Kč (-9%)
Učebnice ekologie je vhodná pro 9. ročníky základních škol k doplnění ekologických pasáží při výuce klasického přírodopisu nebo jako učebnice pro samostatný předmět ekologie na středních školách.

Přehled učiva matematiky

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Skladem
Nové vydání oblíbeného přehledu je určeno všem, kteří si potřebují zopakovat a upevnit znalost učiva matematiky konkrétního ročníku nebo celé ZŠ. Kniha obsahuje typové příklady včetně doporučovaného postupu při jejich řešení. Klíč je součástí publikace.

Zábavný pravopis

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
160,- Kč
177,- Kč (-10%)
Skladem

Zeměpis pro 8. ročník 1. díl

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
75,- Kč
82,- Kč (-9%)
Učebnice seznamuje žáky se světadílem, ve kterém žijeme, s Evropou. V první části se seznámíme s jejími přírodními podmínkami, obyvatelstvem, hospodářstvím i informacemi o sjednocující se Evropě. Druhá část rozděluje Evropu na šest oblastí, ve kterých se žáci seznámí s jednotlivými státy. Učebnice

Čtení 2 pro prvňáčky

Klikněte pro více informací...
131,- Kč
144,- Kč (-9%)
Skladem

Hravá přírodověda 4 Člověk a jeho svět

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
56,- Kč
62,- Kč (-10%)
Skladem

Hravá vlastivěda 4 Naše vlast

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
56,- Kč
62,- Kč (-10%)

Hravá vlastivěda 4 Nejstarší české dějiny

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
56,- Kč
62,- Kč (-10%)

Český jazyk školní tabulky

Klikněte pro více informací...
112,- Kč
123,- Kč (-9%)
Skladem
Získejte jistotu nejen při hodinách češtiny. Odložte rozsáhlé učebnice. Přehledné tabulky české gramatiky vám ušetří čas! Sada obsahuje 6 přehledně uspořádaných tabulek, ve kterých jsou zastoupeny všechny oblasti učiva českého jazyka na základní škole a na gymnáziu. Jednotlivé tabulky jsou

Dějepis 8 pro základní školy Novověk

Klikněte pro více informací...
141,- Kč
155,- Kč (-9%)
Skladem

Vlastivěda pro 4. ročník základní školy

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
120,- Kč
132,- Kč (-9%)
Skladem
Nově zpracovaná učebnice Vlastivěda pro 4. ročník základní školy je v souladu s RVP. I tak si ale zachovává standardní strukturu klasické učebnice, na které jsou školy od našeho nakladatelství zvyklé. Učebnice zpracovává část učiva z oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT – tematické okruhy Místo, kde žijeme,

Hudební výchova pro 1. stupeň základní školy Klavírní doprovody

Klikněte pro více informací...
209,- Kč
230,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace obsahuje klavírní doprovody k písním, jež jsou obsaženy v řadě učebnic hudební výchovy pro 1. až 5. ročník ZŠ, vydaných v minulých letech v SPN, a. s. Písně jsou v oddílech jednotlivých ročníků řazeny abecedně.Technická náročnost klavírních doprovodů umožní každému alespoň částečně

Hudební výchova pro 1.stupeň základní školy Metodický průvodce

Klikněte pro více informací...
118,- Kč
129,- Kč (-9%)
Skladem
Tento metodický průvodce je určen učitelům, kteřípracují s řadou učebnic Hudební výchova pro l. - 5. ročník ZŠ (M. Lišková, SPN - pedagogické nakladatelství, a.s.). Jeho cílem je napomoci při rozpracovávání principů RVP v praktické výuce a při koncipování obsahu a výstupů z výuky v rámci vytváření

Lidé kolem nás 4 Etika

Klikněte pro více informací...
61,- Kč
67,- Kč (-9%)
Skladem
Obsahuje témata podle RVP ZV vzdělávacího okruhu Lidé kolem nás (Rodina, Soužití lidí, Chování lidí) a doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova. Do učebnice jsou zařazeny konkrétní nebo modelové situace formou drobných příběhů, dětských debat apod.

Lidé kolem nás 4 pracovní sešit

Klikněte pro více informací...
48,- Kč
53,- Kč (-9%)
Skladem
Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 4 a je určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání a zajímavou formou rozvíjí poznatky a zkušenosti žáků o tématech jako postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, komunikace, obchod,

Zeměpis pro 8. ročník 2. díl

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
75,- Kč
82,- Kč (-9%)
Učivo o naší vlasti je zpracováno do několika částí. Začínáme polohou a vývojem státního území, přírodními podmínkami, obyvatelstem, sídly a hospodářstvím. Obsahově nejrozsáhlejší částí je učivo o krajích České republiky, které je přehledně a originálně zpracováno ve druhé půli učebnice. Každý kraj

Chemie II

Autor: Ivo Karger
Klikněte pro více informací...
95,- Kč
104,- Kč (-9%)
Skladem
Vstřícná a přehledná učebnice Chemie II rozvíjí znalosti anorganické chemie a chemických výpočtů, hlavní těžiště však spočívá v uvedení do chemie organické. Přehledně graficky uspořádaná učebnice je vybavena mnoha ilustracemi, fotografiemi, grafy a tabulkami, z nichž žáci přirozeně získávají další

Občanská výchova pro 6. ročník základní školy

Klikněte pro více informací...
100,- Kč
110,- Kč (-9%)
Skladem
První část čtyřdílné řady učebnic pro 6. - 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Ucelená, prakticky zaměřená řada učebnic na příkladech blízkých věku žáků probírá učivo dané osnovami vzdělávacího programu Základní škola. Pro každý ročník je určena jedna barevná učebnice

Periodická tabulka prvků

Klikněte pro více informací...
17,- Kč
18,- Kč (-6%)
Skladem
Periodická tabulka prvků bude vašim nepostradatelným pomocníkem nejen v hodinách chemie. Díky laminovaným deskám se tabulka nepoškodí a zůstane dlouhou dobu jako nová.

Putování po České republice

Autor: Petr Chalupa
Klikněte pro více informací...
49,- Kč
54,- Kč (-9%)
Skladem
Provádí žáky jednotlivými regiony naší republiky (Praha, střední Čechy, východní Čechy, severní Čechy, jižní Čechy, západní Čechy, Českomoravská vrchovina, severní Morava, Brno, jižní Morava), učí je vnímat jejich tvářnost, přírodní podmínky, významná místa, stav životního prostředí apod. Titul byl

Cvičení z pravopisu pro malé školáky

Klikněte pro více informací...
98,- Kč
108,- Kč (-9%)
Osvědčená příručka je určena žákům 2. - 5. ročníku ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Tematické prověrky z učiva fyziky ZŠ pro 8.roč

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
77,- Kč
84,- Kč (-8%)
Tematické prověrky pro 8. ročník jsou částí souboru, který je připraven pro 6. až 9. ročník. Kromě sešitů pro jednotlivé ročníky vychází v knižní podobě také celý soubor pro 6. až 9. ročník včetně CD-ROM.

Angličtina školní tabulky

Klikněte pro více informací...
112,- Kč
123,- Kč (-9%)
Skladem
Získejte jistotu nejen při hodinách angličtiny. Odložte rozsáhlé učebnice a slovníky, přehledné tabulky anglické gramatiky vám ušetří čas! Sada obsahuje 6 přehledně uspořádaných tabulek zaměřených na: - podstatná jména, přídavná jména a příslovce; - zájmena a číslovky; - předložky, spojky a

Cestička do školy I, Prvouka pro 1. ročník ZŠ

Klikněte pro více informací...
48,- Kč
53,- Kč (-9%)
Skladem
Nové vydání Cestičky do školy I bylo upraveno v souladu s požadavky RVP ZV, má nový formát a obsahuje více konkrétních námětů pro žáky i učitele. Součástí Cestičky do školy I je kartonová příloha s obrázky a slovy, které žáci třídí a poté nalepují do učebnice. Cestička do školy I obsahuje v podstatě
 

 

Albatros Media a.s.