Ostatní

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Knihy a typografie

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
334,- Kč (-10%)
Skladem

Mechanika Statika pro školu a praxi

Klikněte pro více informací...
117,- Kč
129,- Kč (-9%)
Učebnice popisuje význam a členění mechaniky, pohybové zákony, fyzikální veličiny, probírá úkoly statiky a její základní pojmy, vysvětluje rovinnou soustavu sil se společným působištěm, rovinnou soustavu sil neprocházejících jedním bodem, prostorovou soustavu sil, prutové soustavy, ukazuje stanovení

Nejčastější problémy ve veřejných zakázkach

Klikněte pro více informací...
181,- Kč
201,- Kč (-10%)
Skladem
Zadávání veřejných zakázek je velice sledovanou oblastí, protože při něm dochází k přerozdělování velkého množství veřejných prostředků. V posledních letech prošla legislativa dynamickým vývojem, zejména s ohledem na řadu novel zákona č. 137/2006 Sb. a v současné době i na nově připravovaný zákon o

Historie výpočetní techniky

Klikněte pro více informací...
14,- Kč
15,- Kč (-7%)
O historii různých oborů lidské činnosti bylo již napsáno mnoho knih. Knihu o historii výpočetní techniky však mezi nimi nenajdete. Přitom výpočetní technika je obor tak mladý, že někteří pamětníci počátků vývoje počítačů ještě ani nedosáhli důchodového věku. Všechno je známo. Jenže právě to je

Moderní hotelový management

Klikněte pro více informací...
232,- Kč
257,- Kč (-10%)
Moderní publikace, která je na českém trhu ojedinělá svou praktičností a představením nejnovějších poznatků a trendů v řízení hotelů, je určena studentům vysokých škol a lidem z praxe. Uznávaní a zkušení autoři seznamují čtenáře s nástroji řízení v jednotlivých činnostech, ale též řízení procesů v

Jařmo, parkán, trdlice

Klikněte pro více informací...
336,- Kč
372,- Kč (-10%)
Skladem
Jedinečnost celkového zpracování, několik set hesel nabitých zajímavými informacemi o životě v minulosti, zábavnou formou podané historické souvislosti, bezmála tisícovka fotografií, to jsou hlavní přednosti této krásné publikace, která je určena všem návštěvníkům hradů, zámků, muzeí a skanzenů,

Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
239,- Kč (-10%)
Skladem
Kámen a jiný stavební materiál je nedílnou součástí technické, řemeslné i obchodní historie každé lokality. Tato kniha se v obecné části věnuje kameni, jeho minerálním složkám, vlastnostem, využití, zpracování a rozšíření v Čechách. Ve speciální části je zpracováno 50 hradních objektů přemyslovské

Instalace plynovodů

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
189,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice pojednává o instalacích plynových odběrných zařízení v obytných budovách a provozovnách. Zabývá se vznikem a počátkem světového a českého plynárenství, probírá druhy a funkce zařízení pro rozvod a spotřebu topných plynů, seznamuje a moderními typy spotřebičů a vysvětluje platné plynárenské

Jak bezpečně pěstovat rostliny a chovat zvířata

Klikněte pro více informací...
150,- Kč
165,- Kč (-9%)
Skladem
Obsahem publikace je bezpečnost a ochrana zdraví v zemědělství, a to jak při rostlinné výrobě, tak při chovu zvířat. Autorka se věnuje posloupně všem etapám rostlinné výroby od setí až po sklizeň, neopomíjí ani bezpečnost práce při používání hnojiv a chemikálií. Část publikace zaměřená na chov

Polygrafická příručka

Autor: David Bann
Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem
Polygrafická příručka slouží jako jedinečný, praktický a přehledný zdroj, který dokáže odkrýt a objasnit každý aspekt produkce tisku od tradičních i specializovaných tiskových a vázacích technologií přes staré i nové materiály až po nejprozíravější a nejpoučenější analýzy současných budoucích

Technický naučný slovník 1 - 8 + CD ROM

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
861,- Kč
956,- Kč (-10%)
Skladem

Udržitelný rozvoj území

Autor: Karel Maier
Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem

Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
255,- Kč
281,- Kč (-9%)
Skladem
Nově upravené a aktualizované vydání úspěšné učebnice seznamuje žáky se základními pojmy a zákonitostmi důležitými ve vytápění, s druhy otopných soustav, místním a teplovodním vytápěním. Přináší informace jak o starších, tak i o nejmodernějších systémech a technologiích v tomto oboru. Kniha je

Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB nebo obdobným

Klikněte pro více informací...
405,- Kč
445,- Kč (-9%)
Nové, zcela přepracované a aktualizované vydání učebnice, která naposledy vyšla v r. 1990. Seznamuje žáky se základními pojmy v oboru vytápěcí techniky, aplikuje zákony hydromechaniky a termodynamiky při praktickém řešení vytápěcích zařízení a postupně seznamuje se zásadami návrhu a výpočtu všech

Jak prodat nemovitost v době krize

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Máte nemovitost, kterou byste rádi prodali, nebo ji už nějakou dobu prodáváte? Ačkoli jste snížili její cenu, žádní zájemci o koupi vám nevolají a vy se začínáte zlobit? Na trh, na svého makléře a kdoví na co ještě?Pokud se poznáváte, pak je tato publikace určena pro vás. Krize na trhu nemovitostí

Jak se dělá kniha

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
334,- Kč (-10%)
Třetí vydání úspěšné příručky pro nakladatele s názvem Jak se dělá kniha napsal Vladimír Pistorius. Kniha poskytuje obsáhlý přehled informací potřebných při vydávání knih a může sloužit jako referenční příručka pro nakladatelské pracovníky i jako základní zdroj odborných údajů pro každého, kdo s

Knihy a typografie

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Kniha je pokusem o příspěvek k prakticky neexistujícímu „žánru“, zabývá se procesem tvorby knih z pohledu knižního úpravce. Přináší eseje o čtení, knihomilství, knize i knihovnách, ale zároveň funguje jako praktická příručka, užitečná při navrhování beletrie, poezie i odborné literatury. Obsahuje

Mechanika Dynamika pro školu a praxi

Klikněte pro více informací...
106,- Kč
118,- Kč (-10%)
Učebnice probírá úkoly dynamiky, základní pojmy jako jsou impulz síly a hybnost, mechanická práce, energie, výkon, příkon, účinnost, pohybové zákony. Vysvětluje dynamiku posuvného a otáčivého pohybu, ráz těles a zabývá se i vyvažováním hmotností. Je určena studujícím středních škol s technickým

Mechanika Kinematika pro školu a praxi

Klikněte pro více informací...
106,- Kč
118,- Kč (-10%)
Učebnice probírá úkoly kinematiky bodu i tělesa, základní pojmy, jednotlivé druhy pohybů - tj. přímočarý pohyb, křivočarý pohyb, pohyb složený, harmonický a periodický pohyb. Vysvětluje kinematiku soustavy těles, postup stanovení stupňů volnosti rovinných mechanismů, probírá různé typy převodů,

Osvětlování světlovody

Autor: Jiří Plch
Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)

Polymerní kompozitní materiály

Klikněte pro více informací...
362,- Kč
401,- Kč (-10%)
Vláknové kompozity s polymerní matricí patří k nejperspektivnějším materiálům vůbec. Jejich rozvoj je vysoce progresivní v celosvětovém měřítku a jejich využití směřuje do většiny průmyslových oblastí a rovněž do biomedicínského inženýrství. Tyto materiály se ve srovnání s klasickými kovovými

Turismus a veřejná správa

Klikněte pro více informací...
241,- Kč
267,- Kč (-10%)
Publikace se jako první na našem trhu uceleně zabývá rolí a možnostmi veřejné správy v oblasti turismu v ČR, a to v kontextu reformy veřejné správy a členství České republiky v Evropské unii. Kromě hlavního tématu se zaměřuje i na analýzu koncepcí státní politiky turismu a na problémy při jejich

Vícerozměrné statistické metody 1

Klikněte pro více informací...
277,- Kč
305,- Kč (-9%)
První část upraveného a rozšířeného vydání příručky o vícerozměrných metodách z roku 1987. Publikace je určená především studentům statistických oborů a výzkumníkům, ale představuje užitečnou pomůcku všem zájemcům o pochopení podstaty používání statistických metod. Uživatelsky orientovaný způsob

Vícerozměrné statistické metody 2

Klikněte pro více informací...
268,- Kč
295,- Kč (-9%)
Pokračování třídílné publikace o vícerozměrných statistických metodách.Dalších pět kapitol zaměřených především na statistické hodnocení vztahů a modelování závislosti vysvětlovaných, doprovodných a vysvětlujících měřitelných i kategoriálních proměnných. Obsah: Lineární regrese, korelační
 

 

Albatros Media a.s.