Nejpopulárnější knihy kategorie

Moje první anglická slovíčka

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
76,- Kč
143,- Kč (-47%)
Tato knížka - Moje první anglická slovíčka - plná půvabných obrázků seznamuje děti zábavnou formou s více než pěti sty anglickými slovíčky – názvy věcí, které znají z domova, školky či školy, ze zahrady nebo z procházek městem. Vizuální osvojování slovíček je při učení velmi účinné a

PHP a XML

Autor: Jiří Kosek
Klikněte pro více informací...
275,- Kč
305,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha čtenáře podrobně seznámí s jazykem XML a s možnostmi jeho zpracování v jazyce PHP. Výklad se kromě popisu jednotlivých rozhraní jako je SAX, XMLReader, DOM a SimpleXML soustřeďuje i na vysvětlení samotných základů jazyka XML a navazujících technologií jako jsou XML schémata, XPath a XSLT.

Repetitorium gynekologie

Klikněte pro více informací...
1 287,- Kč
1 430,- Kč (-10%)
Skladem

Ekonomie dobra a zla

Klikněte pro více informací...
308,- Kč
384,- Kč (-20%)
Akce Bestseller
Druhé, značně rozšířené a prohloubené vydání autorovy prvotiny publikovalo v roce 2011 prestižní nakladatelství Oxford University Press. Od té doby kniha oslovuje čtenáře po celém světě.

Ekonomie dobra a zla byla přeložena do 14 jazyků (včetně čínštiny či korejštiny) a sklidila

Strojnické tabulky

Klikněte pro více informací...
820,- Kč
858,- Kč (-4%)
Skladem
POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ je určena jak studentům technických škol, tak konstruktérům a technologům. Publikace, jako jediná svého druhu, obsahuje aktuální české technické normy. Uvedené strojnické tabulky jsou vydány ve spolupráci s ČNI, zachycují současný stav přechodu ČSN

Ošetřovatelské diagnózy

Klikněte pro více informací...
568,- Kč
630,- Kč (-10%)
Skladem

Slabikář

Klikněte pro více informací...
114,- Kč
125,- Kč (-9%)
Skladem
Oblíbený slabikář s vlídnými texty J. Žáčka obsahuje slabiky a slova pro nácvik uvědomělého čtení, dětské básně, říkadla a krátké příběhy s častou frekvencí přímé řeči. Slabikář byl oceněn Zlatou stuhou 1993 a téhož roku získal i Cenu Comeniana.

Velký ilustrovaný atlas lidského těla

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
334,- Kč
763,- Kč (-56%)
Skladem
Nepostradatelný pomocník na cestě k porozumění, jak je lidské tělo uspořádáno a jak pracuje. Kniha začíná pohledem na základní struktury těla (kostra a svaly) včetně kapitol o buňkách a tkáních, DNA a genetice i přehledu infekčních chorob. Další oddíly se věnují vždy jednomu z hlavních orgánových

Učebnice Somatologie

Klikněte pro více informací...
350,- Kč
385,- Kč (-9%)
Somatologie patří k základním předmětům na školách zdravotnického typu. Somatologie je důležitým prostředkem k poznání funkce zdravého těla, a tím i základem k pochopení funkce těla za patologických okolností a podstaty léčení těchto stavů. Shrnuje proto základní poznatky zejména z anatomie,

Česká literatura od počátků k dnešku

Autor: Jan Lehár
Klikněte pro více informací...
473,- Kč
525,- Kč (-10%)
Skladem
Nový přehledný výklad české literatury v podání současných autorit literární vědy.

Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti

Klikněte pro více informací...
186,- Kč
206,- Kč (-10%)
Skladem

New Headway Fourth Edition Intermediate Maturita Workbook (Czech Edition)

Klikněte pro více informací...
230,- Kč
265,- Kč (-13%)
Skladem
General English for adults

Fourth Edition

A fully revised and updated edition which challenges students to make real progress at intermediate level.

With language input and skills development, students have a complete syllabus with grammar at its

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy

Klikněte pro více informací...
184,- Kč
202,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti.

Sbírka úloh z matematiky

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
246,- Kč (-9%)
Skladem
Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, Kombinatorika a pravděpodobnost, Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, Posloupnosti a řady. Pro studenty, kteří

Evropská integrace bez iluzí

Klikněte pro více informací...
142,- Kč
199,- Kč (-29%)
Skladem
Kniha prezidenta republiky je pokusem podívat se v dnešní neklidné situaci na Evropu bez růžových brýlí. Autor podává stručný náčrt více než půl století evropské integrace, popisuje dnešní situaci, kterou považuje za nestabilní, neudržitelný mezistav, snaží se na pravou míru uvést reálné přínosy

Štíhlý a inovativní podnik

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
334,- Kč (-10%)
Skladem
Podniky, které chtějí prosperovat a dlouhodobě existovat na trzích, musejí vyrábět stále víc nejrůznějších výrobků, čímž obrovsky narůstá variabilita výroby. Na druhé straně musejí dosahovat vysokou úroveň kvality, spolehlivosti v rychlosti a přesnosti dodávek, a to všechno při velmi nízkých

Černá kniha globalizace

Klikněte pro více informací...
300,- Kč
333,- Kč (-10%)
Mezinárodní zločin a globalizovaná ekonomika Průkopnická studie významného jihoamerického ekonoma a politika odhaluje praktiky pašeráků, ilegálních obchodníků a padělatelů všeho druhu, jež byly umožněny novým prostorem celosvětové ekonomiky. Autor si získal uznání nejen svými odbornými články,

Český jazyk v kostce pro střední školy

Klikněte pro více informací...
155,- Kč
171,- Kč (-9%)
Skladem
Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Daňové zákony 2013

Klikněte pro více informací...
85,- Kč
94,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2013 – zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o

Angličtina Nejpoužívanější slova a fráze na cesty

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)
Skladem
Anglické fráze na poslední chvíli snadno a rychle! Dovolená je před vámi a vy si neumíte anglicky objednat ani kávu? Neklesejte na mysli! Tato přehledná a tématicky uspořádaná příručka shrnuje slovní zásobu a fráze, které vám dodají jistotu při cestování. Domluvíte se na letišti, objednáte si

Témata všeobecný přehled

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace obsahuje přes tisíc základních pojmů společenských věd: z historie, politologie, mezinárodních vztahů, EU, NATO, ekonomie, sociologie, psychologie, literatury, divadla, výtvarného umění a hudby. Témata jsou zpracována formou slovníčku pojmů nebo věcného výtahu z jednotlivých kapitol.

Závislé vztahy

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Autor Röhr Heinz-Peter se v knize Závislé vztahy zabývá závislou poruchou osobnosti , která se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem rozšířenější,

Dějepis pro střední odborné školy

Autor: Petr Čornej
Klikněte pro více informací...
190,- Kč
209,- Kč (-9%)
Jedna souborná učebnice je určena středním odborným školám, které mají v učebním plánu zařazen dějepis. Soustřeďuje se na základní mezníky v dějinách lidstva, na historické souvislosti, na dějiny kultury běžného života lidí - jakousi historickou každodennost. České i světové dějiny jsou probírány

New headway fourth edition intermediate maturita student´s book (Czech Edition)

Klikněte pro více informací...
470,- Kč
536,- Kč (-12%)
Skladem
General English for adults Fourth Edition
A fully revised and updated edition which challenges students to make real progress at intermediate level.
With language input and skills development, students have a complete syllabus with grammar at its core.
And throughout the

Moje první čítanka

Klikněte pro více informací...
100,- Kč
110,- Kč (-9%)
Skladem
Čítanka obsahuje pokračování příběhů malého Toma, s nímž se děti seznámily ve Slabikáři, dále pohádky (i dramatizaci), básně, hádanky a lidová říkadla z Čech a Moravy. Závěr knihy je věnován nácviku čtení některých slov (ta lze vystřihovat a volně s nimi pracovat). Učebnice se stala Nejkrásnější

Grunwald/Tannenberg 1410

Klikněte pro více informací...
77,- Kč
85,- Kč (-9%)
Skladem
Kniha velice živě a plasticky popisuje události, jež vedly k jednomu z největších válečných střetnutí ve středověké Evropě, k bitvě mezi vesnicemi Grunwald a Tannenberg, kterou zde svedla vojska Řádu německých rytířů a polsko-litevského soustátí, v jehož řadách bojoval i mladý Jan Žižka. Podrobně

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Klikněte pro více informací...
193,- Kč
213,- Kč (-9%)
Skladem
Sbírka je určena žákům všech ročníků dvouletých a tříletých oborů SOU a je vhodná i pro střední odborné školy s nižší hodinovou dotací matematiky. Může být využita i v 9. ročníku základní školy. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úlohy umožňují samostatnou práci studentů.

Somatologie

Klikněte pro více informací...
267,- Kč
297,- Kč (-10%)
Skladem
Dylevského Somatologie je již klasická učebnice pro zdravotní školy a nižší stupně lékařských fakult. Vzhledem k měnícím se trendům a vývoji , byla učebnice několikrát přepracovávána a současná podoba učebnice Somatologie je výsledkem kritického zhodnocení různých verzí původního textu,

Cvičení z pravopisu pro větší školáky

Klikněte pro více informací...
99,- Kč
110,- Kč (-10%)
Skladem

 

Albatros Media a.s.