Média, žurnalistika, komunikace

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Praktická encyklopedie žurnalistiky

Klikněte pro více informací...
250,- Kč
277,- Kč (-10%)
Skladem
Třetí, aktualizované a podstatně rozšířené vydání úspěšného titulu Praktická encyklopedie žurnalistiky bylo obohaceno jak o další hesla z dosud zařazených oborů (tisk, elektronická média, informační technologie atd.), tak o celý nový obor, který se týká marketingu, jeho strategie i každodenní praxe

Česká politika a média po roce 1989

Klikněte pro více informací...
143,- Kč
158,- Kč (-9%)
Skladem

Tvůrčí psaní 3.

Klikněte pro více informací...
232,- Kč
257,- Kč (-10%)
Skladem
Tvůrčí psaní pro každého III je dalším z titulů, který navazuje na úspěšnou řadu učebnic "TVŮRČÍ PSANÍ PRO KAŽDÉHO" a tentokrát se zaměřuje na tvůrčí psaní pro televizi. Na českém trhu dosud neexistuje učebnice, která by zájemce o televizní tvorbu tak detailně seznamovala s prací televizního

Systémy médií v postmoderním světě

Klikněte pro více informací...
513,- Kč
569,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha, která představuje základní přehled národních mediálních systémů euro-amerického prostoru, je přelomovou studií z oblasti systémového pohledu na média. Autoři rozlišují tři základní typy mediálních systémů – polarizovaně pluralitní, demokraticko-korporativní a liberální – přičemž srovnávají

Tvůrčí psaní

Klikněte pro více informací...
232,- Kč
257,- Kč (-10%)
Skladem

Ubavit se k smrti

Autor: Neil Postman
Klikněte pro více informací...
189,- Kč
209,- Kč (-10%)
Autor – významný mediální teoretik – v knize vyjádřil svůj skeptický pohled na směr vývoje mediální sféry a především na roli televize jako média, které podle něj negativně ovlivnilo veškeré komunikační formy současné kultury a způsoby našeho poznávání světa. Kniha vychází již ve druhém vydání,

Almanach českých novinářů 1989 - 2008

Klikněte pro více informací...
336,- Kč
373,- Kč (-10%)
Skladem
Knihu uvádí předmluva z pera doc. B. Köpplové a doc. Jiráka z FSV UK o vývoji českých médií po roce 1989. Následuje 60 autorských textů novinářů-pamětníků (s jejich medailonky a fotografiemi). V přílohách pak kniha obsahuje i následující velice užitečné přehledy: Novináři-senioři po roce 1989,

Arogance

Klikněte pro více informací...
284,- Kč
316,- Kč (-10%)
Skladem
Dlouho očekávaná kniha amerického novináře a publicisty, který 28 let pracoval v televizní stanici CBS. Je to vzrušující pokračování jeho bestselleru Jak novináři manipulují, plné příběhů o reportérech ze zpravodajských organizací, kteří více dbají na svou politickou korektnost než na objektivitu

Dějiny českých médií

Klikněte pro více informací...
370,- Kč
410,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha vám přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely.

Efektivní krizová komunikace

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
248,- Kč (-10%)
Skladem

Hudba v reklamě

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
232,- Kč
257,- Kč (-10%)
Skladem

Jak na média

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
189,- Kč
210,- Kč (-10%)
Skladem
Ať chceme, nebo ne, média spoluutváří náš svět. Už jediný nezdařený mediální výstup může poškodit poctivě budované dobré jméno instituce. Proto vznikla kniha, která poradí, jak se k médiím chovat, jak uspořádat tiskovou konferenci, jak vystupovat v rozhlase či televizi, na co dávat pozor či jak

Jak na reklamu

Klikněte pro více informací...
189,- Kč
210,- Kč (-10%)
Skladem

Jak novináři manipulují

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem
Téměř třicet let pracoval Bernard Goldberg pro televizní stanici CBS a za tu dobu nasbíral dost nelichotivého materiálu o některých žurnalistických praktikách: například čemu se movináři věnují a čemu se nevěnují a proč, kde končí jejich ochota analyzovat skutečnost, jak svůj osobní prospěch

Komunikace ve veřejné správě

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem

Konzervy se slovy

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Skladem

Multimediální slovník

Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)
Skladem

Nová ekologie médií

Klikněte pro více informací...
287,- Kč
319,- Kč (-10%)
Skladem

Politika a média v konzumní společnosti

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace si klade za cíl mapovat, analyzovat a popsat dosud známé procesy provázanosti mediální komunikace s veřejnou politikou. Měla by být souhrnem toho, co v současné době sociální vědy řeší a jaké konceptuální rámce k tomu uplatňují. Veřejná politika a média se v tomto případě pojí s

Public relations

Klikněte pro více informací...
327,- Kč
363,- Kč (-10%)
Skladem

Redakční práce

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem

Reklama v češtině

Klikněte pro více informací...
250,- Kč
277,- Kč (-10%)
Skladem

Slovník kulturních studií

Autor: Chris Barker
Klikněte pro více informací...
284,- Kč
315,- Kč (-10%)
Skladem

Stylistika pro žurnalisty

Klikněte pro více informací...
323,- Kč
359,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení také všichni

Tiskově letem mluvčího světem

Autor: Lenz
Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Autor vtipnou formou seznamuje čtenáře s touto pracovní pozicí, která nemá v našich končinách příliš dlouhou tradici. Kniha je doplněna fotografiemi, vtipnými ilustracemi apod.

Úvod do teorie masové komunikace

Klikněte pro více informací...
668,- Kč
741,- Kč (-10%)
Skladem
Rozsáhlá učebnice základů masové komunikace s přesahem do praxe. Masová média (zvláště tisk, televize a rozhlas) mají v moderních společnostech zásadní a stále vzrůstající význam. Jsou prostředkem moci, rozhodujícím zdrojem výkladů sociální reality a představ o ní, klíčem ke slávě a postavení a

Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích

Klikněte pro více informací...
164,- Kč
182,- Kč (-10%)
Kniha autorů, kteří mají značné zkušenosti v oblasti hromadných sdělovacích prostředků a moderních komunikačních médií, se zabývá autorskoprávními aspekty jednotlivých médií a žánrů. Dílo obsahuje definice a rozbor jednotlivých druhů hromadných sdělovacích prostředků, žánrů, v nich používaných, a

Agenda Setting

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
334,- Kč (-10%)
Kniha představuje jeden ze základních konceptů současných mediálních studií, který navazuje na myšlenky klasika mediálních teorií W. Lippmana. Někdy až neomezená moc médií a její účinky na publikum se odvíjejí především od toho, jaká témata ve své agendě vybírají jako ústřední a jaké mínění si o

Člověk, média a elektronická kultura

Klikněte pro více informací...
429,- Kč
476,- Kč (-10%)
Kniha proslulého kanadského teoretika médií a sociologa kultury Marshalla McLuhana (1911-1980) přináší reprezentativní výbor z jeho celoživotního díla, zaměřeného na analýzu masové elektronické kultury a komunikačních médií. McLuhan, obdivně i hanlivě nazývaný „apologetem elektronické kultury",

Dějiny českých médií 20.století

Klikněte pro více informací...
366,- Kč
407,- Kč (-10%)
Tato učebnice dějin českých médií, která dosud chybí na českém trhu, je základním studijním materiálem pro řadu vysokoškolských oborů. Kniha mapuje nejdůležitější oblasti oboru z hlediska dějin cenzury, legislativy, tisku, televize, rozhlasu a dalších médií. Autoři postupují chronologicky podle
 

 

Albatros Media a.s.