Matematika

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Pětiminutovky z Matematiky pro 5.třídu

Autor: Petr Šulc
Klikněte pro více informací...
55,- Kč
60,- Kč (-8%)
Skladem

Matematické minutovky 4. ročník / 1. díl

Klikněte pro více informací...
23,- Kč
25,- Kč (-8%)
Skladem
Přepracované pracovní sešity, které původně vznikly na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ, obsahují 64 cvičení sloužících k docvičení pamětného počítání žáků v 5. ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti v pamětném počítání, která jim umožní sebejistěji a s volnou

Matematické minutovky 4. ročník / 2. díl

Klikněte pro více informací...
23,- Kč
25,- Kč (-8%)
Skladem
Přepracované pracovní sešity, které původně vznikly na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ, obsahují 64 cvičení sloužících k docvičení pamětného počítání žáků v 5. ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti v pamětném počítání, která jim umožní sebejistěji a s volnou

Procvičujeme si ...Geometrie a slovní úlohy 4.r.

Klikněte pro více informací...
35,- Kč
39,- Kč (-10%)
Skladem
Nově připravovaná řada stručných a přehledných příruček je určena k procvičení znalostí a odstranění neznalostí učiva matematiky v 1-5 ročníku ZŠ. Pro každý ročník jsou určeny dvě sbírky cvičení, věnované základnímu učivu konkrétního ročníku. V závěru jsou uvedena správná řešení příkladů.

Barevná matematika pro páťáky

Klikněte pro více informací...
81,- Kč
89,- Kč (-9%)
Skladem
Pátá a závěrečná část pětidílné řady. Pracovní sešity pro 1. - 5. ročník jsou plné zajímavých, netradičních a méně běžných úkolů z učiva rozděleného podle požadavků osnov vzdělávacího programu Základní škola. Uplatní se v běžné výuce, při domácí práci i při opakování o prázdninách.

Magické čtverce a další číselná schémata

Klikněte pro více informací...
95,- Kč
104,- Kč (-9%)
Skladem
Sešit procvičí logické myšlení, zběhlost v počítání i kombinatorické úvahy. Obsahuje řadu pracovních listů se zajímavými úlohami, skládanky - vystřihovánky k netradičnímu procvičování učiva a náměty k tvorbě učebních pomůcek. Jsou zde úlohy od těch nejjednodušších pro slabé žáky až po problémy

Matematika pro 8.r.ZŠ, 1.díl

Klikněte pro více informací...
82,- Kč
90,- Kč (-9%)
Skladem

Procvičujeme si ...Geometrie a slovní úlohy 2.r.Geometrie a slovní úlohy

Klikněte pro více informací...
35,- Kč
39,- Kč (-10%)
Skladem
Nově připravovaná řada stručných a přehledných příruček je určena k procvičení znalostí a odstranění neznalostí učiva matematiky v 1-5 ročníku ZŠ. Pro každý ročník jsou určeny dvě sbírky cvičení, věnované základnímu učivu konkrétního ročníku. V závěru jsou uvedena správná řešení příkladů.

Procvičujeme si ...Geometrie a slovní úlohy 3.r.

Klikněte pro více informací...
35,- Kč
39,- Kč (-10%)
Skladem
Nově připravovaná řada stručných a přehledných příruček je určena k procvičení znalostí a odstranění neznalostí učiva matematiky v 1-5 ročníku ZŠ. Pro každý ročník jsou určeny dvě sbírky cvičení, věnované základnímu učivu konkrétního ročníku. V závěru jsou uvedena správná řešení příkladů.

Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ

Autor: Ivan Bušek
Klikněte pro více informací...
134,- Kč
147,- Kč (-9%)
Skladem
Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách.

Matematika 2

Klikněte pro více informací...
53,- Kč
58,- Kč (-9%)
Pracovní sešit obsahuje numeraci, sčítání a odčítání čísel v oboru 0-10 a jednoduché slovní úlohy. Dále seznamuje s některými geometrickými tvary. Součástí sešitu je kartonová příloha určená k volnému procvičování učiva tohoto sešitu.

Barevná matematika pro třeťáky

Klikněte pro více informací...
81,- Kč
89,- Kč (-9%)
Třetí část pětidílné řady. Pracovní sešity pro 1. - 5. ročník jsou plné zajímavých, netradičních a méně běžných úkolů z učiva rozděleného podle požadavků osnov vzdělávacího programu Základní škola. Uplatní se v běžné výuce, při domácí práci i při opakování o prázdninách.

Matematika v kostce pro základní školy a nižší víceletá gymnázia

Klikněte pro více informací...
66,- Kč
143,- Kč (-54%)
Akce Skladem
Školáci POZOR! Matematika pro vás bude hračkou díky učebnici, která přehledně shrnuje veškeré učivo probírané na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií. Pomůže vám osvojit si a lépe pochopit probíranou látku. Učebnici doplněnou o příklady, cvičení a testy si určitě oblíbíte.

Jak jsem dobrý počtář

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
29,- Kč
32,- Kč (-9%)
120 slovních úloh uspořádaných podle stupně obtížnosti, vypočítané vzorové úlohy. Výsledky slovních úloh žáci kontrolují podle výsledků vyřešených numerických příkladů. Proloženo zábavnými úkoly.

Pracovní sešit z matematiky 8.r. ZŠ

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
107,- Kč
118,- Kč (-9%)

Barevné počítání pro třeťáky

Klikněte pro více informací...
66,- Kč
73,- Kč (-10%)
Skladem
Pracovní sešit je koncipován jako omalovánky plné obrázků, které se hemží příklady. Děti počítají a podle výsledků obrázky vybarvují kousek po kousku. Netradiční formou a zábavnou hrou si tak procvičí učivo matematiky 3. ročníku základní školy.

Cestujeme po republice Pracovní sešit pro 5. ročník

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
29,- Kč
32,- Kč (-9%)
Skladem
Slovní úlohy s tematikou cestování a výroby - řešení slovních úloh na 1 - 2 početní výkony

Hravá matematika 4 I. díl

Klikněte pro více informací...
52,- Kč
57,- Kč (-9%)
Skladem
Pracovní sešit Hravá matematika poskytuje žákům zajímavé a poutavé cvičení pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým

Hravá matematika 4 II. díl

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
52,- Kč
57,- Kč (-9%)
Skladem

Matematické minutovky 1. ročník / 3. díl

Klikněte pro více informací...
21,- Kč
23,- Kč (-9%)
Skladem
Dvoubarevný pracovní sešit k 3. dílu učebnice obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují odpovídající matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají,

Matematické minutovky 3. ročník / 2. díl

Klikněte pro více informací...
23,- Kč
25,- Kč (-8%)
Skladem
Na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ vznikly tyto sešity o dvakrát 64 cvičeních, které slouží k docvičení matematického učiva žáků vždy v konkrétním ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti, která jim umožní sebejistěji a s volnou myslí přijímat složitější učivo

Matematika 1

Klikněte pro více informací...
48,- Kč
53,- Kč (-9%)
Skladem

Matematika klíč 5

Autor: J. Justová
Klikněte pro více informací...
74,- Kč
81,- Kč (-9%)
Skladem
Obsahuje výsledky příkladů jednodílné učebnice Matematika pro 5. ročník.

Matematika pro 1 ročník základní školy 3.díl

Klikněte pro více informací...
60,- Kč
66,- Kč (-9%)
Skladem
Tato pracovní učebnice je třetím – volitelným, rozšiřujícím dílem učebnice Matematika pro 1. ročník ZŠ 1. a 2. díl). Je určena prvňáčkům, jejichž učitelé se s ohledem na konkrétní situaci ve třídě rozhodnou již na konci 1. ročníku zařadit učivo s přechodem přes desítku. Učebnice pro 2. ročník potom

Matematika pro 3.ročník základní školy

Klikněte pro více informací...
91,- Kč
100,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice jsou třetí částí ucelené řady pro 1. - 9. ročník ZŠ. Jsou zpracovány podle vzdělávacího programu Základní škola, mají schvalovací doložku MŠMT ČR. Pro 1. a 2. r. jsou určeny dvoudílné pracovní učebnice, pro 3. a 4. r. vždy jedna učebnice a pracovní sešit, učebnice pro 5. - 9. ročník jsou
 

 

Albatros Media a.s.