Matematika

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Sbírka úloh z matematiky

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
246,- Kč (-9%)
Skladem
Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, Kombinatorika a pravděpodobnost, Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, Posloupnosti a řady. Pro studenty, kteří

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Klikněte pro více informací...
193,- Kč
213,- Kč (-9%)
Skladem
Sbírka je určena žákům všech ročníků dvouletých a tříletých oborů SOU a je vhodná i pro střední odborné školy s nižší hodinovou dotací matematiky. Může být využita i v 9. ročníku základní školy. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úlohy umožňují samostatnou práci studentů.

Matematika pro gymnázia Rovnice a nerovnice

Klikněte pro více informací...
118,- Kč
129,- Kč (-9%)
Skladem
Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na

Sbírka úloh z matematiky 1.část pro SOŠ a studijní obory SOU

Autor: F. Jirásek
Klikněte pro více informací...
153,- Kč
168,- Kč (-9%)
Skladem
Teoretický přehled a vyřešené příklady v úvodu jsou určeny k zopakování potřebných základních pojmů a vztahů. Příklady a cvičení jsou řazeny podle stupně obtížnosti. Náročnější cvičení jsou označena hvězdičkou.

Matematika pro gymnázia Základní poznatky

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
115,- Kč
126,- Kč (-9%)
Skladem
První z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na

Maturita 2012 Matematika

Klikněte pro více informací...
138,- Kč
152,- Kč (-9%)
Skladem
Kniha reaguje na aktuální podobu (2011/2012) státní maturitní zkoušky z matematiky v základní úrovni obtížnosti. Studentům a studentkám přinášíme vyčerpávající informace o státní maturitní zkoušce z matematiky (obecné informace o zkoušce a její cíle, způsob zadání, průběh zkoušky a její

Matematika

Klikněte pro více informací...
195,- Kč
216,- Kč (-10%)
Skladem
50 zpracovaných témat, která mohou být samostatnými maturitními okruhy, s celým řešením, což umožňuje posoudit obtížnost.Dílčí kroky jsou uvedeny v rámečcích.Kniha nabízí - opakování , ucelenou přípravu na maturitní zkoušku i k přijímacím zkouškám na VŠ

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 1.část

Autor: Emil Calda
Klikněte pro více informací...
114,- Kč
125,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je součástí šestidílné řady Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. až 5. část + část Posloupnosti a finanční matematika. Učebnice prohlubují a rozšiřují učivo základní školy, graficky je odlišeno povinné učivo dané osnovami od učiva nepovinného a rozšiřujícího. Po výkladu nové látky

Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

Klikněte pro více informací...
235,- Kč
259,- Kč (-9%)
Skladem
Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol. Na závěr jsou uvedena zadání písemných zkoušek při přijímacím řízení na některých vysokých školách. Kromě třídění úloh do jednotlivých kapitol jsou úlohy ještě systematicky seřazeny v rámci jednotlivých kapitol. Vyučující tak může

Matematika Maturitní minimum

Autor: Josef Kubát
Klikněte pro více informací...
121,- Kč
133,- Kč (-9%)
Skladem
Sbírka obsahuje úlohy ze všech tematických celků, které jsou na středních školách probírány. Současně jsou u každého tématu shrnuty a pojmenovány potřebné dovednosti, které by měl maturant znát a ovládat. Tato publikace se tak v současné době nejvíce přibližuje charakteru katalogu cílových

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 2.část

Klikněte pro více informací...
112,- Kč
123,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je součástí šestidílné řady Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. až 5. část + část Posloupnosti a finanční matematika. Učebnice prohlubují a rozšiřují učivo základní školy, graficky je odlišeno povinné učivo dané osnovami od učiva nepovinného a rozšiřujícího. Po výkladu nové látky

Matematika Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Klikněte pro více informací...
118,- Kč
129,- Kč (-9%)
Skladem
Sbírka obsahuje rozsáhlý soubor neřešených úloh na úpravy algebraických výrazů a na řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav v množině reálných čísel. Zastoupeny jsou i slovní úlohy. Sbírka přináší bohatý materiál k procvičování učiva, ale i k systematickému opakování. Je vhodná pro žáky všech

Matematika pro gymnázia Funkce + CD

Klikněte pro více informací...
155,- Kč
170,- Kč (-9%)
Skladem
Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na

Matematika pro gymnázia Diferenciální a integrální počet

Klikněte pro více informací...
118,- Kč
129,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a umožňuje učiteli vybrat učivo podle počtu hodin matematice přidělených. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena

Sbírka úloh z matematiky 2.část, pro SOŠ a studijní obory SOU

Autor: F. Jirásek
Klikněte pro více informací...
187,- Kč
206,- Kč (-9%)
Skladem
Teoretický přehled a vyřešené příklady v úvodu jsou určeny k zopakování potřebných základních pojmů a vztahů. Příklady a cvičení jsou řazeny podle stupně obtížnosti. Náročnější cvičení jsou označena hvězdičkou. Přepracovaná 2. část Sbírky obsahuje CD s programovými ukázkami.

Přehled středoškolské matematiky

Autor: Josef Polák
Klikněte pro více informací...
319,- Kč
351,- Kč (-9%)
Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky. Podává ucelenou informaci o jednotlivých oborech středoškolské matematiky i jejich vztazích. Obsahuje stručný výklad pojmů i s aplikacemi učiva na vzorově řešených příkladech. Pro zdůraznění základního učiva a zvýraznění

Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních

Skladem
Učebnice seznamuje se základy zobrazování rovinných a prostorových útvarů metodou pravoúhlého promítání na 2 průmětny a kosoúhlého promítání na průmětnu jedinou. Základní zobrazovací metody deskriptivní geometrie si žáci doplňují vědomostmi získanými v předmětech matematika a odborné kreslení a

Matematická cvičení pro střední školy

Klikněte pro více informací...
170,- Kč
187,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace funkčně doplňuje řadu učebnic pro gymnázia o bohatý soubor úloh k procvičení a upevnění poznatků. Jednotlivá cvičení, do kterých jsou úlohy zařazeny, korespondují s tematickými celky učebnic.

Matematika Podobnost a funkce úhlu

Klikněte pro více informací...
95,- Kč
104,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Matematika pro gymnázia Planimetrie

Klikněte pro více informací...
118,- Kč
129,- Kč (-9%)
Skladem
Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na

Matematika pro gymnázia Posloupnosti a řady

Klikněte pro více informací...
106,- Kč
117,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnici lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem defirencován a umožňuje učiteli vybrat učivo podle počtu hodin matematice přidělených. Monotematická řada učebnic matematiky

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 3.část

Klikněte pro více informací...
114,- Kč
125,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je součástí šestidílné řady Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. až 5. část + část Posloupnosti a finanční matematika. Učebnice prohlubují a rozšiřují učivo základní školy, graficky je odlišeno povinné učivo dané osnovami od učiva nepovinného a rozšiřujícího. Po výkladu nové látky

Sbírka úloh pro gymnázia Funkce

Klikněte pro více informací...
93,- Kč
102,- Kč (-9%)
Skladem
Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Funkce, mohou ji však využít žáci všech středních škol.

Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky

Klikněte pro více informací...
99,- Kč
109,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, je uveden přehled požadovaných znalostí a dovedností. Na ně navazuje vždy několik typových příkladů, které charakterizují požadovanou hloubku osvojení. V dalších dvou částech je uveden poměrně rozsáhlý soubor příkladů, které mohou

Úlohy z finanční matematiky pro střední školy

Klikněte pro více informací...
126,- Kč
139,- Kč (-9%)
Skladem
Cílem sbírky úloh je poskytnout středoškolským studentům základní přehled o různých formách spoření a typech úvěrů (a zároveň také ukázat možnosti aplikací aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice). V úlohách jsou sledovány některé základní parametry, které ovlivňují

Matematika pro netechnické obory pro SOŠ a SOU 1.díl

Autor: Emil Calda
Klikněte pro více informací...
165,- Kč
181,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic matematiky pro střední školy. Je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací matematiky, včetně středních odborných učilišť.

Matematika pro gymnázia Goniometrie

Klikněte pro více informací...
108,- Kč
119,- Kč (-9%)
Skladem
Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Goniometrie, mohou ji však využít žáci všech středních škol.
 

 

Albatros Media a.s.