Management, řízení, personalistika

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Řízení pracovního výkonu

Autor: Josef Koubek
Klikněte pro více informací...
319,- Kč
354,- Kč (-10%)
Skladem
Řízení pracovníků a jejich pracovního výkonu ("performance management") je novou manažerskou koncepcí, kdy nadřízený uzavírá s pracovníkem smlouvu o budoucím pracovním výkonu a osvojování si potřebných schopností. Dochází tu k provázání dosud relativně samostatných personálních činností: vytváření

Personalistka

Klikněte pro více informací...
410,- Kč
451,- Kč (-9%)
Personalistika - třetí aktualizované a rozšířené vydání praktického průvodce vedením personální agendy po nabytí účinnosti novel zákoníku práce a dalších právních předpisů. Autoři Alena Chládková a Petr Bukovjan se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější

Řízení lidských zdrojů

Klikněte pro více informací...
852,- Kč
947,- Kč (-10%)
Skladem
Desáté, výrazně přepracované a zmodernizované vydání světového bestselleru představuje nejnovější trendy a postupy v oblasti řízení lidských zdrojů. Výhodou této publikace je, že zpracovává problematiku řízení lidských zdrojů ve firmách a jiných organizacích opravdu komplexně. Zabývá se všemi

Projektový management

Klikněte pro více informací...
413,- Kč
458,- Kč (-10%)
Skladem
Druhé vydání nejprodávanější publikace o projektovém managementu je komplexním průvodcem pro všechny projektové manažery, vedoucí projektů, podnikatele a studenty. Kniha se podrobně věnuje všem fázím řízení projektu a také specifickým oblastem integrovaného řízení projektů, a to tak, aby předkládané

Psychologické aspekty vedení a řízení lidí

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
191,- Kč (-10%)
Skladem

Jak vítězit nad riziky

Klikněte pro více informací...
685,- Kč
760,- Kč (-10%)
Kniha Jak vítězit nad riziky - aktivní management rizik – nástroj úspěšných firem přehledně mapuje všechny procesy a faktory, které v podnicích rozhodují o spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti procesů, a tím pádem o úspěšnosti podniků, a ukazuje, jak je ovládat. Příručka je

Kultury a organizace

Klikněte pro více informací...
508,- Kč
564,- Kč (-10%)
Kniha otce a syna Hofstedeových přináší ucelený a dnes již důkladně ověřený systém, který nám může pomoci pochopit odlišnosti národních kultur a na základě takto dosaženého porozumění dospět k účinnějším postupům vzájemné komunikace. Autoři se zaměřují především na svět průmyslu, obchodu a

Agenda 21

Klikněte pro více informací...
370,- Kč
410,- Kč (-10%)
Skladem

Leadership v organizaci

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
191,- Kč (-10%)
Skladem

Management lidských zdrojů

Autor: Jan Urban
Klikněte pro více informací...
172,- Kč
191,- Kč (-10%)
Skladem

Marketing management

Klikněte pro více informací...
1 971,- Kč
2 190,- Kč (-10%)
Skladem

Psychologie práce a organizace

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
248,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace mapuje současnou psychologii práce a organizace. Na úvod se věnuje etickým aspektům v psychologii práce a organizace a certifikaci Europsycholog, v další části se zaměřuje na nové metody (např. Vienna Test System, Hoganovy testy nebo nový dotazník typologie osobnosti – GPOP). Dále se

Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi

Klikněte pro více informací...
517,- Kč
573,- Kč (-10%)
Skladem

Teorie vitality

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Skladem
Knížka, uzavírá problematiku několika předešlých knih na téma management. I když je souborným dílem je štíhlá, sexy, aby z ní bylo jasné, co je v podnikání důležité, jak to spolu souvisí a jak se to dá ovlivnit. Text knihy postupuje od určení toho, co bude firma produkovat a jakým způsobem, přes

Velký Al vypráví

Klikněte pro více informací...
128,- Kč
142,- Kč (-10%)
Skladem
Systém získávání spolupracovníků aneb jak s humorem, rychle a úspěšně budovat své pracovní skupiny bez teorií, ale pomocí fakt, která fungují. To vše je cílém této útlé, ale efektivní příručky, která vám poskytne nezbytné informace pro osvojení si pravidel pro tuto činnost.

Kdo chce zabít Změnu?

Klikněte pro více informací...
28,- Kč
31,- Kč (-10%)
Akce
Stručný rádce, který zábavnou formou popisuje vážné věci. Podává návod, co je třeba změnit, aby vedení vaší firmy bylo opravdu úspěšné, shrnuje prvky, jež jsou pro to nejdůležitější, a současně poradí, jak zavedené změny nezabít.

Manažer 80/20

Autor: Richard Koch
Klikněte pro více informací...
343,- Kč
381,- Kč (-10%)

Umění koučovat

Autor: Petr Parma
Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Cílem knihy je poskytnout praktickou příručku systemického koučování, příručku, již lze přímo použít v praxi. Zájemcům o koučování kniha ukáže, jak rozpoznat kouče od toho, kdo jen využil moderního názvu. Náhled do kuchyně systemického koučování může člověku umožnit být kompetentnějším, náročnějším

Motivace jako nástroj řízení

Klikněte pro více informací...
155,- Kč
172,- Kč (-10%)
Autorka klade důraz především na dobré mezilidské vztahy na pracovišti, které jsou předpokladem úspěchu nejen pracovníka, ale také zaměstnavatle. Lidé mají konkrétní představu, jaké chtějí mít pracoviště, své pracovní prostředí, a také mají různou motivaci, proč pracují právě v určitém podniku nebo

Cesta ke královskému platu aneb jsou Češi líní, smrdí a umějí jen kritizovat?

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem
Je člověk výrobkem? Na trhu práce ano. Text přirovnává člověka k výrobku se všemi atributy rozhodování kupujícího, to je zaměstnavatele, co koupí a kolik je za to ochoten zaplatit. Pobavíte se s příběhy z reálné praxe i s obrázky, které dokumentují vlastnosti každého z nás.

Moderní personalistika ve službách

Autor: Jan Žufan
Klikněte pro více informací...
251,- Kč
276,- Kč (-9%)
Skladem

Projektový management pro praxi

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
168,- Kč
187,- Kč (-10%)
Skladem
Tato knížka se od ostatních publikací o projektovém managementu odlišuje svou velkou praktičností, srozumitelností a jednoznačnou orientací na každodenní praxi projektového manažera. Nabízí praktické zkušenosti a osvědčené rady a tipy, jak úspěšně řídit projekty, jak je plánovat, řídit rizika a

Zásady řízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismu

Autor: Dana Tesone
Klikněte pro více informací...
550,- Kč
605,- Kč (-9%)
Skladem
Kniha poskytuje čtenářům přehled funkcí plánování, organizování, ovlivňování a kontroly, spojených s řízením v podnicích služeb, zvláště pak podniků v oboru hotelnictví, gastronomie a turismu. Je prezentována z pohledu uživatele, což znamená, že je aplikovatelná pro konkrétní úkoly, povinnosti a

Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnanců

Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)
Co se vám vybaví, když slyšíte slovo kritika? V drtivé většině lidí vzbuzuje kritika jen malé nadšení. Téměř nikdo nemá kritiku rád. A to i přesto, že v naší společnosti kritizuje kdekdo kdekoho za kdeco. Je to paradox. Nikdo s z nás se v životě kritice nevyhne. Kdo však říká, že kritika musí mít

Management

Klikněte pro více informací...
164,- Kč
182,- Kč (-10%)
Moderní učebnice managementu pro střední školy. Učebnice je určená všem studentům, jejichž studijní obor zahrnuje tematiku managementu. Názorně seznamuje se základními principy řízení osob i podniku, upozorňuje na nejčastější chyby a přináší řadu praktických tipů a nápadů „do života“. Zabývá se

Řízení lidských zdrojů

Autor: Josef Koubek
Klikněte pro více informací...
422,- Kč
468,- Kč (-10%)
Nové vydání vysokoškolské učebnice a osvědčené příručky pro podnikovou praxi tematicky pokrývá všechny úlohy personalistiky ve firmě, a navíc byla do knihy nově zaměřena aktuální témata, jako jsou koncepce intelektuálního a lidského kapitálu, problematika řízení talentů či pojetí pracovních rolí.
 

 

Albatros Media a.s.