Křesťanství

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Bible

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
499,- Kč
555,- Kč (-10%)
Skladem
Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránky. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu.Připojeny jsou i nové přehlednější mapy.

Hledání Boha

Autor: Edgar Cayce
Klikněte pro více informací...
189,- Kč
210,- Kč (-10%)
Skladem
Pokuste se řídit zásadami, pravidly a poučeními této knihy. Nabízí jedinečnou kompilaci informací, zabývajících se duchovními pravidly každodenního života.

Bible Překlad 21. století

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
1 722,- Kč
1 894,- Kč (-9%)
Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří k základům vzdělanosti každého

Aramejský Otčenáš

Klikněte pro více informací...
137,- Kč
151,- Kč (-9%)

Tichá srdce

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem

Bible

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
422,- Kč
469,- Kč (-10%)
Nové revidované vydání českého ekumenického překladu Bible. Vydání má novou grafickou úpravu. Biblický text je v jednom sloupci s odkazy na vnějším okraji stránky a poznámkami v dolní části pod hlavním textem. Toto uspořádání společně s maximálním zvýrazněním pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé

Bible Překlad 21. století

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
301,- Kč
335,- Kč (-10%)
Skladem
Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří k základům vzdělanosti každého

Bible Slovo na cestu

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
429,- Kč
476,- Kč (-10%)
Skladem
Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu. Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i

Co živí lásku

Autor: Anselm Grün
Klikněte pro více informací...
186,- Kč
206,- Kč (-10%)
Skladem
Jeden z nejoblíbenějších spirituálních autorů dneška medituje nad smyslem lidského života, kterým je láska: vyvážená láska k sobě samému i druhým. Láska nikoli jako adorování a zbožštění druhého, ale jako naplněný vztah, který se dává a zároveň je druhým obohacován. Láska nikoli jako sex a

Eschatologie

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Skladem
Pod pojmem eschatologie (řecké slovo éschatos znamená poslední) rozumíme učení o ,,posledních věcech" či výpovědi víry o konečném údělu jednotlivého člověka a také o Bohem způsobené obnově lidstva a celého vesmíru. Joseph Ratzinger, dnes papež Benedikt XVI., pojednává v této knize, která tvoří

Chci, abys byl + CD

Klikněte pro více informací...
360,- Kč
399,- Kč (-10%)
Skladem

Kacíři, rouhači, ironikové

Klikněte pro více informací...
77,- Kč
85,- Kč (-9%)
Skladem
Knihu Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze) tvoří soubor devíti samostatných studií, které se zabývají literárním zobrazením komunikace v českém církevním prostředí a intertextovým navazováním na texty náboženské povahy. Autor se zaměřuje na blasfemické a heretické literární reflexe

Nový zákon New testament

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem
Česko-anglický Nový zákon - kapesní vydání: touto publikací se čtenářům dostává do rukou nejčtenější část Bible v česko-anglickém vydání. Publikace je určena těm čtenářům, kteří chtějí porovnávat biblický text ve dvou významných překladech - v Českém ekumenickém překladu a New International Version.

Proti zlému krompáč a lopatu

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem

Zjevení Matky Boží v Turzovce

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem
V roce 1958, sto let po slavném zjevení ve francouzských Lourdech, se Panna Maria ukázala lesníkovi Matúši Lašutovi na hoře Živčák nad kysuckou osadou Turzovka a později i dalším lidem. Zanechala úžasné poselství a také znamení, viditelná dodnes. Nejen o tom je tato kniha. Přibližuje historii

Bůh a svět

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Třetí vydání knihy rozhovorů, které vedl kardinál Joseph Ratzinger ještě před svým zvolením do nejvyššího církevního úřadu s novinářem Peterem Seewaldem. Výchozí situace je přitom zřejmá: křesťanské náboženství ztrácí v západním světě sílu, která kdysi přetvářela celou společnost. Znamení a úkony

Edgar Cayce o Ježíši

Autor: Anna Read
Klikněte pro více informací...
112,- Kč
124,- Kč (-10%)

Bible

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
594,- Kč
660,- Kč (-10%)
Skladem
Český ekumenický překlad a Bible kralická v jedné knize. Vydání včetně deuterokanonických knih.

Chci, abys byl

Klikněte pro více informací...
241,- Kč
267,- Kč (-10%)
Skladem

Bible

Autor: John Bowker
Klikněte pro více informací...
334,- Kč
573,- Kč (-42%)
Mimořádně zajímavá a podnětná encyklopedie, která vysvětluje celou židovsko-křesťanskou tradici od jejího vzniku.

Bible kralická

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
585,- Kč
650,- Kč (-10%)
Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo český jazyk a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady. Toto nové vydání je díky většímu formátu lépe čitelné.

Církevní rok a lidové obyčeje

Klikněte pro více informací...
194,- Kč
215,- Kč (-10%)
Nově doplněné vydání bohatě ilustrované knihy připomínající tradici církevních svátků a lidové zvyky s nimi spjaté. Přináší kalendárium světců a světic, pranostiky a umožňuje získat základní přehled v oblasti, která tvoří součást naší národní tradice.

...a co o tom říká Bible

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
164,- Kč
182,- Kč (-10%)
Skladem
Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických, společenských i duchovních otázek. Je určena jak pro pravidelné čtení, tak pro příležitostné studium.

ABC Bible

Klikněte pro více informací...
338,- Kč
375,- Kč (-10%)
Skladem
V knize najdete: Padesát osm tematických dvojstran Samostatné kapitoly o hlavních biblických postavách a tématech Velký počet tabulek, barevných map a ilustrací Časové osy pro snadnější orientaci v biblických dějinách Náměty k přemýšlení o tom, jak Bilble ovlivňuje naše životy

ABC Biblický atlas

Autor: Nick Page
Klikněte pro více informací...
338,- Kč
375,- Kč (-10%)
Skladem
ABC Biblický atlas doplňuje úspěšné publikace ABC Bible a ABC křesťanství. Vychází z nových poznatků archeologického a historického výzkumu a navazuje zároveň na populárně naučný přístup předchozích dvou dílů. Jedná se tedy především o praktickou příruční pomůcku, která umožňuje každému čtenáři

Bible

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
301,- Kč
335,- Kč (-10%)
Skladem
Nové revidované vydání českého ekumenického překladu Bible. Vydání má novou grafickou úpravu. Biblický text je v jednom sloupci s odkazy na vnějším okraji stránky a poznámkami v dolní části pod hlavním textem. Toto uspořádání společně s maximálním zvýrazněním pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé

Církevní dějiny

Klikněte pro více informací...
517,- Kč
573,- Kč (-10%)
Skladem

Hvězda betlémská a chronologie života Ježíše Krista

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
224,- Kč
249,- Kč (-10%)
Skladem
Hvězda betlémská? Byl to jev astronomický, nebo zázračný? A stal se vůbec? Žil a působil Ježíš Kristus skutečně na této zemi? Existence této tolik diskutované historické postavy se vědecky dokazuje v předkládané knize a dokonce se v ní udává přesná chronologie jeho pozemského života. A hvězda

Školní průvodce biblí

Autor: Tim Dowley
Klikněte pro více informací...
28,- Kč
47,- Kč (-40%)
Skladem
Proč má Bible dvě části? Jak žili lidé v Ježíšově době? Co to jsou svitky od Mrtvého moře? Jak vypadal chrám? Tyto a mnoho dalších zajímavých otázek je zodpovězeno v tomto novém celobarevném úvodu do četby Bible.
 

 

Albatros Media a.s.