Judaismus

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Tanu Rabanan

Autor: Petr Sláma
Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem
Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu. U nás dosud nejrozsáhlejší soubor památek hebrejské a aramejsky psané knihovny rabínského židovství od 2. do 7. století obecného letopočtu. Jde o

Modlitba za déšť

Klikněte pro více informací...
146,- Kč
162,- Kč (-10%)
Skladem
Jaké to asi je, žít v Izraeli? Máte-li na krku čtyřicítku a dvě děti, bude váš život podobný životům vašich vrstevnic, ať už bydlíte v jakékoli části civilizovaného světa. Váš den bude plný starostí a starání o rodinu, děti a domov, ale ty všímavější, mezi něž patří i autorka Modlitby za déšť, si

Kabala

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Dostává se vám do rukou průvodce, k němuž se budete stále vracet. Kabala vám vnese do života rovnováhu a štěstí. Vše, co o ní potřebujete vědět, najdete v této lákavé a barvité knize. Představí vám základy tohoto učení, jeho texty a symboly i praktikování této starobylé tradice v interaktivní a

Anonymní hebrejská kronika z raně novověké Prahy

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
335,- Kč (-10%)
Skladem
Český překlad rukopisu, který byl poměrně nedávno objeven izraelským badatelem Avrahamem Davidem a v roce 1993 vydán v hebrejštině a anglickém překladu. Neznámý autor líčí historii pražské židovské obce od roku 1389 (kdy došlo v Praze k velkému židovskému pogromu) do doby prvních Habsburků na českém

Kabala

Autor: Papus
Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem
Pod pojmem Kabala obyčejně rozumíme soubor vnitřních mystických nauk, vztahujících se k židovské náboženské tradici. Již z tohoto důvodu představuje Kabala rozsáhlý souhrn literárních děl, vzniklých ve starší i novější době. Tato kniha vznikla přepracováním původního francouzského díla, jehož

Kdo jsou židé?

Autor: Paul Spiegel
Klikněte pro více informací...
168,- Kč
187,- Kč (-10%)
Skladem
Toto je kniha o důvěrné kráse židovství. Opravdu to není další kniha o holokaustu ani o bratrovražedných bojích Izraelců s Palestinci o jejich společnou vlast, kterou dodnes nedokázali ani vstřícně sdílet, ani poctivě rozdělit. Je to intimní kniha o vší kráse, bohatství i bolesti tisíciletí židovské

Klasické židovství

Klikněte pro více informací...
283,- Kč
314,- Kč (-10%)
Skladem
Nový titul Klasické židovství proslulého rakouského profesora Stembergera představuje přínosný příspěvek do debaty o judaismu. Rabínskou dobu, tj. období od zničení jeruzalémského Chrámu v roce 70 až do konce existence rabínských akademií kolem roku 1040, můžeme právem označit za „klasické

Malá encyklopedie rabínského judaismu

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
335,- Kč (-10%)
Skladem
Text knížky vychází především z primárních pramenů, ale i z nejnovější světové sekundární literatury. Obsahuje základní faktografii rabínského judaismu mezi 2. a 18. století n. l. v oblastech, jako jsou svátky, přechodové rituály, věroučné koncepty nebo liturgie. Zahrnuta je ale také problematika

Nachmanidovy polemiky

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
335,- Kč (-10%)
Skladem

Pod křížem a půlměsícem

Klikněte pro více informací...
343,- Kč
381,- Kč (-10%)
Skladem

Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku

Klikněte pro více informací...
392,- Kč
435,- Kč (-10%)
Skladem
První část knihy tvoří editorova studie pojednávající o historickém vývoji polemiky, kterou islám od svého vzniku vedl s „vlastníky Písma“, tj. křesťany a především Židy. V průběhu staletí se tato polemika, kterou započal už Korán, soustředila na tři protichůdné a vzájemně se překrývající teze:

Smrt a existence po smrti v biblickém Izraeli

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Skladem

Talmud a midraš

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem
Knihu Talmud a midraš napsal světově proslulý znalec judaistiky Günter Stemberger Günter Stemberger seznamuje čtenáře s dobovými souvislostmi rabínského židovství i s jeho ústředními důrazy, věnuje pozornost jazykům rabínského písemnictví, jeho hermeneutickým východiskům a literárním vlastnostem.

Vyprávěná židovství

Klikněte pro více informací...
198,- Kč
220,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha začíná teoretickým vysvětlením klíčových pojmů a směřuje k představení výsledků narativního výzkumu: pojednává nejprve o narativní konstrukci identit obecně na základě přiblížení pojetí narativní identity Paula Ricoeura a poté se věnuje rozkladu/diversifikaci židovských identit v moderní době,

Ze skály med

Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem

Židovské náboženství v proměnách věků

Klikněte pro více informací...
283,- Kč
314,- Kč (-10%)
Skladem
Kurt Schubert si všímá všech významných témat židovského náboženství, jakými jsou jediný Bůh, mocnosti zla, stvoření a člověk, mesianismus, eschatologie, náboženská filosofie, kabala, chasidismus aj. Kniha je určena studujícím všech humanitních oborů a zájemcům o základní inspirační zdroje evropské

Odkaz alexandrijských židů

Autor: Otto Kaiser
Klikněte pro více informací...
60,- Kč
66,- Kč (-9%)
V helénestické době vznikla v egyptské Alexandrii početná židovská kolonie. Mez vzdělanými Židy tam pak bylo rozvinuto velkolepé překladatelské dílo, které prostředkovalo řečtině nejprce pět knih Mojžíšových a poté další starozákonní spisy.

Úvod do judaistiky

Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)
S touto knihou se na český trh dostává první ucelená propedeutická příručka zaměřená na studium židovského náboženství, jeho dějin a literatury. Nabízí názorný a jasně uspořádaný základní přehled o oboru, umožňující začátečníkům rychlé proniknutí do disciplíny a pokročilým opakování látky. G.

Halachický člověk

Klikněte pro více informací...
246,- Kč
273,- Kč (-10%)

Chasidské povídky

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)

Islámská středověká polemika s judaismem

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
297,- Kč
330,- Kč (-10%)

Judaismus

Klikněte pro více informací...
155,- Kč
171,- Kč (-9%)

Kabala

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Kniha jednoho z nejvýznamějších učitelů kabaly napoví z kabalistického hlediska začátečníkům odpovědi na základní otázky, které každého přemýšlivého člověka trápí odnepaměti: Kdo jsem? Proč existuji? Odkud jsem přišel? Co je mým úkolem zde? Byl jsem zde již dříve? Proč existuje utrpení?

Kdo zabil rabiho Ježíše?

Autor: Theodor Much
Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Jak píše sám autor: „v této knize nejde o historicitu Ježíše z Nazareta (která již je prokázána mimokřestanskými prameny), ani o křestansko-teologické principy (jako je např. pravdivost vzkříšení), nýbrž o negativní následky protižidovských zpráv – především v Evangeliích, nebo lépe řeceno: o

Kniha Zohar

Klikněte pro více informací...
517,- Kč
573,- Kč (-10%)
Kniha Zohar je považována za stěžejní kabalistickou práci. Kniha je psána ve forme alegorických příběhů, jejichž prostřednictvím je však sdělován mnohem hlubší význam. Ve svém komentáři rav Laitman jasně vysvětluje jazyk kabaly, a tak každému čtenári otevírá vstup do této knihy, jež je právem

Kuzari. Apologie opovrhovaného náboženství

Klikněte pro více informací...
297,- Kč
330,- Kč (-10%)
Kniha argumentů a důkazů na obranu opovrhovaného náboženství (Kniha Kuzari) je obhajobou rabínského judaismu z pera Jehudy ha-Leviho, andaluského učence 12. století. Text má širší polemický záběr. Knihu ha-Levi uvádí příběhem, jak anděl králi Chazarů („Kuzari“) ve snu opakovaně sdělil, že Bohu jsou

Pojetí smrti v biblickém Izraeli

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)

Rabbi Šimon Bar Jochaj a Kabala

Autor: Guy Casaril
Klikněte pro více informací...
190,- Kč
211,- Kč (-10%)
Pojednání o životě a díle proslulého židovského učence, žijícího ve 2.století, jemuž je připisováno autorství Zoharu, základního kabalistického spisu, jenž byl ve 13.stol. redigován španělským mystikem Moše de Leon a obsahuje mystické výklady biblických textů. OBSAH: ÚSVIT KABALY / MAASE

Rabíni naší doby

Autor: Marek Čejka
Klikněte pro více informací...
125,- Kč
139,- Kč (-10%)
Kniha Rabíni dnešní doby obsahuje několik desítek portrétů významných rabínských autorit, a to jak mladší generace rabínů, kteří jsou činní v naší době, tak i těch, kteří působili hlavně ve dvacátém století a kteří se výrazně podepsali na podobě současného judaismu. Publikace se zaměřuje především
 

 

Albatros Media a.s.