Jazykověda, literární věda

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Česká literatura od počátků k dnešku

Autor: Jan Lehár
Klikněte pro více informací...
473,- Kč
525,- Kč (-10%)
Skladem
Nový přehledný výklad české literatury v podání současných autorit literární vědy.

Slovník floskulí 2

Klikněte pro více informací...
134,- Kč
148,- Kč (-9%)
Skladem

Slovník spisovné češtiny Studentské vydání

Klikněte pro více informací...
168,- Kč
187,- Kč (-10%)
Skladem
Ve slovníku spisovné češtiny, který podává komplexní lexikografický popis 50 000 slov současné češtiny, najde jeho uživatel také poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření slov v češtině, soupis

Pravidla českého pravopisu

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
95,- Kč
104,- Kč (-9%)
Akce Skladem
Nejmodernější dílo spojující pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Srozumitelný návod pro každého, jak správně a dobře mluvit a psát česky. S touto knihou se budete bezpečně orientovat v současné české mluvnici, užívat správná slova a psát bez chyb.

Velká kniha kaligrafie

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem
Základní ilustrovaná příručka k poznání jedinečného umění krásného písma. Zahrnuje všeobecnou historii kaligrafie i historii vývoje jednotlivých systémů písma. Obsahuje i oddíl vysvětlivek, který vám poskytne ucelený přehled o terminologii. Byla napsána týmem světově proslulých odborníků a je vhodná

Pravidla českého pravopisu

Klikněte pro více informací...
422,- Kč
469,- Kč (-10%)
Skladem
Úkolem pravidel českého pravopisu je pomoci uživateli jazyka tam, kde si není jist způsobem zápisu slova. Pravidla představují soubor doporučení, jejich užívání není závazné, ale všeobecně je považováno za projev kultivovanosti, jazykové vytříbenosti a dobrého stylu. Jednotný způsob zápisu

Malý slovník reálií komunistické totality

Klikněte pro více informací...
198,- Kč
219,- Kč (-10%)
Skladem
Výběrový výkladový slovník, který se snaží zachytit dobový jazyk, s nímž přicházel v letech 1948-1989 do styku běžný člověk, který nepatřil ani mezi komunisty, ani mezi disidenty. Tento jazyk už v současnosti postupně mizí. Heslář byl sestavený na základě speciálního Korpusu totality, který

Kapesní slovník cizích slov

Klikněte pro více informací...
56,- Kč
95,- Kč (-41%)
Akce
Více než 5 000 hesel Slovník vhodný ke každodennímu použití Výslovnost problematických a neobvyklých výrazů Citátová spojení

Slovník spisovné češtiny Studentské vydání

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Slovník spisovné češtiny podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží k současnému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují

Současná stylistika

Klikněte pro více informací...
387,- Kč
429,- Kč (-10%)
Osvědčená odborná publikace o stylistice vychází již jako čtvrtá mutace: 1990, 1997, 2003, 2008. Čtvrtá verze obsahuje některé zcela nové kapitoly, všechny ostatní kapitoly jsou aktualizovány,posílen je praktický zřetel k tvorbě a recepci věcných komunikátů. Kniha poskytuje systematizující a

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Klikněte pro více informací...
341,- Kč
378,- Kč (-10%)
Skladem
Nejnovější vydání slovníku podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny. Uživatel v něm najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, jejich skloňování a časování, výklady slovních významů, synonyma, antonyma, homonyma, přehled tvorby slov v češtině, soupis rodných jmen a

Dějiny české literatury 1945 - 1989 II

Klikněte pro více informací...
427,- Kč
473,- Kč (-10%)
Skladem
Druhý svazek rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v období od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989. Na publikaci, která je projektem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, se autorsky podílí více než padesát literárních

Dějiny české literatury 1945 -1989 I

Klikněte pro více informací...
341,- Kč
378,- Kč (-10%)
Skladem

Akademická příručka českého jazyka

Klikněte pro více informací...
341,- Kč
378,- Kč (-10%)
Skladem

Český etymologický slovník 2vyd.

Klikněte pro více informací...
603,- Kč
669,- Kč (-10%)
Skladem
Nový český etymologický slovník pro širší veřejnost se na rozdíl od svých předchůdců věnuje stejnou měrou slovům domácím i cizím a navíc zařazuje i některá dosud opomíjená slova nespisovná. Úsporným, ale hutným způsobem se snaží co nejúplněji postihnout historii slov i jejich etymologické

Čeština

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
121,- Kč
133,- Kč (-9%)
Skladem

Čeština - řeč a jazyk

Klikněte pro více informací...
429,- Kč
472,- Kč (-9%)
Skladem
Úspěšná a vyhledávaná mluvnice vychází v rozšířeném a upraveném vydání. Je určena pro češtináře, vysokoškolské studenty češtiny a příbuzných oborů i pro další vyspělejší zájemce o český jazyk. V knize je podán výklad jazyka jako systému a jeho užívání v řečové praxi. Publikace není pouze běžnou

Pravidla českého pravopisu

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
114,- Kč
190,- Kč (-40%)
Akce Skladem
Nejmodernější dílo spojující pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Srozumitelný návod pro každého, jak správně a dobře mluvit a psát česky. S touto knihou se budete bezpečně orientovat v současné české mluvnici, užívat správná slova a psát bez chyb.

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989

Klikněte pro více informací...
495,- Kč
550,- Kč (-10%)
Skladem

Úvod do studia literární vědy

Klikněte pro více informací...
138,- Kč
152,- Kč (-9%)
Skladem
Kniha je určena nejen vysokoškolským studentům filologických oborů, ale díky svému pojetí i širšímu okruhu zájemců o tuto problematiku. Podává výklad o podstatě krásné literatury, dějinách, metodologii, literárnímu procesu, dějinách literární vědy a soustředí se i na další otázky literárních oborů.

Český etymologický slovník

Klikněte pro více informací...
603,- Kč
669,- Kč (-10%)
Nový český etymologický slovník pro širší veřejnost se na rozdíl od svých předchůdců věnuje stejnou měrou slovům domácím i cizím a navíc zařazuje i některá dosud opomíjená slova nespisovná. Úsporným, ale hutným způsobem se snaží co nejúplněji postihnout historii slov i jejich etymologické

Tezaurus jazyka českého

Autor: Aleš Klégr
Klikněte pro více informací...
542,- Kč
602,- Kč (-10%)
Tematický tezaurus je zvláštní druh slovníku, který řadí slovní jednotky nikoli abecedně, ale podle významu. Podobá se slovníku synonym, jeho záběr je však mnohem širší. Podává souhrnný popis slovní zásoby jazyka prostřednictvím pečlivě voleného systému 885 pojmových kategorií (např. láska,

Pravidla českého pravopisu

Autor: AV ČR
Klikněte pro více informací...
82,- Kč
91,- Kč (-10%)
Skladem
Pravidla českého pravopisu , jedna z nejdůležitějších jazykových příruček pro širokou veřejnost, přinášejí úpravy zásad týkajících se především psaní velkých písmen, psaní s a z, označování délky (kvantity) samohlásek, psaní složených přídavných jmen a částečně též interpunkce. Ústřední část je

Příruční mluvnice češtiny

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
301,- Kč
334,- Kč (-10%)

Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem

Pravidla českého pravopisu do kapsy

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
69,- Kč
76,- Kč (-9%)
Skladem

Svět klasické arabské literatury

Klikněte pro více informací...
243,- Kč
270,- Kč (-10%)
Skladem

Kaligrafie

Autor: Ann Bowen
Klikněte pro více informací...
766,- Kč
851,- Kč (-10%)
Učebnice základních kaligrafických technik zvaná KALIGRAFIE se stane neocenitelným pomocníkem všech začínajících kaligrafů, které názorně a zároveň velmi poutavě provede od nejzákladnějích technik až ke složitému kaligrafickému umění. V praktickém obalu sada per, násadka, štětec, tužka, vodové barvy

Jak dál v syntaxi

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Čtvrtý svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky je věnován dílu význačného představitele brněnské syntaktické školy. Prof. PhDr. Miroslava Grepla, CSc. Miroslav Grepl (*1929) proslul především jako výtečný teoretik syntaxe a spoluautor zásadních syntaktických kompendií. Editoři zařadili
 

 

Albatros Media a.s.