Hornictví, hutnictví, metlaurgie

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Uhlí

Klikněte pro více informací...
272,- Kč
301,- Kč (-10%)
Skladem
Vydavatelství MONTANEX a.s. vydává významnou publikaci UHLÍ – zdroje, procesy, užití, jejímiž autory jsou prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. –, rektor VŠB-TU Ostrava a prof. Dr. Ing. Jaroslav Buchtele –, pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. Autoři, naší přední odborníci v

Poučení o zručnosti hornické

Klikněte pro více informací...
1 033,- Kč
1 148,- Kč (-10%)

České horní právo díl. II

Klikněte pro více informací...
362,- Kč
402,- Kč (-10%)
Skladem
Druhý díl publikace navazuje na I. díl zejména z hlediska zákona o hornické činnosti a předpisů, které na základě jeho zmocnění vydal Český báňský úřad. Na rozdíl od 1. dílu se více zabývá oblastí těžby nevyhrazených nerostů, bezpečností práce, právním postavením výbušnin a báňským záchranářstvím.

Horní právo

Klikněte pro více informací...
362,- Kč
402,- Kč (-10%)
Skladem
Stanoviska státní báňské správy k jednotlivým ustanovením zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Publikace je doplněna i vybranými stanovisky dalších ústředních orgánů

Horní právo II

Klikněte pro více informací...
226,- Kč
251,- Kč (-10%)
Skladem
Stanoviska k zákonu č. 44/1988/Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Rudné a uranové hornictví České republiky

Autor: Jan Kafka
Klikněte pro více informací...
1 283,- Kč
1 425,- Kč (-10%)
Skladem
Výpravná reprezentativní publikace mapující historii dobývání rud a uranu na území dnešní České republiky od jeho počátků na úsvitu dějin až do roku 2000. Kniha je doprovázena několika sty ilustrací - fotografiemi, mapami, řezy ložisek, tabulkami a grafy. Celobarevný tisk.

Rudné hornictví

Autor: Jiří Majer
Klikněte pro více informací...
250,- Kč
277,- Kč (-10%)

Z dějin královské, císařské a státní báňské správy

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
287,- Kč (-10%)
Pečlivě a přehledně zpracovaná historická kniha z pera našeho předního odborníka zachycuje vznik a vývoj hornictví u nás a jeho 750letý vliv na vývoj českých zemí. Je doplněna řadou dobových fotografií, reprodukcí a map a svým provedením v plátěné vazbě a na křídovém papíře se může kromě zdroje
 

 

Albatros Media a.s.