Historie

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Život ve staletích 12. století

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Skladem
Život ve staletích je bohatě ilustrovaný vícedílný lexikon historie, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu. Kniha se nezaměřuje na politické dějiny, jako většina podobných příruček, ale na životní styl v nejširším smyslu slova. Zvláštností je styl

Život ve staletích 13. století

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Skladem
Další díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu. Kniha popisuje, jak se proměnil život všech vrstev tehdejší společnosti ve 13. století. I nadále autor vychází z dostupných historických pramenů

Dějiny správy v českých zemích

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem
Dlouho očekávaná příručka, která je pojata jako vysokoškolská učebnice popisuje dějiny správy v českých zemích od raného feudalismu až po současnost. Je určena nejen studentům historie, profesionálním historikům, ale i všem, kteří se zajímají o dějiny. Právě na správním členění jednotlivých celků a

Kam zmizel zlatý poklad republiky

Klikněte pro více informací...
249,- Kč
275,- Kč (-9%)
O tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi. Kniha Stanislava Motla, jejíž součástí je bohatý obrazový materiál, včetně desítek autentických dokumentů, formou dynamické reportáže popisuje dramatické pátrání po osudech

Svědkové z továrny na smrt

Klikněte pro více informací...
284,- Kč
315,- Kč (-10%)
Členové zvláštního židovského oddílu, známého jako „sonderkommando“, byli jedi­nými očitými svědky masového vraždění ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Brzezinka. Nikdo jiný – kromě pachatelů samotných – nesměl vědět, co se v osvětimské továrně na smrt odehrává. Členové

Praha ohrožená 1939-1945

Autor: Peter Demetz
Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Skladem
Peter Demetz je jeden z posledních svědků předválečné Prahy, kde se mísily nejrůznější evropské kultury. Němci, Češi a Židé sdíleli v Praze společné dějiny, které definitivně skončily vstupem hitlerovských vojsk do stověžatého města na Vltavě. Emeritní profesor a znalec pražské kultury se v této

Město

Klikněte pro více informací...
343,- Kč
381,- Kč (-10%)
Skladem
První díl je věnován vzniku a vývoji měst od doby hradištní do konce feudalismu a nástupu industriální urbanizace. Kromě stavebního a funkčního vývoje městských celků a jednotlivých staveb (opevnění, obytné domy, ulice, náměstí, radnice apod.) se věnuje i historii všedního života měšťanů se všemi

Odhodláni bojovat

Klikněte pro více informací...
143,- Kč
382,- Kč (-63%)
Skladem
Čtenáři vyvstane před očima zcela nový pohled na činnost našich letců na Západě, se kterým se jistě ne každý dokáže ztotožnit.

Život ve staletích 16. století

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Skladem

Mé velitelské operace

Klikněte pro více informací...
143,- Kč
286,- Kč (-50%)
Skladem
Kniha, kterou právě držíte v ruce, je jedním z příspěvků k mnohostrannému pohledu na příčiny, vývoj a důsledky druhé světové války. Jejím autorem je jeden z nejvýznamnějších, ale také nejtajemnějších a nejobávanějších mužů „třetí říše“, Hitlerův oblíbenec Otto Skorzeny. Jeho paměti vyšly v Německu v

Kočka ve starém Egyptě

Klikněte pro více informací...
190,- Kč
429,- Kč (-56%)
Akce Skladem
Kočka se jako aristokrat mezi domácími zvířaty pyšní vznešenými předky. Tyto krásné a sympatické bytosti představují žijící pouto mezi staroegyptskou civilizací a naší dobou. Kočky byly jedním z nejdůležitějších a nejváženějších zvířat Egypta a byly vzývány jako projev bohyně Bastety. Zobrazení

Lucemburkové

Klikněte pro více informací...
1 550,- Kč
1 721,- Kč (-10%)
Skladem

Nejtajnější jednotka Luftwaffe KG 200

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
517,- Kč
573,- Kč (-10%)
Skladem

Záhada Býčí skály

Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)
Skladem

Tábory římských legií

Klikněte pro více informací...
77,- Kč
85,- Kč (-9%)
Skladem
Zájemce o starověké římské dějiny jistě potěší, že se jim do rukou konečně v češtině dostává knížka, v níž naleznou podrobné informace o vzhledu a fungování táborů římských legií, které pokrývaly celou římskou říši. Seznámí se s podobou a vývojem táborů od dočasných dřevěných staveb po dokonalejší

Byl jsem Mengeleho asistentem

Klikněte pro více informací...
211,- Kč
234,- Kč (-10%)
Autor, lékař z oblasti Sedmihradska, byl jako maďarský žid deportován v roce 1944 do Osvětimi, kde strávil osm měsíců. Díky své odbornosti a znalosti němčiny byl při selekci vybrán Josefem Mengelem, aby prováděl pitvy obětí jeho zrůdných experimentů. jako prominentní vězeň poznal zblízka nelidské

Muž proti muži, stroj proti stroji

Klikněte pro více informací...
250,- Kč
276,- Kč (-9%)
Skladem
Zkušený autor literatury faktu specializovaný na leteckou historii své nejnovější knize přináší širší čtenářské obci šest pozoruhodných, málo známých příběhů z leteckých bojů z období druhé světové války. V jednotlivých kapitolách nás zavádí na vzdušná bojiště západní Evropě, Středomoří, severní

Co dalo Česko světu

Klikněte pro více informací...
143,- Kč
157,- Kč (-9%)
Výpravná velkoformátová publikace o duchovním a hmotném přínosu Čechů do pokladnice světové civilizace je první svého druhu v naší poválečné historii. Autor Zdeněk Král v ní shromáždil doklady o nejlepších výkonech českého umu ve všech oblastech vědy, umění a práce rukou. Zjistil a doložil, že

Sundejte Hartmanna!

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem
Dva renomovaní američtí autoři Raymond F. Toliver a Travor J. Constable, ve své knize "Sundejte Hartmanna!" podávají svědectví nejen o životě nejlepšího německého stíhače druhé světové války Ericha Hartmana (*12.4.1922 - +20.12.1993), ale líčí i osudy válečného zajatace Hartmanna, který prožil více

Přemyslovci Budování českého státu

Klikněte pro více informací...
1 377,- Kč
1 529,- Kč (-10%)
Dosud nejucelenější pohled na vznik a působení knížecí a královské dynastie Přemyslovců v českých zemích od 9. století po její konec na počátku 14. století včetně historických okolností, které předznamenaly vznik českého státu. Kniha dále obsahuje podrobnou a mnoha oborovou analýzu rozvoje

České a Slovenské dějiny do roku 1918

Autor: Otto Urban
Klikněte pro více informací...
159,- Kč
176,- Kč (-10%)
Skladem
Druhé vydání úspěšné knihy, která poskytuje ucelený přehled českých a slovenských dějin do konce první světové války. Autor, prof. Otto Urban, zde dokázal na poměrně malém prostoru přesně vylíčit běh našich dějin. Tuto osvědčenou publikaci již řadu let hojně využívají studenti středních i vysokých

Velká kniha o malých bunkrech

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
334,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace Velká kniha o malých bunkrech autorské trojice Tomáš Svoboda, Jan Lakosill, Ladisllav Čermák představuje vůbec první ucelené zpracování problematiky československého lehkého opevnění, budovaného především proti Německu v letech 1936–1938. Kniha, která vychází z rozsáhlého archivního

Hovory se spodinou

Autor: Liao I-wu
Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem
Jak se žije na okraji společnosti v dnešní Číně: prostitutka, omývač mrtvol, buddhistický mnich, hlídač veřejných záchodků, stoupenec sekty falun-gong, bývalý rudý gardista, rodina oběti masakru na Náměstí Nebeského klidu nebo mistr feng-shui a mnoho dalších zpovídal s respektem, vcítěním a smyslem

Válečné plakáty

Autor: James Aulich
Klikněte pro více informací...
517,- Kč
573,- Kč (-10%)
Skladem
Výpravná publikace, obsahující více než 300 barevných plakátů a dalších materiálů ze světa propagandy, netradičně zobrazuje události 20. stol. – 1. světovou válku, Říjnovou revoluci, španělskou občanskou válku, vzestup nacistického Německa, události 2. světové války, protijadernou kampaň i válku ve

Východní fronta den za dnem 1941 - 1945

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem

Zápisky odstřelovače

Klikněte pro více informací...
232,- Kč
257,- Kč (-10%)
Skladem
Když Vasilij Zajcev dorazil v říjnu roku 1942 do Stalingradu, průměrná životnost sovětského vojáka zde nepřekračovala 24 hodin. Tato statistika se však v průběhu bitvy postupně zlepšovala, mimo jiné i zásluhou skupinky odhodlaných odstřelovačů – a Vasilij Zajcev se měl stát nejlepším z nich. Zároveň

Spitfire Příběh zkušebního pilota

Klikněte pro více informací...
327,- Kč
363,- Kč (-10%)
Kniha seznamuje českého čtenáře s příběhem zkušebního a stíhacího pilota Královského vojenského letectva a Letectva vojenských námořních sil, Jeffreyho Quilla. Quill začíná živým líčením Královského vojenského letectva uprostřed třicátých let dvacátého století, poté přechází k líčení vlastních

Rozhodující bitvy dějin

Autor: Tim Newark
Klikněte pro více informací...
238,- Kč
477,- Kč (-50%)
Akce Skladem
Kniha popisuje padesát bitev, které ovlivnily vývoj válečnictví i historie, od bitvy u Valmy v roce 1792 po války na sklonku 20. století. Přináší fascinující obrazové dokumenty, informační mapy bojišť i vzpomínky účastníků bojů.

Láska nebeská

Klikněte pro více informací...
171,- Kč
189,- Kč (-10%)
Skladem

Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku

Klikněte pro více informací...
560,- Kč
622,- Kč (-10%)
Skladem
V úvodu je stručně popsána historie Těšínska od středověku po současnost. Jednotlivým objektům, s výjimkou hradu v Těšíně a zámků ve Fryštátu, Velkých Hůrkách a Bílsku, je věnován stručný text jen na části jedné strany. Na následující straně je tentýž text v polštině. Na stránkách s texty a několika
 

Kategorie

Náš tip

Novinky na e-mail

Buďte informováni! Zadejte svůj e-mail a buďte první, kdo se dozví o exkluzivních nabídkách, posledních novinkách a slevách.

 

Albatros Media a.s.