Ekonomika

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Evropská integrace bez iluzí

Klikněte pro více informací...
142,- Kč
199,- Kč (-29%)
Skladem
Kniha prezidenta republiky je pokusem podívat se v dnešní neklidné situaci na Evropu bez růžových brýlí. Autor podává stručný náčrt více než půl století evropské integrace, popisuje dnešní situaci, kterou považuje za nestabilní, neudržitelný mezistav, snaží se na pravou míru uvést reálné přínosy

Štíhlý a inovativní podnik

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
334,- Kč (-10%)
Skladem
Podniky, které chtějí prosperovat a dlouhodobě existovat na trzích, musejí vyrábět stále víc nejrůznějších výrobků, čímž obrovsky narůstá variabilita výroby. Na druhé straně musejí dosahovat vysokou úroveň kvality, spolehlivosti v rychlosti a přesnosti dodávek, a to všechno při velmi nízkých

Černá kniha globalizace

Klikněte pro více informací...
300,- Kč
333,- Kč (-10%)
Mezinárodní zločin a globalizovaná ekonomika Průkopnická studie významného jihoamerického ekonoma a politika odhaluje praktiky pašeráků, ilegálních obchodníků a padělatelů všeho druhu, jež byly umožněny novým prostorem celosvětové ekonomiky. Autor si získal uznání nejen svými odbornými články,

Veřejné finance Teorie a praxe v ČR

Klikněte pro více informací...
578,- Kč
636,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace Veřejné finance - teorie a praxe, kterou napsala Jitka Peková, podává zhuštěný a komplexní výklad specifické ekonomické disciplíny - veřejných financí. Renomovaná autorka seznamuje čtenáře s touto problematikou, která se týká nás všech, fundovaným a současně velmi srozumitelným

Inteligentní investor

Klikněte pro více informací...
646,- Kč
716,- Kč (-10%)

Marxistická ekonomie kapitalismu

Klikněte pro více informací...
28,- Kč
31,- Kč (-10%)
Skladem
Gérard Duménil a Dominique Lévy jsou ekonomové, ředitelé výzkumu CNRS (Francouzského národního centra pro vědecký výzkum). Oba jsou členy redakční rady časopisu Actuel Marx a Vědecké rady Attac a napsali odbornou knihu Marxistická ekonomie kapitalismu. Neoliberální zlom roku 1980 a jeho dopad na

Globalizace a krize

Klikněte pro více informací...
28,- Kč
31,- Kč (-10%)
Kniha zkoumá vazby mezi procesem globalizace a stále častějšími krizemi vrcholícími současnou hospodářskou recesí. Jako zlom představuje 70. léta 20. století a následné tažení neoliberalismu. Analyzovány jsou hluboké změny ve světové ekonomice: nadvláda finančního sektoru, moc nadnárodních firem,

Aplikovaná hospodářská politika

Autor: Igor Kotlán
Klikněte pro více informací...
155,- Kč
171,- Kč (-9%)
Skladem

Česká republika a EU

Klikněte pro více informací...
241,- Kč
268,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace si klade za cíl seznámit ekonomickou veřejnost včetně studentů ekonomických fakult s charakteristikou procesu asociace a posléze zvládání členství České republiky v evropském integračním seskupení. Autoři vycházejí v jednotlivých kapitolách z historického a teoretického kontextu, a dále

Ekonomie v jedné lekci

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem
Ekonomie v jedné lekci je výjimečná kniha a Henry Hazlitt je výjimečný autor. Kniha, kterou jste právě otevřeli, je slabikářem ekonomie. Ukáže vám, jak rozpoznat dobrého ekonoma od špatného, a tím vám – kteří se chcete seznámit se základy ekonomického myšlení – vytvoří mantinely, jež, budete-li

Hospodaření malého podniku

Klikněte pro více informací...
127,- Kč
141,- Kč (-10%)
Skladem
Důležité jsou případové studie z praxe. Autoři se věnují i analýze bodu zvratu s více produkty, zhodnocení životaschopnosti podnikání a zvládnutí složitějšího podnikání. Jednoduché "check listy", kde vyplníte pouize 6 bodů a rychle zjistíte hlavní údaje pro další rozhodování.

Informační management

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Skladem

Korupce

Klikněte pro více informací...
386,- Kč
429,- Kč (-10%)
Skladem
Česká společnost podstupuje zásadní proměnu: do produktivního věku dorůstá generace přímo nepoznamenaná dobou reálného socialismu. Zda se bude jednat o převážně pozitivní proměnu, závisí mimo jiné na tom, jak se tato generace postaví k fenoménu korupce. Pakliže současnou praxi, která je do značné

Makroekonomie

Klikněte pro více informací...
585,- Kč
649,- Kč (-10%)
Skladem
Nová učebnice makroekonomie pro studenty ekonomických fakult vysokých škol, která klade důraz na moderní makroekonomické koncepce, pokrývá všechny tři základní části makroekonomie: dlouhodobý ekonomický růst, krátkodobé hospodářské fluktuace a monetární teorii. Uvedené procesy jsou vysvětlovány

Moderní management v teorii a praxi

Klikněte pro více informací...
387,- Kč
429,- Kč (-10%)
Skladem

Nástroje controllingu od A do Z

Klikněte pro více informací...
387,- Kč
430,- Kč (-10%)
Skladem
"Controlling je jen zdánlivě pouhým módním pojmem. Ve skutečnosti je to velmi účinný nástroj pro zkvalitnění podnikového řízení, pro jeho posunutí na kvalitativně vyšší úroveň". To jsou slova překladatele knihy, prof. Jiřího Vysušila

Nová Buffettologie

Autor: Mary Buffet
Klikněte pro více informací...
284,- Kč
315,- Kč (-10%)
Skladem

Praktický průvodce fakturací

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Skladem

Svědomí liberála

Autor: Paul Krugman
Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)
Skladem
Kniha Svědomí liberála světoznámého amerického ekonoma a nositele Nobelovy ceny Paula Krugmana se brzy po svém vydání roku 2007 ve Spojených státech zařadila mezi nejprodávanější knihy. Paul Krugman v knize, podobně jako v jiných svých publikacích určených širší veřejnosti, opět prokazuje

Světová válka měn

Klikněte pro více informací...
293,- Kč
324,- Kč (-10%)
Skladem

Finanční gramotnost učebnice učitele

Klikněte pro více informací...
241,- Kč
268,- Kč (-10%)
Učebnice finanční gramotnosti. Zabývá se základními principy financí, funkcí peněz, druhy plateb, hospodařením domácnosti, bankami, finančními produkty, problematickými situacemi apod. Publikace je dvoubarevná, plná cvičení, her, příkladů, názorných ukázek a obrázků. Učebnice učitele má navíc

Máte také svůj penězovod?

Klikněte pro více informací...
134,- Kč
148,- Kč (-9%)
Tématem této příručky je přesný návod, jak si vybudovat penězovod v konkrétním podnikání síťového marketingu. Volně navazuje na předcházející příručku "Cesta k finanční prosperitě", která byla zaměřena na způsob, jak správně vyladit svoji mysl, abychom si přitahovali vše, po čem toužíme, a na

Mezinárodní ekonomie

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
286,- Kč (-10%)
Kniha je cvičebnicí k předmětu Mezinárodní ekonomie. Kniha je zařazena do seznamu povinné studijní literatury České zemědělské university.

Centrální bankovnictví

Klikněte pro více informací...
663,- Kč
736,- Kč (-10%)
Skladem
Odborná publikace je věnována činnostem centrálních bank v tržních ekonomikách a navazujícím oblastem. Největší pozornost autor věnuje měnové politice, regulaci bank a dohledu nad nimi. Zabývá se měnovou teorií, vývojem emise a oběhu peněz, problematikou inflace a deflace a alternativami dalšího

Mikroekonomie

Klikněte pro více informací...
671,- Kč
745,- Kč (-10%)
Další vydání úspěšné učebnice, bohatě doplněné o aktualizované příklady z domácího ekonomického prostředí, analyzuje chování a rozhodování jednotlivých mikroekonomických subjektů na trzích finální produkce i na trzích výrobních faktorů. Vysvětluje interakce jednotlivých subjektů a trhů i důsledky

Plánování a kontrola

Klikněte pro více informací...
77,- Kč
85,- Kč (-9%)

Konec pokroku aneb Jak nás moderní ekonomie zradila

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
517,- Kč
568,- Kč (-9%)
Skladem
Důležitá a zábavná kniha Graema Maxtona ukazuje, že moderní ekonomická teorie obsahuje zásadní chyby, které by zaznamenalo i dítě. Nejedná se však pouze o problém akademického charakteru. Nechali jsme ekonomy, aby řídili náš svět – výsledkem toho je, že se naše planeta řítí do záhuby. Graeme

Leasing v praxi

Autor: Petr Valouch
Klikněte pro více informací...
172,- Kč
190,- Kč (-9%)
Skladem
 

 

Albatros Media a.s.