Daně

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Daňové zákony 2013

Klikněte pro více informací...
85,- Kč
94,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2013 – zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o

Osvobození od DPH

Klikněte pro více informací...
190,- Kč
209,- Kč (-9%)
Skladem

DPH a účtování

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
248,- Kč (-10%)
Šesté vydání zahrnuje změny platné od 1. 1. 2013. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských

Daňové zákony 2012

Klikněte pro více informací...
85,- Kč
94,- Kč (-10%)
Skladem

DPH 2014 výklad s příklady

Klikněte pro více informací...
301,- Kč
334,- Kč (-10%)
Skladem

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Klikněte pro více informací...
227,- Kč
249,- Kč (-9%)
Publikace Daně a účetnictví v cestovním ruchu se zabývá problematikou zdaňování a také účetního zachycení vybraných problémů, se kterými se často potýkají subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Jde zejména o cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale také o další poskytovatele cestovních

Daňová evidence podnikatelů 2012

Klikněte pro více informací...
146,- Kč
162,- Kč (-10%)

Daň z příjmů 2011

Klikněte pro více informací...
689,- Kč
758,- Kč (-9%)
Představujeme vám již 8. vydání oblíbeného průvodce meritum Daň z příjmů 2011, který vás provede problematikou daně z příjmů podle platných předpisů pro rok 2011. Publikace je rozčleněna do čtyř základních částí: daň z příjmů fyzických osob – co je či není předmětem daně, osvobození od

Daňová evidence podnikatelů 2014

Klikněte pro více informací...
146,- Kč
162,- Kč (-10%)
Skladem

Daňově uznatelné výdaje

Klikněte pro více informací...
210,- Kč
231,- Kč (-9%)
Skladem
Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů). Zahrnuty jsou praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Je členěna podle okruhů na výdaje spojené s pořízením majetku, včetně pořízení formou finančního pronájmu s následnou koupí (finanční

Daňové zákony 2014

Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)
Skladem

INTRASTAT a DPH v příkladech

Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)
Skladem
Potřebujete vyplnit INTRASTAT? Ve druhém, aktualizovaném vydání praktické a jedinečné publikace naleznete nejen výklad, ale i konkrétní příklady z praxe. Příklady reagují na zavedení podrobnějšího členění kódů povahy transakce uvedením konkrétního kódu. Publikace zahrnuje změny v zákonech o DPH a

Správa daní podle zákona č.280/2009 Sb., daňového řádu

Klikněte pro více informací...
230,- Kč
253,- Kč (-9%)
Skladem
Cílem publikace je poskytnout studentům aktuální informace z oblasti daňového řízení, které doznalo podstatných změn přijetím nového daňového řádu, zákona č. 280/2009Sb., jenž nabude účinnosti ke dni 1. 1. 2011. Publikace poskytuje výklad základních pojmů správy daní, základních zásad i

Mezinárodní daňové vztahy

Klikněte pro více informací...
245,- Kč
269,- Kč (-9%)
Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy a dalo by se říci, že se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud by

Daňové zákony 2014

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
112,- Kč
123,- Kč (-9%)
Skladem

Daňové zákony a účetnictví od 1.1.2014

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
540,- Kč
594,- Kč (-9%)
Skladem

Daňová kontrola z pohledu daňového řádu

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
249,- Kč (-10%)
Autor publikace Vladimír Šretr působící od roku 1993 jako daňový poradce, připravil tuto publikaci ve snaze předat svoje dosavadní osobní zkušenosti z určité konkrétní a pro daňové poplatníky významné oblasti správy daní a poplatků, kterou je provádění daňových kontrol. Snahou autora je populárnější

Daňové zákony 2005

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
56,- Kč
62,- Kč (-10%)

Daňové zákony 2012 pocket

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
82,- Kč
91,- Kč (-10%)
Kapesní vydání určené do kabelky nebo do aktovky.

Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31. 12. 2011 s paralelním vyznačením..

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
415,- Kč
457,- Kč (-9%)
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních finančních orgánech, zákona o účetnictví a zákona o auditorech. Dále v ní naleznete související vyhlášky, novou úpravu cestovních náhrad, české účetní standardy a vybrané pokyny a informace

DPH 2012

Klikněte pro více informací...
275,- Kč
305,- Kč (-10%)

DPH 2013

Klikněte pro více informací...
275,- Kč
305,- Kč (-10%)

Intrastat a DPH

Klikněte pro více informací...
155,- Kč
171,- Kč (-9%)

Cizinci a daně

Klikněte pro více informací...
285,- Kč
314,- Kč (-9%)
Skladem
Kniha Cizinci a daně, kterou napsala Magdaléna Vyškovská, přehledně a prakticky zpracovává téma zdaňování cizích státních příslušníků v České republice, a to v členění podle různých druhů příjmů. Nově je do publikace začleněna i judikatura Nejvyššího správního soudu ČR a také příklady z judikatury

Daň z nabytí nemovitých věcí

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
336,- Kč
373,- Kč (-10%)
Skladem

Daň z příjmů 2014

Klikněte pro více informací...
717,- Kč
789,- Kč (-9%)
Skladem
Nově je do publikace zařazen přehled novinek pro rok 2014 s výčtem novel a změn, které se dané oblasti týkají. Obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.

Daně z příjmů 2010

Klikněte pro více informací...
198,- Kč
219,- Kč (-10%)
Skladem
V pátém, aktualizovaném vydání praktické publikace autor názorně a srozumitelně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních z příjmů po významných změnách, účinných od 1. 1. 2010. Výstižnými a stručnými schématy a velmi praktickými daňovými a účetními tabulkami se dotýká i dalších

Daňová evidence 2007-2008

Klikněte pro více informací...
203,- Kč
225,- Kč (-10%)
Skladem
Příručka upozorňuje na registrační povinnosti podnikatelů u správních úřadů a provádí úskalími daňové soustavy. Zabývá se též ukončením podnikatelské činnosti, kontrolní činností a sankcemi za nedodržování zákonných předpisů. V publikaci je zařazeno mnoho příkladů, vyplněná daňová přiznání, přehledy
 

 

Albatros Media a.s.