Český jazyk

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Literatura v kostce pro střední školy

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškeré učivo světové a české literatury probírané na středních školách. Nejoblíbenější doplňková učebnice literatury připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Čítanka pro učební obory SOU

Autor: Josef Soukal
Klikněte pro více informací...
162,- Kč
178,- Kč (-9%)
Skladem
Jedna souhrnná učebnice pro všechny ročníky SOU obsahuje pečlivě zvolené ukázky z literatury od nejstarších dob po současnost. Vedle literárních ukázek autor zpracoval i základy literárního vývoje v rozsahu osnov SOU, informace o autorech a literárních žánrech. Usiloval o výběr ukázek blízkých věku

Cvičení z českého jazyka v kostce

Klikněte pro více informací...
155,- Kč
171,- Kč (-9%)
Skladem
Středoškoláci pozor! Oblíbená doplňková učebnice v přepracovaném a aktualizovaném vydání přináší k procvičení veškeré učivo, probírané v hodinách českého jazyka a slohu na středních školách. K jednotlivým cvičením je navíc vypracován podrobný klíč. Procvičované učivo navazuje na učebnici Český

Literatura pro 1. ročník středních škol

Klikněte pro více informací...
219,- Kč
241,- Kč (-9%)
Skladem
Tato učebnice je součástí ucelené sady učebních materiálů pro výuku ve vzdělávacích oblastech Estetické vzdělávání a Vzdělávání a komunikace v českém jazyce. Sada se skládá z učebnice, pracovního sešitu, multimediálního nosiče s ukázkami z literárních děl a metodiky pro učitele. Učebnice a

Literatura pro 1. ročník středních škol

Klikněte pro více informací...
171,- Kč
188,- Kč (-9%)
Pracovní sešit tvoří kompaktní celek s učebnicí – ověřuje a dále prohlubuje znalost příslušného učiva, výrazně také napomáhá jeho aplikaci do konkrétních souvislostí. Široká škála typů cvičení současně zvlášť směřuje k rozvíjení dovedností a klíčových kompetencí žáků.

Český jazyk Přehled středoškolského učiva

Klikněte pro více informací...
151,- Kč
167,- Kč (-10%)
Skladem

Státní maturita z češtiny v testových otázkách a odpovědích

Klikněte pro více informací...
121,- Kč
133,- Kč (-9%)
Skladem

Učebnice Státní maturita z češtiny v testových otázkách a odpovědích je jediná publikace na trhu, která ke státním maturitám 2011 přináší nejen testy, ale i řešení testů! Všechny úkoly jsou vytvořené v novém pojetí maturitních zkoušek. Nedílnou součástí publikace je podrobné objasnění, proč

Český jazyk pro střední školy I.-IV. ročník

Klikněte pro více informací...
152,- Kč
167,- Kč (-9%)
Skladem
Souborná, lety praxe prověřená učebnice zachycuje jazykové učivo celé střední školy. Je užívána hlavně na gymnáziích, kde ji ale postupně střídá obsahově a metodicky vhodnější nová čtyřdílná řada autora J. Kostečky, která připravuje žáky na nové pojetí maturity. Kniha má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Stručná mluvnice česká

Klikněte pro více informací...
125,- Kč
139,- Kč (-10%)
Skladem
Univerzální a osvědčená jazyková příručka pro žáky a učitele všech stupňů a druhů škol pomáhá dotvářet jazykový systém a rychle se orientovat při řešení jazykových problémů. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Český jazyk pro 1.ročník gymnázií

Klikněte pro více informací...
152,- Kč
167,- Kč (-9%)
Skladem

Čítanka pro 2. ročník SOŠ

Autor: Josef Soukal
Klikněte pro více informací...
152,- Kč
167,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je druhou částí čtyřdílné řady speciálně vytvořené pro SOŠ. Nový ucelený soubor učebnic je zpracován podle nejnovějších osnov pro SOŠ·; studenty již připravuje na nové pojetí maturity. Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka. Závěrečný díl řady vyjde v roce

Přehled dějin literatury 1 pro střední školy

Autor: Josef Soukal
Klikněte pro více informací...
141,- Kč
155,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je určena všem středním školám, které ve výuce literatury přivítají stručnou základní pomůcku. Je alternativou k základní obsáhlé řadě Literautra pro 1. ročník SOŠ. Obsahuje základní přehled vývoje světové i české literatury od počátků písemnictví do konce 18. století. Pojednává o hlavních

Literatura pro 1. ročník středních škol

Klikněte pro více informací...
1 147,- Kč
1 262,- Kč (-9%)
Ucelená sada učebních materiálů pro výuku ve vzdělávacích oblastech Estetické vzdělávání a Vzdělávání a komunikace v českém jazyce. Sada se skládá z učebnice, pracovního sešitu, multimediálního nosiče s ukázkami z literárních děl a metodiky pro učitele. Učebnice a pracovní sešit jsou určeny pro

Čeština

Klikněte pro více informací...
137,- Kč
150,- Kč (-9%)
Skladem
Jedna souhrná učebnice jazyka a slohu je určena pro všechny ročníky SOU. Klade důraz na praktické zvládnutí jazyka v psaní i v mluvené formě. Odpovídá nejnovějším osnovám pro tříleté učební obory. Pro výuku literatury doporučujeme obdobně strukturovanou učebnici Čítanka a literatura pro učební obory

Jak psát správně čárky

Autor: Staněk
Klikněte pro více informací...
65,- Kč
72,- Kč (-10%)
Skladem

Maturita 2012 Český jazyk

Klikněte pro více informací...
146,- Kč
162,- Kč (-10%)
Skladem

Komunikace v českém jazyce pro střední školy

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
190,- Kč
209,- Kč (-9%)
Skladem

Literatura pro 1. ročník středních škol

Klikněte pro více informací...
181,- Kč
199,- Kč (-9%)
Skladem
Zkrácená verze učebnice Literatura pro 1. ročník SŠ vychází z původní učebnice, lépe ovšem reflektuje hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) předmětu český jazyk zejména na středních odborných školách. Učebnice je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti

Obsahy a rozbory děl

Klikněte pro více informací...
163,- Kč
180,- Kč (-9%)
Skladem

Český jazyk pro 2.r.gymnázií

Klikněte pro více informací...
152,- Kč
167,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je druhou částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov, vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu, včetně jejího nového pojetí. Učebnici provází metodická příručka pro učitele. Učebnicová řada má schvalovací

Český jazyk pro 3. ročník SOŠ Metodická příručka

Klikněte pro více informací...
118,- Kč
129,- Kč (-9%)
Skladem
Tato metodická příručka se vztahuje ke třetí části čtyřdílné řady učebnic českého jazyka pro střední odborné školy. Učebnice jsou zpracovány podle platných standardů vzdělávání pro daný typ školy, připravují žáky cíleně na nové pojetí maturitní zkoušky. Pro každý ročník je určena jedna učebnice a

Český jazyk pro 3.r.gymnázií

Klikněte pro více informací...
152,- Kč
167,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je třetí částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov, vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu, včetně jejího nového pojetí. Učebnici provází metodická příručka pro učitele. Učebnicová řada má schvalovací

Český jazyk pro 3.r.gymnázií Metodická příručka

Klikněte pro více informací...
115,- Kč
126,- Kč (-9%)
Skladem
Metodická příručka je žádanou didaktickou pomůckou učitele, vztahující se k třetí části čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov a praktický učitel doporučuje postup, který vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu, včetně

Český jazyk pro 4.ročník gymnázií

Klikněte pro více informací...
158,- Kč
174,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je čtvrtou, závěrečnou částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov, vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu, včetně jejího nového pojetí. Učebnici provází metodická příručka pro učitele. Učebnicová řada má

Čítanka 1

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Čítanka je shodná s učebnicí LITERATURA - přehled SŠ učiva, je rozdělená do 21 tematických okruhů), které chronologicky mapují vývoj světové a české literatury od jejích počátků až po současnost. Z každého představovaného literárního díla jsou zařazeny dvě samostatné ukázky, z nichž první je většího

Čítanka 2 k Literatuře - přehledu SŠ učiva

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno dle požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky.

Čítanka pro 1. ročník gymnázií

Autor: Josef Soukal
Klikněte pro více informací...
162,- Kč
178,- Kč (-9%)
Skladem
Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů. Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka. Jejich pojetí vychází z platných učebních osnov pro gymnázia, připravuje již žáky na nové pojetí maturit.
 

 

Albatros Media a.s.