Archeologie, heraldika

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení

seřadit vzestupně seřadit sestupně      

Kočka ve starém Egyptě

Klikněte pro více informací...
190,- Kč
429,- Kč (-56%)
Akce Skladem
Kočka se jako aristokrat mezi domácími zvířaty pyšní vznešenými předky. Tyto krásné a sympatické bytosti představují žijící pouto mezi staroegyptskou civilizací a naší dobou. Kočky byly jedním z nejdůležitějších a nejváženějších zvířat Egypta a byly vzývány jako projev bohyně Bastety. Zobrazení

Záhada Býčí skály

Klikněte pro více informací...
86,- Kč
95,- Kč (-9%)
Skladem

Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku

Klikněte pro více informací...
560,- Kč
622,- Kč (-10%)
Skladem
V úvodu je stručně popsána historie Těšínska od středověku po současnost. Jednotlivým objektům, s výjimkou hradu v Těšíně a zámků ve Fryštátu, Velkých Hůrkách a Bílsku, je věnován stručný text jen na části jedné strany. Na následující straně je tentýž text v polštině. Na stránkách s texty a několika

Slavné české lebky

Autor: Jiří Ramba
Klikněte pro více informací...
336,- Kč
373,- Kč (-10%)
Autor, docent MUDr. Jiří Ramba, DrSc., dlouholetý pracovník Dětské stomatologické kliniky 2. LF UK v pražské motolské nemocnici, se celoživotně zajímá o akutní dětskou traumatologii obličeje a také o problematiku dlouhodobých změn a poúrazových deformací. Od 80. let se účastní

Budeč

Klikněte pro více informací...
224,- Kč
248,- Kč (-10%)
Skladem

Hieroglyfy

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
239,- Kč (-10%)
Skladem
Hieroglyfy byly pro staré Egypťany mnohem více než písmem. Jednalo se o všudypřítomnou a všemohoucí sílu pro sdělování zpráv, používaly se po dobu tří tisíc let staroegyptské kultury. Hieroglyfy byly monumentálním uměním, způsobem, jak se mohl jednotlivec identifikovat s egyptskou civilizací,

Kolapsy složitých společností

Klikněte pro více informací...
430,- Kč
477,- Kč (-10%)
Skladem
Americký archeolog, antropolog a historik Joseph A. Tainter se ve své nejznámější publikaci Kolapsy složitých společností zabývá otázkou, proč se v minulosti zhroutily mnohé říše, státní útvary či jiné složité organizační formy lidské společnosti. Nejprve uvádí téměř dvě desítky případů kolapsu a

Údolí králů

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
473,- Kč
525,- Kč (-10%)
Skladem
Tato nádherná publikace je souhrnem všech nejnovějších archeologických výzkumů, které proběhly na západním břehu Nilu. Představuje celou oblast jako komplex, přináší informace o jednotlivých hrobkách, plánky, nákresy a také jedinečné fotografie méně známých, či běžnému návštěvníkovi dokonce

Jejich veličenstva pyramidy

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)

Posvátná místa pražská

Autor: Jan Žáček
Klikněte pro více informací...
637,- Kč
708,- Kč (-10%)
Jedinečná, bohatě fotograficky dokumentovaná kniha mapuje 27 nejpozoruhodnějších, známých i méně známých, náboženských staveb v Praze, patřících v současné době různým církvím i státu. Úvodní slovo kapitoly vždy patří představiteli církve, jež popisované chrámy spravuje, jak o církvi samé, tak i

Brno

Autor: Neuveden
Klikněte pro více informací...
224,- Kč
248,- Kč (-10%)
Skladem
Moravská metropole, která si vysloužila přívlastky "veletržní" či "průmyslová" vypadá zdánlivě zcela netajemně a neromanticky. A přesto je Brno městem magickým, městem z bohatou a pohnutou historií, jak se o tom může přesvědčit každý jen trochu vnímavý návštěvník. Jeho dějiny sahají až do

Brno nacistické

Klikněte pro více informací...
207,- Kč
229,- Kč (-10%)
Skladem

České Budějovice

Autor: Jan Bauer
Klikněte pro více informací...
224,- Kč
248,- Kč (-10%)
Skladem
Město založené králem železným a zlatým Přemyslem Otakarem II. na soutoku řek Vltavy a Malše je opředeno mnoha legendami a tajemstvími. Snad je to dáno i tím, že na jeho půvabném a přesně čtvercovém náměstí naleznete bludný kámen, který má dozajista kouzelnou moc. Ale magie Českých Budějovic a

Vepsáno do kostí

Autor: Paul Bahn
Klikněte pro více informací...
162,- Kč
429,- Kč (-62%)
Akce
Podmanivý obraz životů, kultur a víry starodávných civilizací z celého světa, vyčtený z lidských ostatků. Lidské ostatky nám přinášejí spoustu informací o tom, jak žili a umírali naši předkové. V knize jsou shromážděny a analyzovány některé z významných nálezů posledních let. Seznámíme se

Braškov

Klikněte pro více informací...
344,- Kč
382,- Kč (-10%)
Skladem
Dvanáct let po objevu a čtyři roky po odchodu jednoho z autorů, dostává se čtenářům do rukou publikace, věnovaná detailnímu zpracování staropaleolitického naleziště Braškov I a II. Kniha je věnována nejstarší historii Braškova, která se začala psát před neuvěřitelnými 750 000 lety. K objevu sídliště

Cesty stavitelů pyramid

Klikněte pro více informací...
129,- Kč
143,- Kč (-10%)
Skladem
Od konce čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem do dobytí Peru a Mexika Španěly v šestnáctém století našeho letopočtu stavěli lidé po celém světě pyramidy. Téměř v každém období této čtyřapůltisícileté epochy se na zeměkouli vyskytla kultura, která s obrovským úsilím a zanícením budovala

Dějiny východních Čech

Klikněte pro více informací...
689,- Kč
764,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace o východočeských dějinách v pravěku a středověku přináší nové poznatky o jednotlivých archeologických kulturách, které se v regionu vystřídaly, o příchodu Slovanů a o nejnovějším náhledu na úlohu východních Čech při vzniku a formování přemyslovského státu. Text pojednává o vývoji

Egyptské hieroglyfy

Autor: W.V. Davies
Klikněte pro více informací...
215,- Kč
238,- Kč (-10%)
Skladem

Encyklopedie hradišť v Čechách

Klikněte pro více informací...
766,- Kč
851,- Kč (-10%)
Skladem
Práce představí na 250 pravěkých až raně středověkých opevněných míst – hradišť – známých z území Čech. V rámci jednotlivých hesel je věnována pozornost popisu terénního umístění i dodnes viditelných pozůstatků fortifikací, u nalezišť archeologicky zkoumaných jsou do textu zahrnuty i výsledky

Encyklopedie moderních metod v archeologii

Klikněte pro více informací...
258,- Kč
287,- Kč (-10%)
Skladem
Po přečtení tohoto slovníku porozumí každý čtenář řeči vědců věhlasných zahraničních laboratoří v atraktivních televizních pořadech o nejvzácnějších archeologických nálezech světa. Čtenáře kniha především seznámí s novým vědním oborem archeometrií, která nejmodernějšími přírodovědnými metodami

Hrady a zámky

Klikněte pro více informací...
387,- Kč
429,- Kč (-10%)
Skladem
Nedobytné pevnosti, reprezentativní paláce mocných či pohádkové zámky slavných panovníků… Všechny tyto majestátní stavby v nás dodnes vyvolávají úžas a obdiv. Tato výpravná kniha nabízí portréty stovky nejzajímavějších hradů, zámků, paláců či pevností světa. Ve výčtu nechybí ani několik

Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů

Klikněte pro více informací...
427,- Kč
473,- Kč (-10%)
Skladem
Druhé, přepracované a rozšířené vydání úspěšného titulu, který představil hroby a hrobky našich knížat a králů od samých počátků našich dějin, je nyní doplněno nejen o nové údaje, ale i o hypotézy u nenalezených hrobů a o bohatší ilustrační doprovod a poprvé také o místa posledního odpočinku našich

Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů

Klikněte pro více informací...
740,- Kč
823,- Kč (-10%)
Skladem
Publikace uceleně představuje pohřbívání a zádušní představy egyptské civilizace v proměnách času – od samotných počátků jejich vývoje, přes hlavní období faraonské historie (Stará, Střední a Nová říše, Pozdní doba, řecko-římské období) po vyústění v pohřebních praktikách arabských dobyvatelů

Jeskyně Čech, Moravy a Slezska

Klikněte pro více informací...
250,- Kč
277,- Kč (-10%)
Skladem
Od pradávna jeskyně fascinovaly člověka, a to nejen jako příbytek či úkryt, ale i svou magickou silou. Svým stejnorodým klimatem pak mají blahodárný vliv na uchování organických látek. Kniha přináší dosud nejpodrobnější přehled jeskyní a archeologických nálezů v nich v oblasti celé České republiky a

Kamenné svědectví minulosti

Klikněte pro více informací...
215,- Kč
239,- Kč (-10%)
Skladem
Kolektiv autorů sestavil ojedinělou publikaci mapující heraldické památky novojičínského okresu. Podrobný soupis a popis jednotlivých kamenných artefaktů šlechtické, církevní, komunální i osobní heraldiky (erbů na architektuře, pamětních desek, náhrobníků, hraničních kamenů apod.) je řazen podle

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Klikněte pro více informací...
573,- Kč
630,- Kč (-9%)
Skladem
Tato obrazová publikace Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně je svědectvím o podobě a proměnách významného díla architekta Josipa Plečnika, které aspiruje na zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Architektonicky hodnotných kostelů postavených v Čechách i v zahraničí v průběhu 20.

Kostnice u svatého Jakuba

Klikněte pro více informací...
387,- Kč
429,- Kč (-10%)
Skladem
Kniha Kostnice u sv. Jakuba  popisuje chronologii objevení podzemních prostor historického osária v roce 2001 a jeho postupné úpravy, které vedly v roce 2012 ke zpřístupnění celého komplexu veřejnosti. Objasňuje také historii kostela sv. Jakuba a někdejšího svatojakubského hřbitova, zvyky,
 

Kategorie

Náš tip

Novinky na e-mail

Buďte informováni! Zadejte svůj e-mail a buďte první, kdo se dozví o exkluzivních nabídkách, posledních novinkách a slevách.

 

Albatros Media a.s.